Siyaset
Giriş Tarihi : 11-11-2019 11:43

CHP'li vekilden ucuz elektrik teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, vatandaşların enerji faturalarındaki artışların azaltılması için “iktidarın kılını kıpırdatmadığını” belirterek, esnafından çiftçisine, sanayicisinden asgari ücretlisine her kesime rahat bir nefes aldıracak kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi. Akın, “Esnafın, çiftçinin, sanayicinin elektrik faturası son iki yılda yüzde 126, konutlardaki elektrik faturası da yüzde 73 arttı. İktidar kılını kıpırdatmıyor. Yalanlarla nereye kadar pembe tablolar çizebileceklerini sanıyorlar. Artık yeter” dedi.

CHP'li vekilden ucuz elektrik teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, vatandaşların enerji faturalarındaki artışların azaltılması için “iktidarın kılını kıpırdatmadığını” belirterek, esnafından çiftçisine, sanayicisinden asgari ücretlisine her kesime rahat bir nefes aldıracak kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi. Akın, “Esnafın, çiftçinin, sanayicinin elektrik faturası son iki yılda yüzde 126, konutlardaki elektrik faturası da yüzde 73 arttı. İktidar kılını kıpırdatmıyor. Yalanlarla nereye kadar pembe tablolar çizebileceklerini sanıyorlar. Artık yeter” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, elektrik faturalarındaki dağıtım, iletim, kayıp ve sayaç okuma bedelleri ile enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, ÖTV ve KDV gibi unsurlarla vatandaşa yük üstüne yük bindirildiğini ifade etti. Elektrik tüketim payının bu kalemlerle faturayı yaklaşık olarak yüzde 25 oranında arttırdığını vurgulayan Ahmet Akın kanun teklifi gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

Vatandaşların en temel ihtiyaçları arasında yer alan elektrik ve doğalgaz sürekli zamlanmaktadır. 2018 yılı ve 2019 yılında yapılan zamlar birlikte, sadece elektrikte konut tarifelerinde artış yüzde 72,6 olmuştur. Sanayide ise yıllık değişim yüzde 32,2 iken, 2 yıllık zam oranı yüzde 126‘ya ulaşmıştır. Ekonominin omurgası esnafımız başta doğal gaz olmak

üzere elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalıdır.

“Zamda Avrupa Şampiyonuyuz”

Elektriğe yapılan zamlarla Avrupa şampiyonuyuz EUROSTAT verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında 2017 Haziran-2018 Haziran döneminde en fazla hane elektrik zammı Türkiye’de oldu. 2019 yılı daha bu rakamların içinde bile değil. Hane elektriğinin dışında, sanayi elektriğindeki inanılmaz artış da Avrupa’da bizi 1.liğe taşımıştır. Aynı dönemde, sanayi elektriği yüzde 54.5 zamlanmış olup örneğin Moldova’da yüzde 13.5 düşmüş, Yunanistan’da yüzde 11, Letonya’da yüzde 9.7, Danimarka’da yüzde 6.6 azalmıştır. Elektrik fiyatlarının düştüğü ülkeler olduğu gibi, AB bünyesindeki ülkelerde yüzde 4-7 aralığında zamlarla karşılaşılırken, Türkiye’deki elektrik zammının ağırlığı, harcanabilir kişisel gelirdeki erime, hane borçluluğu ve işsizlik de hesaba katıldığında çok daha katı bir gerçekle anlaşılacaktır.

“Esnaf, Çiftçi, Sanayici İçin Ciddi Bir Maliyet”

Elektrik ve doğalgaz faturaları çiftçi, sanayici ve esnafın önemli bir maliyet unsurudur. Aile bütçesinde önemli bir harcama kalemi haline gelen enerji faturalarında elektrik tüketim bedelinin yanı sıra, dağıtım, iletim, kayıp/kaçak ve sayaç okuma bedelleri, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, ÖTV ve KDV ödemektedir. Faturaların her geçen zamlanması ülke ekonomisine üreterek ve istihdam sağlayarak büyük bir katkı sağlayan esnaf, çiftçi ve sanayicimizin ne yazık ki üretim süreçlerini sekteye uğratmakta, neredeyse iflaslarına neden olacak maliyet unsuru olarak karşılarına çıkmaktadır.”

Kanun teklifinin yasalaşması ile elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli, TRT payı, enerji fonu, ÖTV kaldırılacak KDV oranı da yüzde 1’e düşürülecek. Ahmet Akın, daha önce de konutlarda kullanılan doğalgazdaki ÖTV’nin kaldırılarak KDV’nin de yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi vermişti.

AdminAdmin