Siyaset
Giriş Tarihi : 20-03-2021 21:17   Güncelleme : 20-03-2021 21:17
Abone ol

CHP’li Süllü: İstanbul Sözleşmesi'nde 'Meclis'i yetkili görüyoruz'

CHP Eskişehir Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Jale Nur Süllü, İstanbul Sözleşmesinin kabulüne ilişkin ''Düzenlemenin kanun olduğunu ve Meclis'in yetkili olduğunu'' söyledi.

CHP’li Süllü: İstanbul Sözleşmesi'nde 'Meclis'i yetkili görüyoruz'

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar dikkat çekiyor. CHP’li Süllü, Anayasa’nın 104. Maddesin göre, “Temel insan hakları ve özgürlüklere, hürriyetlere ilişkin konularda kararnameyle bir karar çıkarılamayacağı'' görüşünde. 

Türkiye, İstanbul’da imzalandığı için 'İstanbul Sözleşmesi' diye bilinen sözleşmeden çekildiğini duyurdu, ancak  bu kararın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılıp yapılmayacağına ilişkin hukuku tartışmalar dikkat çekiyor. 

CHP Eskişehir Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Jale Nur Süllü, temel insan hakları ve özgürlüklere, hürriyetlere ilişkin konularda kararnameyle bir karar çıkarılamayacağını söyledi. “İlk kez bir kararname ile insan hakları sözleşmesinden çekildiğimiz duyuruluyor” diyen Süllü, bunun hukuken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılıp yapılmayacağına ilişkin hukuken bir tartışma yürüdüğüne dikkat çekti. Anayasa’nın 104 ve 90. Maddeleri hukukçuların masasında. 

''Yetkili Meclis''

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını asla kabul etmediklerini ifade eden CHP’li Süllü’nün Ajans Bizim’e değerlendirmeleri şöyle: 

“Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Zaten, sıkıntı da burada, temel insan hakları ve özgürlüklere ilişkin hürriyetler konularında kararnameleriyle karar çıkarılamıyor. İlk kez kararname ile insan hakları Sözleşmesinden çekildiğimiz duyuruluyor. Şimdi hukuken şöyle bir tartışma var, bunu hukuken Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapıp yapmayacağına ilişkin.  Sonuçta kanun esastır. 

Ayrıca bu usulüne göre yürürlüğe konmuş, Meclis’te onaylanmış, Bakanlar Kurulu imzasıyla katılımımız gerçekleşmiş.  Dolayısıyla Bakanlar Kurulu olmadığı için bu yetkiler Cumhurbaşkanına geçti. Uluslararası Sözleşmelerin yürürlüğe giriş koşulları var. Onların tamamı sağlanmış ve Sözleşme Meclis’te bir kanunla onaylanmış.  İstanbul Sözleşmesinin de bir maddesi var. Taraflardan herhangi biri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne yapacağı bir bildirimle herhangi bir zamanda sözleşmeyi feshedebilir diyor. Daha sonra üç aylık bir sürenin bitimini izleyen birinci gününde yürürlüğe giriyor. Bu sözleşme Anayasa’nın 90, maddesi uyarınca kanunla onaylandı. Şu an için biz Meclis’i yetkili görüyoruz iç hukuk açısından bir yetki gaspı ve dolayısıyla burada bir sıkıntı var. ''

6251 sayılı Kanun

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi 121. Bakanlar Komitesi Toplantısında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından imzalandı. 

Sözleşmeye ilişkin kanun tasarısı, 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda  tüm partilerin mutabakatıyla  kabul edilerek yasalaştı. (24. Dönem TBMM 2.Yasama Yılı 23.Birleşim) 28 Kasım 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 29 Kasım 2011 tarih ve 28127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

6251 numaralı kanun ''Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ile kabul edilen sözleşme, hükümleri gereğince 12 ülkenin taraf olmasıyla 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. 

Ajans Bizim