Siyaset
Giriş Tarihi : 19-02-2020 16:02
Abone ol

CHP'li Tığlı, İstanbul Sözleşmesini ve kadın cinayetlerini Meclis gündemine taşıdı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında söylediği “İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz” sözü kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin hızla arttığı bu dönemde yapıcılıktan uzaktır. Aynı 2019 tarihinde söylediği “İstanbul Sözleşmesi nas değildir, fesh edilebilir” sözü gibi.

CHP'li Tığlı, İstanbul Sözleşmesini ve kadın cinayetlerini Meclis gündemine taşıdı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında söylediği “İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz” sözü kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin hızla arttığı bu dönemde yapıcılıktan uzaktır. Aynı 2019 tarihinde söylediği “İstanbul Sözleşmesi nas değildir, fesh edilebilir” sözü gibi.

 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi olan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin dehşet bir boyuta ulaştığını ama Bakanlık ile kendi tuttukları verilerin aynı olmadığını, Bakanlığı’nın gerçek sayıları saptırdığını ifade ederek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ YOK SAYMAK KADINI HEDEFE KOYMAKTIR

 

CHP’li Tığlı, “2000’li yıllardan beri kadının sosyal statüsünde ve topluma katılımında sistemli ve bilinçli bir geriye gidiş söz konusudur. Topluma yukarıdan aşağıya doğru sirayet ettirilen cinsiyetçi, erkek egemen dil ve kültür, kadınları erkekler karşısında hedef haline getirmektedir. Kadınlara yönelik şiddet eğilimleri, hedef göstermeler, ayrımcılık, ötekileştirme uygulamaları ve siyasilerin medya yolu ile yaptıkları açıklamalar ile neredeyse meşru bir hal almaya başlamıştır. İktidarın koruyamadığı kadınlar maalesef her geçen gün öldürülmekte, tecavüz edilmekte ve şiddete uğramaktadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de İstanbul Sözleşmesi’ni yok sayan açıklamalar yapılması korkunç bir durumdur” dedi.

 

Türkiye'de 2016’da en az 329; 2017’de en az 409; 2018’de en az 440 ve 2019 yılının ilk 10 ayında en az 389 kadının erkekler tarafından katledildiğini tekrar hatırlatan CHP’li Tığlı, “İçişleri Bakanı Soylu’nun 2016 yılında 304; 2017’de 353; 2018’de 280 ve 2019 yılının ilk 10 ayında 299 kadın öldürüldü demesine bir anlam veremediğini, sayın Bakanın açıkladığı bilgilerin yanlış olduğunu” söyledi.

 

Ayrıca AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında söylediği “İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz” sözünün ne anlama geldiğinin mutlaka araştırılması ve irdelenmesi gerektiğine vurgu yapan CHP’li Tığlı, “Adı geçen bu çalışmanın Erdoğan’ın 1 Haziran 2019 tarihinde söylediği “İstanbul Sözleşmesi nas değildir, fesh edilebilir” sözü ile bir alakası olup olmadığını zamanla göreceğiz. 34 ülkenin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kim nasıl gözden geçirecek. Bu gözden geçirme esnasında acaba gözlerden bir şeyler mi kaçırılacak? Nasıl bir düzenlemenin altına imza atılacak? Bunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

 

İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsaydı bir çok kadının hayatta kalacağına vurgu yapan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu soruları sordu:

 

 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı 2016, 2017, 2018 yıllarının tamamı ve 2019 yılının ilk 10 aylık verilerini nasıl elde ettiklerini merak edip Bakan Süleyman Soylu’dan bilgi aldınız mı? Sizin Bakanlığınız bu verilerin doğru olup olmadığı hakkında herhangi bir araştırma yapmış mıdır?

 

 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göre “Türkiye'de 2016 yılında 304; 2017’de 353; 2018’de 280 ve 2019 yılının ilk 10 ayında 299 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, basın haberleri ve yaptığımız araştırmalara göre ise “Türkiye'de 2016’da en az 329; 2017’de en az 409; 2018’de en az 440 ve 2019 yılında en az 474 kadın (ilk 10 ay 389) öldürüldü.

