Siyaset
Giriş Tarihi : 20-11-2019 12:32

Çocuklara taciz ve tecavüz olaylarında dünya üçüncüsüyüz!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’den gerçekler: Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünya üçüncüsüyüz. Yılda ortalama 10 bin çocuk istismara uğruyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit olmayanla cinsel münasebet’ suçlarının sayısı son on yılda beş kat arttı.

Çocuklara taciz ve tecavüz olaylarında dünya üçüncüsüyüz!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’den gerçekler: Türkiye, çocuklara
karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünya üçüncüsüyüz. Yılda ortalama
10 bin çocuk istismara uğruyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza
mahkemelerinde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit
olmayanla cinsel münasebet’ suçlarının sayısı son on yılda beş kat arttı.
Ülkemizin taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34. Maddesine göre “Taraf
Devletler: Çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma
güvencesi verirler” denilmektedir.
Ancak ülkemizde durum maalesef sözleşmelerde olduğu gibi değil, tamamen
çocukların aleyhinde ve tümüyle suiistimallere açık bir şekilde süregelmektedir.
Çocuk işçilik, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk gelinler, eğitim ve sağlık
hakkından yoksun çocuklar, şiddet ve istismar gören çocuklar, sokaklarda, yurtlarda,
ıslah evlerinde, cezaevlerinde yaşayan çocuklar ve mülteci çocuklar derken
çocuklarımızın başı maalesef büyük beladadır.
Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlarken ülkemizde, cinsel suçların yüzde 46' sının
çocuklara karşı işlenmeye devam ettiğini, her ay en az 700 çocuğun cinsel istismara
uğradığını ve her yıl gerçekleşen resmi evliliklerin beşte birini gene 18 yaş altındaki
kız çocuklarımız yaptığını bilmek tüylerimizi diken diken ediyor.
Adalet Bakanlığı’nın Temmuz 2018 verilerine göre cezaevlerinde annesiyle birlikte
yaşayan 0-6 yaş arası çocuk sayısı 743. 2017 itibarıyla dünya çapında 19 bin
çocuğun, cezaevindeki ailelerinin yanında kaldığı biliniyor. Türkiye, 6 yaşa kadar bu
uygulamaya izin vererek dünyada yaş sınırını en yüksek tutan ikinci ülke oldu.
Türkiye'de ne yazık ki çocuk istismarı suçlarında cinsel istismar suçları sistematik
olarak artmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482
bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirilmiş, 2002’den bu yana 18 yaşın altında
440 bin çocuk doğum yapmıştır. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum
yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu korkunç bir
durumdur.
Yukarıda vermiş olduğumuz rakamlar kayda geçen kamuoyunun dikkatini çeken
olaylardan oluşmaktadır. Asıl sorun, hiçbir şekilde şikâyet mekanizmalarına
ulaşmayan, kapalı kalan ve üzeri kapatılan olaylarda yaşanmaktadır.

Özellikle çocuk yurtlarında, ıslah evlerinde, çocuk cezaevlerinde ve mülteci
kamplarında neler yaşandığını bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz.
İstismarın en acımasız türünden biri olan çocuk işçiliği ise, İstanbul’dan Diyarbakır’a
giderek artıyor. Çocuk istismarının yaşandığı en önemli konuların başında ise
ülkemizde bulunan en az 800 bin okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuklar
gelmektedir. Bunların 500 binden fazlasının okula hiç gitmediği için her türlü istismara
açık bir vaziyette yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.
Mevzu çocuk işçiliğinden insan ticaretine kadar akıl almaz işlerin döndüğü kamp
dışına gelince üç maymunu oynuyoruz! Ölü bedenleri kıyıya vuran çocuklara üç gün
üzülüyor, dördüncü gün güçlü Türkiye masalına kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Geleceksiz ve kimliksiz bu çocuklar ile hangi büyümeden, hangi gelişmişlikten
bahsetmek mümkündür?
Başta Anayasamız ve Uluslararası sözleşmeler ışığında, devletin ve parlamentonun
en önemli görevi her türlü istismara karşı çocuklarımızı korumak ve istismarları
önleyecek düzenlemeler yapmaktır. Buna rağmen, yeni istismarlara yol açacak
düzenlemeler yapılıyor olması Yüce Meclisin itibarını fazlasıyla zedelemektedir.
Başta devlet eliyle gerçekleşmiş olan her türlü çocuk hakları ihlallerinin tespit edilerek
çocuk hak ve ihlallerine yönelik caydırıcı önlemler almak için meclis biran önce
görevini yapmalıdır. Önümüzdeki dönem meclisin bu konularda yürütmesi gereken
faaliyetlerini belirlemek ve çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla Anayasa’nın 98,
TBMM’nin 104 ve 105. Maddeleri, gereğince Meclis Araştırması açılmasını
saygılarımla arz ederim. 20.11.2019