Siyaset
Giriş Tarihi : 11-07-2016 11:01   Güncelleme : 11-07-2016 11:01

CHP’li Şeker’den kaçak işçi gibi çalıştırılan internler için kanun teklifi

CHP’nin Hekim Milletvekili Ali Şeker Tıp eğitiminin 6, diş hekimliği eğitiminin ise 5'inci yıllarında uygulamalı sağlık hizmeti sunucusu olarak hizmet veren hekim adaylarının asgari ücret alması için kanun teklifi verdi.

CHP’li Şeker’den kaçak işçi gibi çalıştırılan internler için kanun teklifi

İnternlerin bu ön hekimlik sürecinde çok yoğun bir emek ortaya koyduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, tıp fakültesi öğrencilerinin anabilim dallarına bağlı olarak serviste yapılan vizitlere, anabilim dalı genelinde yapılan eğitim toplantılarına, nöbet görevlerine, görevli olduğu servisteki hastanın, hastaneye başvurusundan çıkışına kadar tüm muayene, tedavi, klinik uygulama süreçlerinin içinde bizzat yer aldıklarını belirterek üzerlerindeki iş yüküne dikkat çekti.

Yapılan işle alınan ücret arasındaki orantısızlığa da vurgu yapan CHP’li Ali Şeker “Anayasamız tarafından güvence altına alınmış olan sağlık hizmetlerinin sosyal devlet ilkesi kurallarına uygun olarak sunulabilmesi için bu hizmeti sağlayanların da emeklerinin karşılığı olan ücretten adil bir biçimde faydalanmaları gerekmektedir. Temel olarak bakıldığında İnternler hasta ile öğretim üyesi ya da uzman doktor arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Anabilim dalında ve bilim dalındaki tüm eğitim faaliyetlerine katılarak adeta bir asistan gibi hizmet veren bu doktor adayları, bulundukları kliniğin çalışma saatlerine de harfiyen uymak zorundadır” diyerek internlerin zor çalışma koşullarına karşın bazı üniversitelerden hiç ücret almadıkları, almış oldukları yerlerde ise asgari ücretin üçte birine anca denk gelen yetersiz ücretlere vurgu yaptı. CHP’li Şeker yetkileri kısıtlanmış bir doktor gibi hemen hemen her işi yapabiliyor iken sadece tek başına imza atma yetkisi olmayan İnternlerin, vermiş oldukları teklifin kabulü halinde maaşlarında ve sigortalılık durumlarında düzenlemeye gidilerek söz konusu mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti.
 
“Teklif İnternlere sigorta güvencesi de getiriyor”

Kanun teklifi ile haklarında düzenleme öngörülen intern hekimlere yönelik olarak; Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş yıllık döneminin bütün derslerini başarı ile geçmiş ve hekimlik pratiğine hazırlanmak üzere internlik sürecine geçtiği belgelenmiş olan tıp fakültesi öğrencisinin İntern hekim ve internlik döneminin tanımlanmasını, internlerin çalışmalarının karşılığı olarak aylık olarak asgari ücret tutarında “internlik ücreti” ödenmesini, bu ödemenin kurum bütçesinden karşılanması, internlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler kapsamına alınmasını içermektedir.

Son dönemde hekimlere yönelik şiddetin bilinçli olarak arttığını da belirten CHP’li Şeker, vermiş oldukları teklifle görev yaptıkları hastane veya klinikte hizmet alanla doğrudan yüz yüze olan ve genellikle ilk şiddete uğrayan kişiler olan ön hekimlik dönemindeki öğrencilerin hem bu olaylara karşı hem de tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlara karşı bağlı çalıştıkları kurumlar tarafından İnternlere mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirdiğini belirtti. Bunun ise uygulama da hekimler için yarısı kendileri tarafından yarısı görev yaptıkları kurum tarafından karşılandığını söyleyerek, ön hekimlik dönemindeki öğrenciler için ise tamamının döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, olmayanlar için ise ilgili kurumun bütçesinden karşılanmasını öngördüğünü söyledi.