Siyaset
Giriş Tarihi : 13-11-2019 07:59

CHP'li Sancar'ın TBMM genel kurulu'nda yapmış olduğu konuşma

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hazır elektronik para kuruluşları hakkındaki kanun teklifini gündeme almışken tabii ki bugün ve iki gün içinde, yurt dışına çıkarken TOKİ ile ilgili beyanlarda bulunarak her yıl bundan sonra 100 bin konut üretileceğini beyan eden AKP Genel Başkanının da söylemlerindeki, vaatlerindeki yanlışlara da tabii ki parmak basmak isterim.

CHP'li Sancar'ın TBMM genel kurulu'nda yapmış olduğu konuşma

HAŞİM TEOMAN SANCAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hazır elektronik para kuruluşları hakkındaki kanun teklifini gündeme almışken tabii ki bugün ve iki gün içinde, yurt dışına çıkarken TOKİ ile ilgili beyanlarda bulunarak her yıl bundan sonra 100 bin konut üretileceğini beyan eden AKP Genel Başkanının da söylemlerindeki, vaatlerindeki yanlışlara da tabii ki parmak basmak isterim.

 

    Değerli arkadaşlar, nedense AK PARTİ iktidarının en büyük özelliği yerel ve genel seçimler önünde -genel seçim olsa, yerel seçim olsa- bir hafta önce mutlaka bir vaat ortaya çıkar. En önemlisi nedir? Anadolu insanının en çok önem verdiği ahirette iman, dünyada meskendir. Bugün baktığınızda herkes bir ev sahibi olmak için bir hayal kurar ve bu hayalin en güzel tüccarlığını maalesef on yedi yıldan bu yana AKP iktidarı yapmaktadır; âdeta her seçmeni bu vaatlerle sömürmektedir. Bugün yine verilen vaat 383 liraya 50 bin konut -damat bey artırdı- 100 bin konut, yine hayal tüccarlığından başka bir şey değildir. Bugün baktığınız zaman değerli arkadaşlar, her ilde olduğu gibi Denizli'de de ben soruyorum... 

 

Denizli Milletvekilimiz Sayın Ahmet Yıldız da buradalar, o da inşallah bu konunun takipçisi olur. Sayın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yken verilen vaat: Bütün vatandaşlar Delikliçınar Meydanı'nda sıraya girdiler. "250 liraya 25 bin konut, artık Denizli'de gariban vatandaşımız evsiz kalmayacak ve 250 liraya." Teyzem de dâhil herkes buna üye oldu, 250 lirayı yatırdılar, imza attılar. Ben size soruyorum değerli milletvekilleri: Bu konutlar nerede? 25 bin konut nerede? Geçtim, 15 bin konut nerede? Onu da geçtim, 5 bin konut nerede, 500 konut nerede? 250 liradan 50 tane konut nerede? Ya, bu hayal tüccarlığını bir vatandaş yapar, bunun adına Çiftlik Bank derler, dolandırır insanları: "Ben konut üretiyorum, faiz ve para veriyorum." Ama siz bugün bir konutla ilgili vatandaşa vaat verdiğiniz zaman devletsiniz, devleti idare eden bir iktidarsınız, verdiğiniz sözlerin teminatı olması lazım.

 

    TOKİ'yle ilgili bugün Sayın AK PARTİ Genel Başkanının vaatleri de maalesef inandırıcı değildir. TOKİ zaten ilimizde ve Türkiye'de artık Toplu Konut İdaresi vasfını kaybetmiştir. Âdeta zengin tüccar anlayışıyla rezidans yapmakta, yalı dairesi yapmakta, AVM yapmakta, ticaret merkezi yapmakta ama nedense bir türlü 250 liraya konut yapmamaktadır. Bu sebeple bu 250 liralık 25 bin konut yapılıncaya kadar Denizli Milletvekili olarak Denizlili vatandaşlarımızın istismar edilmesinin tabii ki hesabını sormaya ve araştırmaya devam edeceğiz.

