Siyaset
Giriş Tarihi : 02-10-2019 10:13
Abone ol

CHP'li Tekin: Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı neden ayrılmıyor!

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Sayıştay tarafından (2018) denetlenmesi sonucunda; bazı kamu idarelerinin istihdam edilen işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmadığı, kıdem tazminatlarının karşılık hesapları kullanılmadan doğrudan giderleştirildiği ve kıdem tazminatı karşılıklarının muhasebeleştirilmesinde dönemsellik ilkesine uyulmadığı tespit edilmiştir.

CHP'li Tekin: Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı neden ayrılmıyor!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 02.10.2019
Saygılarımla.

Gürsel Tekin
İstanbul Milletvekili

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Sayıştay tarafından (2018) denetlenmesi
sonucunda; bazı kamu idarelerinin istihdam edilen işçi statüsündeki personel için kıdem
tazminatı karşılığı ayırmadığı, kıdem tazminatlarının karşılık hesapları kullanılmadan
doğrudan giderleştirildiği ve kıdem tazminatı karşılıklarının muhasebeleştirilmesinde
dönemsellik ilkesine uyulmadığı tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi kamu kurumlarında görev yapan idareciler, kamu kaynaklarını doğru
kullanmalıdır. Bu doğru kullanımda en önemli husus yapılan işlemlerin kanuna ve yasalara
uygun olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı v.b. gibi işlemlerin tam ve doğru
olması gerekmektedir. Kurumlarda, en alttan en üst kadar ilgili evraklarda imzası olan herkes
sorumludur. Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması bir yandan finansal tabloların kurum ile ilgili
doğru bilgileri raporlamasını sağlarken diğer yandan maliyetlerin daha gerçekçi hesaplanması
amacına hizmet etmektedir.
Buna göre;
- 2014 yılından itibaren kamuda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadan çalıştırılan işçi
sayısı nedir? Taşerondan kadroya geçmesine rağmen kıdem tazminatı karşılığı
ayrılmayan işçi sayısı nedir?
- Taşeron işçiler, 696 sayılı KHK hükümleri gereği 'sürekli işçi' kadrosuna geçmiş ve
kıdem tazminatı karşılıklarının mutlaka ayrılmış olması gerekirken Sayıştay
raporlarında hala kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmektedir. Bu
durumu nasıl açıklıyorsunuz?
- Kıdem tazminatı karşılığının ayrılmaması, kamuda maliyetlerin gerçekçi
hesaplanamamasına, bu durum da kamu zararının oluşmasına neden olmaktadır.
Oluşan kamu zararı kimlerden ve nasıl karşılanacaktır? İlgili kişiler hakkında açılmış
herhangi bir soruşturma bulunmakta mıdır?
- Karşılıkların ayrılma amacı yasa maddesinde açıkça belirlenmiş olmasına rağmen
neden göz ardı edilmektedir?
- Kamuda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmış olmasına rağmen, ödenme yapılmamış
kıdem tazminatı toplamı ne kadardır?
- SPK düzenlemelerine tabi şirketlerde kıdem tazminatı karşılığı zorunlu olarak
ayrılmaktayken, kamu kurumlarında bu durum neden inisiyatifine bırakılmıştır.