Siyaset
Giriş Tarihi : 16-09-2019 16:12
Abone ol

CHP'li Ünver: Süt sığırı yetiştiricilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplamasını isteyerek sunduğu yazılı soru önergesi ile; süt sığırı yetiştiricilerinin ve süt üreticilerinin sorunlarını gündeme taşıdı.

CHP'li Ünver: Süt sığırı yetiştiricilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplamasını isteyerek sunduğu yazılı soru önergesi ile; süt sığırı yetiştiricilerinin ve süt üreticilerinin sorunlarını gündeme taşıdı.

Hükümete yönelttiği sorularla üreticinin karşılaştığı sıkıntılara dikkat çeken Ünver, bakanlığın çözüme ve üretimdeki kalite ile verimin artışına yönelik projelerinin olup olmadığını da sordu. Soru önergesinde hayvancılık sektörünün düşük verim, yem girdi maliyetlerindeki artış ve teknolojik birtakım yetersizlikler sebebiyle zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Ünver; “Ülkemizde süt sığırı yetiştiriciliği ve süt üreticiliği yaparak geçimini sağlamakta olan vatandaşlar, bu gibi sorunların yanı sıra yanlış hayvancılık politikalarının olumsuz sonuçları altında ezilmekte, ürettiği sütten gerekli kazancı sağlayamamaktadır.” dedi.

Hükümetin yetersiz ve çözümden uzak tavrının yanı sıra Ulusal Süt Konseyi’nin üreticinin beklentilerinin uzağında kalan politikalar ile süt sığırı üreticisini zor durumda bıraktığını dile getiren CHP Karaman Milletvekili Ünver, önergesinde; “Yem, işçilik, arazi, nakliye, süt soğutma, gübreyi elden çıkarma, veterinerlik gibi birçok maliyetle aynı anda mücadele etmek zorunda kalan üretici, borçlarını kapatmak ve ailesinin geçimini sağlamak adına, sıcak para için elindeki süt veren hayvanı satmak zorunda kalmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Üreticinin omuzlarına binen ağır girdi maliyetlerinin devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiğini aktaran Ünver, önergesini şu cümlelerle tamamladı: “Üreticinin yüklü miktarlar ödeyerek aldığı damızlık hayvanların ve devletin bütçesinden ayırdığı, bu milletin vergileriyle ödenen desteklerin heba olmaması için acilen gerekli önlemler alınmalı, süt üretimindeki eksiklikler ve yapılan yanlışlar planlı bir şekilde giderilmelidir.”

Ünver’in Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği sorular şu şekilde:

  1. Ülkemizde sütün son on yıldaki ortalama kilogram satış fiyatı ile süt üreticisinin kullandığı yemlerin ortalama kilogram satış fiyatı yıllar itibari ile ne kadardır?
  2. Son 10 yılda, ülkemizdeki süt sığırı sayısı yıllara göre nasıl şekillenmiştir?
  3. Ulusal Süt Konseyi, süt fiyatlarını belirlerken hangi girdi maliyetlerini temel almaktadır?
  4. Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen süt fiyatlarında soğutma ve nakliye bedellerinin hariç tutulmasının sebebi nedir?
  5. Hükümetinizin üreticinin refaha, tüketicinin ise ürüne kolay ve düşük maliyetle erişimini sağlayacak projeleri var mıdır? Varsa nelerdir?
  6. Süt üreticisinin yem fiyatlarındaki artış ve diğer yüklü girdi maliyetlerinden korunmasına yönelik projeleriniz nelerdir?
  7. Süt fiyatlarındaki referans fiyatları ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon ve kur farklarına göre güncellenmekte midir? Süte uygulanan prim desteği üreticinin yaşadığı ağır girdi maliyeti ve tahsilat zorluğu karşısında yeterli midir?
  8. Sattığı sütün bedelini tahsil edemeyen veya etmekte zorlanan süt üreticisinin yaşadığı tahsilat sıkıntısını çözmek adına hangi adımlar atılmaktadır?
  9. Yaşadığı zorluklar karşısında elindeki süt veren hayvanını satmayı düşünen üreticiyi ve ülkemizdeki süt veren hayvan varlığını korumak için hangi tedbirler alınmaktadır?