 

    Diğer açıdan, biraz önceki değerli hatiplerin de söylediği gibi, nedense AKP iktidarı demek, devamlı bir para kazanmak demek. Her yasayı vatandaşın huzuru, vatandaşın sağlığı, vatandaşın düzgün yaşamı üzerine değil "Acaba ben buradan ne kazanabilirim?" üzerine yapmaktasınız.

 

    Allah aşkına, değerli 600 milletvekili arkadaşıma soruyorum: Bu ülkede TOKİ vaatleri veriyorsunuz, ardından bir imar barışı çıkarıyorsunuz, 3 milyon 600 bin vatandaşımızdan 23,5 milyar lira para topladınız. Bu 23 milyar lira paranın akıbetini bilen yok. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi, bu binaları kontrol eden de yok. Bugün Bakan bir açıklama yapıyor "22 bin konutta yaptığımız tetkiklerde bu binalar imar barışına aykırı çıktı, bunların 4 binini yıktık." diyor.

 

    Sayın Kurum, insanların gözüne baka baka baka yalan söylüyorsunuz. Bayındırlık Bakanlığının bugüne kadar 3 milyon 600 bin konut ve başvuru içinde gidip de kontrol ettiği bir tane konut yok. Komşu komşuyu ihbar ediyor, belediye sonradan kontrol esnasında açma ruhsatı için gelenlerin binasını görüyor "A, bu imar barışına aykırı." O da ne aykırılığı? 2017'de mi, 2018'de mi yapılmış?

 

    Değerli arkadaşlar, 1950 yılında, 1960 yılında, 1970 yılında yapılan yığma tuğlalı binalara çatır çatır yapı kayıt belgesi altında parayla ruhsat verdiniz, parayla tapu verdiniz. Şimdi, çıkmışsınız "Depremle mücadele edeceğiz." diyorsunuz. Sizin depremle mücadelenin sadece p'sinde adınız var, o da işte parasında, aldığınız harçlarında.

 

    Diyor ki İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı: "Ey AKP, biz teknik bir odayız. Siz bu yasayı neye göre çıkardınız, neye göre yaptınız? Şimdi o 'imar barışı' adı altında para aldığınız vatandaşları yine yapı kayıt belgesiyle rahat bırakmıyorsunuz, gidiyorsunuz onlara 'Kentsel dönüşümden, senin evin depreme dayanaklı değil, yıkacağız.' diyorsunuz. Önce parasını aldınız. Aldığınız parayı...

 

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    BAŞKAN - Bağlayın lütfen Sayın Sancar.

    Buyurun.

 

    HAŞİM TEOMAN SANCAR (Devamla) - Teşekkürler.

    Şimdi de diyorsunuz ki "Biz kentsel dönüşümde senin evini yıkacağız, bu ev depreme dayanıklı değil."

 

    Arkadaşlar, elektronik kayıt deyince, aynen böyle "Elektronik hap yap para kap" modeli maşallah devletimizde artık alışkanlık hâline geldi. Ben size şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar: 3 milyon 600 bin vatandaşımızı imar barışından faydalandırıyoruz diye topladığınız 23,5 milyar lirayı cebinize indirdiniz. Acıpayam'da 270 hane konteynerde yaşıyor, beş kuruş para göndermiyorsunuz. Sizin sekiz saat kalamayacağınız konteynerde vatandaşlar sekiz aydır yaşıyor. Bu zihniyetle dilerim bir sekiz ay daha yaşamazlar. Yani siz vatandaşlarımıza parasıyla tapu satmadınız tabut sattınız. Bunun vebali de AK PARTİ'nin üzerindedir, bugün itibaren olacak en küçük bir depremin vebali de sorumlusu da sizlersiniz. Allah yardımcınız olsun. (CHP sıralarından alkışlar)

AdminAdmin