Siyaset
Giriş Tarihi : 25-10-2017 17:10   Güncelleme : 25-10-2017 17:10
Abone ol

CHP'li Sarıbal:Uludağ Üniversitesi Rektörünün Keyfi Uygulamaları Sürüyor!

Prof. Yusuf Ulcay’ın Rektör olarak atanmasının ardından, Uludağ Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadro ilanları ile ortaya çıkan sorunlar ağırlaşarak devam etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Veteriner Fakültesi’ndeki kadro ilanı nedeniyle büyük gerginlikler yaşanmış ve Fakültede çalışma barışı bozulmuş durumdadır. Bu konu tarafımdan birçok defa dile getirilmiştir.

CHP'li Sarıbal:Uludağ Üniversitesi Rektörünün Keyfi Uygulamaları Sürüyor!

Rektörün dışarıdan öğretim üyesi getirme yaklaşımı yetkinlik ve liyakat içermediği için sorunludur. En son 1 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan akademik kadro ilanları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi açısından büyük sorunlar içermektedir. Bu kadro ilanı ile dışarıdan öğretim üyesi getirilmesi yaklaşımı hem kentimizdeki tıp eğitimini hem de tıp fakültesi hastanesindeki hizmet sunumunun kalitesini olumsuz etkileyecek düzeydedir.

Bu konuda geçmişte yaşanan iki örnek sorunun boyutlarını açık olarak ortaya koymaktadır:

İHTİYAÇ YOKKEN ÇOCUK KARDİYOLOJİ BİLİM DALINA KADRO AÇILDI

Rektörlük tarafından Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında çalışmak üzere bir profesör kadrosu ilan edilmiştir. Bu profesör kadrosu Tıp Fakültesinin geleneğinde olduğu üzere Anabilim Dalının talebi ve Dekanlığın olumlu değerlendirmesinin ardından değil; ilgili Bilim Dalı, Anabilim Dalı ve Dekanlığının istemi ve bilgisi dışında keyfi olarak ilan edilmiştir. İlan keyfidir çünkü ilgili Bilim Dalında öğretim üyesi ihtiyacı yoktur.

KADROYA HEKİMLİK BECERİSİ YETERSİZ OLAN ELEMAN ALINDI

Buna karşılık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı diğer Bilim Dallarında kadro ihtiyacı olduğu halde Rektörlük kadro ilan etmemektedir. Kadro ilanını gören söz konusu Anabilim Dalı öğretim üyeleri Rektör Ulcay’ı ziyaret ederek bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir. Rektör kararın kendisine ait olduğunu ve söz konusu kişinin Uludağ Üniversitesine alınacağını söylemiştir. Bu kadro, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bursa’da kapatılan bir hastanede çalışan Prof. Mustafa Kösecik) açılmıştır. Bu kişinin hekimlik becerilerinin yetersiz olduğu, koymuş olduğu yanlış tanılar nedeniyle hastaların zarar görme olasılığının bulunduğu Rektöre açık olarak söylenmiştir. Bu kişi 15 Temmuz darbesi öncesinde (FETÖ nedeniyle kapatılan Özel Bahar Hastanesi) ve sonrasında (Özel Medikal Park Hastanesi) Bursa’da iki özel hastanede hekimlik yapmış ve 5 Temmuz 2017 günü Uludağ Üniversitesinde göreve başlatılmıştır. Bu kişinin bilimsel yayınlarından elde ettiği puan Uludağ Üniversitesi tarafından profesörlük kadrosuna atanmak için gerek duyulan puanın çok altında olduğu belirtilmektedir.

JÜRİDEN OLUMLU GÖRÜŞ ALAN KİŞİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALINA KABUL EDİLMEDİ

İkinci örnek Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yaşanmıştır. Rektör tarafından yine Anabilim Dalının ve Dekanlığın bilgisi olmadan bir yardımcı doçent kadrosu ilan edilmiştir. Kadroya başvuran bir kişi belirlenen jüriden olumlu görüş almış ve Fakülte Yönetim Kurulu da atamayı onaylamış olmasına karşın, Rektör atamayı onaylamaktan vaz geçmiştir.

Atanması beklenen kişi Bursa’da evini tutmuş, çocuğunun okul kaydını yaptırmış olmasına rağmen; atama olmayınca yaşadığı kente geri dönmek zorunda kalmıştır. Rektörün bu atamayı, kendisinin istediği kişi başvuramadığı için iptal ettiği anlaşılmıştır. Rektörün istediği kişinin yabancı dil belgesinin geçerlilik süresi uygun olmadığı için başvurusunun geçersiz sayıldığı anlaşılmıştır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE TIP VEYA VETERİNER KÖKENLİ OLMAYAN MÜDÜR

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Rektör Ulcay tarafından Prof. Ali Aydoğdu atandı. Hatırlanacağı gibi daha önce de Enstitü sekreteri olarak AKP milletvekili adayı atanmıştı.

