Siyaset
Giriş Tarihi : 24-05-2018 09:57   Güncelleme : 24-05-2018 09:57

CHP'li Yeşil: Ankara Garı 'Milli ve tarihi bir değerdir...' dokunulamaz!

“Ankara Garı yerleşkesindeki TCDD müzesi kapatılarak Ankara Gar yerleşkesi parçalanarak devrediliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile 1924 yılında projelendirilen, tescilli kültür varlığı TCDD Müzesi 2.bölge binası kreşler ve Lojmanlar devrediliyor.”

CHP'li Yeşil: Ankara Garı 'Milli ve tarihi bir değerdir...' dokunulamaz!

Ankara’nın tam ortasında bulunan Cumhuriyet kurulduğundan beri ulaşım amacıyla kullanılan Ankara Garının ve yerleşkesinin başka bir amaçla kullanılması kabul edilemez. Buraya Gazi’den devşirme,  Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin taşınması söz konusu. Bu haklı bir gerekçe değildir. Üniversitenin yapılacağı başka yerler vardır.

Üniversitelerin arazileri de bugün satılıyor. Gazi üniversitesinin bölünmesi de;  rantsal açıdan değerli arazilere sahip fakülteler baz alınarak yapılmıştır.

Kent içindeki rantı yüksek alanlarda yer seçen;  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Gazi TÖMER Arazisinin, Gar alanına taşınması ile boşalan kent merkezindeki değerli alanlarında, rantsal kullanımlara yönelik satılması ile gelir elde edilmesi düşünülmektedir.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana binalar yaparsanız yarın öbür gün Ankara’nın ulaşımla ilgili artan ihtiyaçlarını karşılayacak ve yolcuya cevap verecek bir alan bulamayacaksınız. 

Bunu çok iyi biliyorlar ama ülkenin bütün kaynaklarını ranta çevirme, şeker fabrikalarını elektrikle telefonla ilgi her şeyi  sata sata buraya kadar geldiler en son garları satacak aşamaya geldiler.

Demokrasiyi,  tramvaya benzetenlerin “son durağı” Ankara garıdır. Ankara garından da ötesi yoktur.

Artık “tamam”. Son durak. İnecek yolcu kalmasın…

Yangından mal kaçırmak böyle bir şey olsa gerek!

 

AdminAdmin