Siyaset
Giriş Tarihi : 14-05-2019 11:52

Çiftçiler Günü kutlu olsun: Türkiye kendi kendine yetebilir

Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Tarımdaki yapısal sorunlardan dolayı çiftçiler gün geçtikçe üretimden kopuyor, güçlükle tarım alanında kalmaya devam ediyor. Döngülerini sağlamak için tefecilere ve bankalara ‘mahkûm’ olmuş durumdalar.

Çiftçiler Günü kutlu olsun: Türkiye kendi kendine yetebilir

Bu çıkmazın temel nedeni, AKP'nin küçük üreticiyi yok sayan neo-liberal tarım politikalarıdır.  Tarım çökme noktasına gelmiştir.  Ekonomik krizle birlikte pazar fiyatlarındaki fahiş artış çiftçinin iflasını ve yok oluşunu hızlandırmaktadır. AKP, tarımdaki yapısal sorunlara dair kalıcı çözümler üretmek yerine, var olan yapısal sorunların daha da derinleşmesine yol açacak yanlış politikalarda ısrarını sürdürüyor. ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ diye kamuoyuna açıklanan ‘yeni tarım politikası’nın da büyük birkaç sermaye grubunun dışında üreticiye de, tüketiciye de bir yarar sağlamayacağı kısa sürede görülecektir.

Türkiye’de tarımsal üretimin omurgası çiftçilerdir. Çiftçiler kullanılan girdilerden mazot, tarım ilacı, gübre ve sera tohumlarında çok büyük ölçüde yurtdışına bağımlıdır. Kur hareketlerinden doğrudan etkilenmektedir. Üretim maliyetleri son derece yüksek olan ve finansal kriz içinde bulunan çiftçinin en büyük sorunlarının başında, artan maliyetler ve pazarlama kanallarındaki sorunlar geliyor. Üretmeye çalıştıkça borcu artan, emeğinin karşılığını bulamayan çiftçi, tarımsal üretim alanlarını terk ettikçe tarımın istihdama olan katkısı da yıllar itibarıyla gerilmeye devam ediyor.

2006 yılında çıkan Tarım Kanunu ile tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağı hükmü getirilmiş olmasına rağmen, bu destek bugüne kadar sözkonusu miktarın yarısı düzeyinde gerçekleşmiştir. Yeterli tarımsal destek alamayan çiftçiler bu duruma koşul olarak banka kredilerine ve tefecilere yönelmekte ve kazancının önemli kısmını faiz ödemesine vermektedir.

Bu olumsuz gelişmelere rağmen tarımı dışa bağımlı olmaktan çıkarmak, tekellerin ve tüccarın elinden kurtarmak mümkündür. Çiftçiyi tohumdan, üretici köylüyü topraktan kopartan politikalara son vermek mümkündür. Ülkeyi tarımda kendi kendine yeter bir ülke konumuna taşımak, çiftçiye hak ettiği insanca yaşam olanaklarını sağlamak mümkündür. HDP olarak bu vesileyle bütün çiftçilerin gününü kutluyoruz. Alın terleriyle suladıkları yerkürede bütün insanlığın yaşam kaynağı olan nasırlı ellerin sahipleri çiftçilere saygılarımızı sunuyoruz.