Prof. Ali Aydoğdu Veteriner Fakültesine atanması sırasında Dekanın bile istifa ettiği, hakkındaki davalar halen süren bir kişidir. Kendisi tıp veya veteriner kökenli değil, lisans ve lisansüstü eğitimi biyoloji alanında olan bir kişidir. Sağlık alanında lisans üstü eğitimi olmayan bir kişinin "Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü" olarak atanması skandaldır.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ JCI AKREDİTASYON BELGESİNİ KAYBETTİ

Uludağ Üniversitesi Rektör Ulcay ile birlikte büyük idari sorunların yaşandığı bir kuruma dönüşmüştür. Daha önce büyük emek ve çabayla kazanılan Tıp Fakültesi Hastanesinin JCI Akreditasyon Belgesi kendisinin döneminde kaybedilmiştir. Sağlıkta altın standart olan bu belgenin kaybedilmesi Tıp Fakültesi Hastanesinde büyük bir özveri ile sunulmaya çalışılan kaliteli hizmetin olumsuz etkilenmesi anlamına gelmektedir. Hastanede hasta ve çalışan memnuniyeti son yıllarda dramatik olarak düşmüştür.

HAKKINDA FETÖ/PDY İLE İLGİLİ OLARAK BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN ELEMAN BAŞHEKİM YARDIMCISI YAPILDI

Rektör Ulcay keyfi atamaların peşindedir. Yine dışarıdan bir öğretim üyesini (Prof. Mustafa Yılmaz) Kardiyoloji Anabilim Dalına atamış ve gelir gelmez kendisini Başhekim Yardımcısı olarak görevlendirmiştir. Bu kişi hakkında FETÖ/PDY ile ilgili olarak bir soruşturma yürütüldüğü söylendiği halde görevinden uzaklaştırılmamıştır.

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI BİRÇOK SAKINCA İÇERİYOR

Dışarıdan akademisyen getirilmesinin akademik teamüllere ve kurallara uygun olması halinde sakıncası yoktur. Ancak Rektör Ulcay hem akademik teamülleri hem de atama kriterlerini yok saymakta ve atamalarda daha önce verilen örneklerde olduğu gibi keyfi davranmaktadır.

Uludağ Üniversitesinin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacağına ilişkin 1 Ekim 2017 tarihinde bir gazetede yer alan Tıp Fakültesi öğretim üyesi ilanı (Halk Sağlığı ve Göz Hastalıkları profesör kadroları açısından) birçok sakınca içermektedir. Sakıncalar şöyle sıralanabilir:

 • Halk Sağlığı Anabilim Dalının profesör kadro talebi yoktur ve hiç olmamıştır.

 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın asıl ihtiyacı bir yardımcı doçent kadrosudur. Dekanlık söz konusu kadronun ilan edilmesi amacıyla başvurmuş; ancak Rektörlük bu başvuruyu yok saymıştır.

 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalının ve profesör kadro talebi yoktur ve hiç olmamıştır.

 • Gerek Halk Sağlığı gerekse Göz Hastalıkları profesör kadrosu ilanında istenilen adayları kayırmak için gerekliliği olmayan özellikler tanımlanmıştır.

 • Fakültede ilanın çıktığı tarihte, doçentlikte 5 yılını tamamlamış olan 33; doçent unvanı almasına karşın doçent kadrosuna atanmamış 11 kişi bulunmaktadır.

 • Çok sayıda akademisyen sürelerini doldurmuş ve atama kriterlerini yerine getirmiş olmalarına karşın Rektör Ulcay’ın keyfi tutumu yüzünden kadroları ilan edilmemektedir.

REKTÖR ULCAY’IN AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP VERMESİ GEREKİR:

  • Tıp Fakültesi kadro planlarında yer almayan, Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından talep edilmeyen iki profesör kadrosunu (Halk Sağlığı ve Göz Hastalıkları) neden ilan etmiştir? 

  • Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, bu profesör kadrolarını kimler için ilan etmiştir? Halk Sağlığı için ilan edilen profesör kadrosunun kişiye özel ilan edildiği doğru mudur? 

  • Bu ilana çıkarken halk sağlığı ve göz hastalıkları öğretim üyeliği ile ilgisi olmayan özellikleri neden yazmak gereği duyulmuştur?

ÖZETLE, REKTÖR YUSUF ULCAY DÖNEMİNDE;

   • Kadro talepleri sırasında bilim dalları, anabilim dalları, bölüm başkanlıkları ve Tıp Fakültesi Dekanlığı devre dışı bırakılmaktadır.

   • Kadroları ilan edilen dışarıdan getirilen adayların dosyaları keyfi olarak “Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyonu”na gönderilmemektedir.

   • “Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterleri” keyfi olarak özellikle dışarıdan kendisi tarafından getirilen kişilere uygulanmamaktadır.

   • Atama jürileri bizzat Rektör tarafından oluşturulmaktadır.

   • Dışarıdan getirilen yetkin olmayan adayların atanması için yasal ve etik olmayan yollara başvurulmaktadır.

Rektör Ulcay yönetiminin kamu yönetimi ile bağdaşmayan keyfi ve taraflı tutumu, tüm Üniversiteye ve başta Tıp Fakültesi olmak üzere tüm fakültelere zarar vermektedir. Bu gidişatla kentimizin göz bebeği Tıp Fakültesi çökertilecektir.

Rektör Ulcay’ı kamuoyunu sürekli meşgul eden bu yanlışlardan dönmeye ve Uludağ Üniversitesi’nde okuyan gençlerimizin geleceği için bir an önce istifa etmeye çağırıyorum.