Siyaset
Giriş Tarihi : 28-10-2019 12:40

CHP’li Zeybek, Cumhuriyet; bağımsızlık, hukukun üstünlüğü, çağdaşlaşma, demokrasi ve eşitliktir

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 96’ncı yıldönümünde Cumhuriyet kazanımlarına daha çok sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan CHP’li Zeybek, “Cumhuriyet; bağımsızlık, hukukun üstünlüğü, çağdaşlaşma, demokrasi ve eşitliktir.” ifadesini kullandı.

CHP’li Zeybek, Cumhuriyet; bağımsızlık, hukukun üstünlüğü, çağdaşlaşma, demokrasi ve eşitliktir

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 96’ncı
yıldönümünde Cumhuriyet kazanımlarına daha çok sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan
CHP’li Zeybek, “Cumhuriyet; bağımsızlık, hukukun üstünlüğü, çağdaşlaşma, demokrasi ve
eşitliktir.” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet ile tarihimizde aydınlanma hareketinin başladığını, Cumhuriyetin ilanı ve
Cumhuriyet devrimleri ile geçmişin baskıcı ve çağdışı kalan taassubunun yıkıldığını belirten
CHP’li Zeybek yayımladığı mesajın devamında şu açıklamalara yer verdi.
“Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Halkının emperyalizme
karşı bağımsızlık ve yaşam savaşının zaferle taçlandırılması, şüphesiz ki Milli Mücadelenin
ilk ve en önemli evresiydi. Kurtuluş Savaşı sonrası yüzyıllardır bir kişi ve bir zümrenin
baskısı altında geri bırakılmış bir ulusun, tekrar toparlanması, çağdaş, üretken ve saygın
medeniyetler arasında hak ettiği değeri sağlamanın getireceği en doğru yönetim şeklinin
cumhuriyet olduğu kararı 29 Ekim 1923’te milletin iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde kabul edildi.
Cumhuriyet’in sağladığı eşitlik ve özgürlük sayesinde bugün Türkiye bölgesinde yaşanan tüm
çatışmalara rağmen en istikrarlı ülkedir. Cumhuriyet ile birlikte laik, sosyal bir hukuk
devletinin kazanımları dün olduğu gibi bugünde siyasi ikballeri için bir takım kişiler
tarafından yıpratılmak istenmekte ve saldırıların hedefi olmaktadır.
Cumhuriyet laikliktir. Laik eğitim sistemini bir kısım tarikat ve cemaatlerin tekeline bırakma
çabaları, kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet kurumlarını halktan uzaklaştırıp yerlerine
gizli gündemlerine hizmet eden dernek ve vakıflara bırakanlara rağmen Cumhuriyetçilik
laikliğe her zamankinden fazla sahip çıkmaktır.
Cumhuriyet üretmek ve ilerlemektir. Cumhuriyet’in üreten kurumlarını günümüzde neo-
liberal politikalar sonucu özelleştirenlere rağmen, Cumhuriyet tüm engellemelere karşın
yeniden üretmektir.
Cumhuriyet yargı bağımsızlığıdır. Adalet önünde herkesin eşit olduğu Cumhuriyet
Mahkemelerini ve yargıçlarını baskı altına alma, onlara talimat verme heveslisi siyasi iktidara
rağmen, Cumhuriyet’in değerini bilen milyonlarca yurttaş eşitlik, bağımsızlık ve çağdaşlaşma
adına Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa edecektir.
Cumhuriyet halkın iradesini egemen kılmaktır. Bugün halk iradesinin temsili Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni yok sayan ve TBMM’yi işlevsiz kılanlar, demokrasinin önünde en büyük
engeldir. Cumhuriyet ve demokrasi ayrılmaz birer parçadır, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Rejimlerin en güzeli demokrasidir; onun da en iyi şekli cumhuriyettir.” sözleri ile
ifade ettiği gibi Cumhuriyet ve demokrasi birbirini tamamlamaktadır. Kuvvetler ayrılığının,
yargı bağımsızlığının, demokrasinin, insan haklarının, üretimin, bilimin, çağdaş ve laik
eğitimin temeli olan cumhuriyet bizlere başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah

arkadaşları ve cumhuriyetin kurucu iradesinin tarihi mirasıdır, bu mirasa sahip çıkan tüm
yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, saygı ile selamlarım.”