Siyaset
Giriş Tarihi : 31-10-2019 12:30

CHP’li Zeybek: Talan sırası kaş'ta mı!

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek Antalya Kaş İlçesi, Çukurbağ Yarımadası Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ile Limanağzı Bölgesi 3’üncü Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmasını soru önergesi ile TBMM’ye taşıdı.

CHP’li Zeybek: Talan sırası kaş'ta mı!

CHP’li Zeybek, geçtiğimiz yıllarda AKP’li Büyükşehir Belediyesi
döneminde yapılmak istenen nazım imar planının yöre halkının ve sivil toplum
kuruluşlarının muhalefeti ile mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Aynı
planın bu sefer bakanlık tarafından uygulanmak istenmesi bölgenin coğrafyası,
doğası ve tarihi göz önüne alındığında yapılaşmanın yaratacağı tahribatın geri
dönüşü olmayan hasarlara yol açacağını vurgulayan CHP’li Zeybek, “AKP
Antalya’nın doğası ve tarihini talan etmek istedikçe, Antalyalılar şehirlerini
ranta ve talana teslim etmemek için daha çok mücadele verecektir, Kaş’ta
yapılmak istenen betonlaşma çabalarına karşı mücadele veren yöre halkının,
sivil toplum kuruluşlarının ve hukukçularımıza destek vermeye devam
edeceğiz.” dedi.
KAŞ’TA İSTENEN RANT KİMİN İÇİN?
CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek verdiği soru önergesinde
“Geçmişte aynı nazım imar planı mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı planda neden ısrar etmektedir? Söz konusu
alanda bulunan taşınmazlar kim, kimler veya hangi kurumlara aittir? Bahse konu
alanın Özel Çevre Koruma Alanı, Doğal Sit Alanı ve 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı statüleri ile koruma statülerine sahip, karasal ve denizsel özel bir
ekosisteme sahip olması nedeniyle bölgede gelecekte yaşanacak ekosistem,
doğal çevre ve arkeolojik tahribata yönelik uzman görüşü alınmış mıdır?”
sorunlarının yanıtlanmasını istedi.

Antalya’nın doğal ve tarihi coğrafyasını gerek mermer, taş ocakları, gerek
HES’ler, gerekse yapılaşma ile rant kapısı haline getirilmesine karşı mücadele
edeceklerini belirten CHP’li Zeybek, “AKP’nin rant politikalarının son halkası
ne yazık ki Kaş ilçemizin güzellikleri, gelişmeyi betonlaşma olarak algılayan bir
siyaset anlayışına karşı, doğamıza sahip çıkmalıyız.” ifadesini kullandı.

AdminAdmin