 

 • İçişleri Bakanı tarafından açıklanan bu veriler ile kadın cinayetlerini durduracağız platformu, basın haberleri ve yaptığımız araştırmalara göre ortaya çıkan verilerin aynı olmamasının gerekçeleri nelerdir?

 

 • Sizin Bakanlığınızın elde ettiği verilere göre 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında öldürülen kadın sayısı kaçtır?

 

 • Kadın cinayetlerini ve şiddeti durdurabilmek için İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığınız arasında yapılan ortak bir çalışma ve sonuç aldığınız gerçek bir proje var mıdır?

 

 • “Aile yıkan yasalar kalksın... İstanbul Sözleşmesi iptal olsun, 6284 Sayılı Yasa Kalksın...” açıklamalarını yapan ve kendilerine Türkiye Aile Meclisleri diyen grup hakkında herhangi bir hukuksal işlem başlattınız mı? Başlatmadıysanız neden başlatmadınız? Hedef gösterici bu ifadeler sizi ve AKP iktidarını rahatsız etmiyor mu?

 

 • AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında söylediği “İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirmemiz gerek. Onunla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz” sözü ne anlama geliyor? Adı geçen bu çalışmanın Erdoğan’ın 1 Haziran 2019 tarihinde söylediği “İstanbul Sözleşmesi nas değildir, fesh edilebilir” sözü ile bir alakası var mıdır?
 • 34 ülkenin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni bu ülkelerin hukukçuları ile birlikte mi gözden geçireceksiniz? Erdoğan’ın söylediği bu gözden geçirme ve yapılan çalışma hakkında İstanbul Sözleşmesi'nin izleme ve denetleme komitesi olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO)’na bilgi verilmiş midir?

 

 • Bakanlığınız ve AKP İktidarı İstanbul Sözleşmesini kabul ediyor mu? Kabul ediyorsa hem İstanbul Sözleşmesi’nin hem de 6284 sayılı Kanunun sağlıklı bir şekilde uygulanması için neler yapıyorsunuz? Öldürülen kadınların sayısına bakıldığında yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu düşünüyor musunuz?

 

 • 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kadına yönelik aile içi şiddet olaylarında yetkili makamlara bildirilen sayı kaçtır? Tedbir kararı alındığı halde öldürülen kadın sayısı kaçtır? Koruma altına alınmış kadınların öldürülmesinin sorumlusu kimdir?

 

 • Kadınları katleden ama mahkemelerde kravat takanlara verilen iyi hal indirimlerinden, tarikat mensuplarının ve bazı iktidar temsilcilerinin, kadını hedef gösteren ve kadına şiddeti meşrulaştıran söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eylemlerden ve söylemlerden bugüne kadar hiç mi rahatsız olmadınız? Bu söylemlerde bulunanlar hakkında nasıl olurda bir yaptırım yapılması için çalışmanız olmaz?

 

 • Kadına yönelik şiddetin, tacizin ve cinayetlerin hep araştırıldığını, engellenmesi için çeşitli çalışmalar yapıldığını hem söylemekten hem de söyleyenleri dinlemekten sıkılmadınız mı?

 

 • Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) gereğince, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak için yürüttüğü çalışmaların dışında somut bir veri var mıdır?

 

 • Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için 6284 sayılı Kanun’un uygulanması için Bakanlığınızın kâğıt üzerinde yaptığı çalışmalar dışında somut adım attığı gerçekçi bir çalışma var mıdır?

 

 • 2016 yılı da dahil olmak üzere bugüne kadar Giresun ilinde kaç kadın erkekler tarafından öldürülmüştür? Yine aynı tarihler arasında Giresun ilinde 6284 sayılı kanundan faydalanmak ve koruma kararı aldırmak için kaç kadın başvuru yapmıştır?