Siyaset
Giriş Tarihi : 13-01-2020 14:59
Abone ol

Demir çelik sektörü ölüme terk ediliyor!

CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, son beş yılda küresel piyasalardaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen demir-çelik sektörünün azalan kamu yatırımlarının etkisiyle üretim ve ihracatta sekteye uğradığını belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.

Demir çelik sektörü ölüme terk ediliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, demir-çelik sektöründe ithalatı
teşvik eden mekanizmaların gözden geçirilip, artması gereken Türkiye’nin çelik tüketiminin,
yerli üreticiler tarafından karşılanmasını teşvik edecek tedbirlerin alınması ve sektörün
üzerindeki rekabet gücünü sınırlayan yüklerin kaldırılması gerektiğini belirterek konuyu
TBMM gündemine taşıdı.
Uluslararası piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, girdi maliyeleri üzerindeki
yüklerin halen sürdürülüyor olmasının, demir-çelik sektörünün durumunun AKP hükümeti
tarafından dikkate alınmadığı izlenimini verdiğini söyleyen Şahin yaptığı açıklamada,
‘‘Türkiye demir çelik sektörü artan girdi maliyetleri, üretim ve kapasite kullanım
oranlarındaki olağanüstü düşüşler ile birlikte zor koşullarda varlıklarını sürdürmeye
çalışırken, artan tüketimin yerli üreticiler yerine ithalat yoluyla karşılanmasından dolayı da
haksız rekabet koşulları altında ezilmektedir. Yurtiçi üretimi arttırma ve ithalatın
azaltılması konusunda verilen sözlerin tutulmaması, enerji tüketiminin yoğun olduğu
dönemlerde önceden haber vermeksizin yaşanan kesintiler ve tüm bu durumların yol açtığı
kayıpların telafi edilmesi yönünde yapıcı adımların atılmaması ülkemizde demir çelik
sektörüne ciddi zararlar vermekte, milyarlarca dolar yatırımlarla oluşturulan kapasitelerin
tam olarak kullanılamadığı görülmektedir.’’ ifadelerini kullandı.
2020 yılında da ihracatın değil ithalatın ağırlığını koruyacağının öngörüldüğünü ve
Türkiye’de üretilen demir-çeliğin sadece %60’ının kullanıldığını belirten CHP Hatay
Milletvekili Suzan Şahin, ‘‘AKP yol, köprü, havalimanı yapmakla övünüyor ancak bu
yapılarda yerli demir-çelik kullanılmasını zorunlu tutmayarak, ülkemizde kaliteli demir-
çelik üretilmesine rağmen milli ürünü kullanmayıp anlam veremediğimiz şekilde
yabancılardan, daha yüksek fiyatlara demir-çelik satın alıyor. Dünya standartlarının
üstünde yerli ürünü kullanmayıp vatandaşın vergileriyle yabancılardan yüksek fiyata ürün
satın alıyor. Yandaş aracı şirketleri zengin etmek uğruna yapılan bu gayri milli tutum,
Türkiye’yi kıvrandıran ekonomik krizi daha da derinleştiriyor.’’ dedi.
CHP’li Şahin’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle;
1. Demir çelik sektörünün yaşatılması için en büyük girdilerini oluşturan Belediye
Fonu gibi fon ve kesintilerin, özellikle kok gazından alınan hava gazı vergisinin
kaldırılması gibi bir düzenleme yapmak mümkün müdür? Mümkün değil ise
nedenleri nedendir?

2. Elektrik enerjisi fiyatlarında tüketim miktarına göre bir fiyatlandırma ve sanayi
tarife gruplarına benzer bir düzenleme yapılacak mıdır?
3. Türkiye’ye kalitesiz çelik ürünlerinin girişinin engellenmesi konusunda
gümrüklerde yapılan teknik kontrollerin sıkılaştırılması yönünde çalışmalarınız var
mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir? Yok ise teknik kontroller neden sağlıklı
yapılmamaktadır?
4. İthalatın azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi konusunda ne gibi
çalışmalarınız olacaktır?
5. Türkiye’nin çelik tüketiminin, yerli üreticiler tarafından karşılanmasını teşvik
edecek tedbirlerin alınması ve sektörün üzerindeki rekabet gücünü sınırlayan
yüklerin kaldırılması konusunda ne gibi tasarruflarınız vardır?
6. Katma değeri yüksek ileri teknoloji gerektiren ürünlerin üretilebilmesi ve yerli
girdi tedarik imkanlarının artırılabilmesi için, Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret
Anlaşması’nın sektöre devlet yardımlarını yasaklayan hükümlerinin revize
edilmesi, yüksek katma değerli ürünlere geçişe ve ileri teknoloji gerektiren
yatırımlara teşvik verilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?
7. Türkiye’de hali hazırda kapasite fazlalığının bulunduğu ürünlerin üretilmesine
yönelik olarak yapılması planlanan yatırımların, atıl kapasite oluşumunu
hızlandıracağı hususu dikkate alınarak, bu tür atıl kapasiteyi arttıracak yatırımlara
izin verilmemesi yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?
8. Bölgesel enerji boru hatları, üçüncü havalimanı, Çanakkale Köprüsü gibi büyük
kamu projelerinde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yurtiçinde üretilen çelik
ürünlerinin kullanılmasının neden zorunlu hale getirilmiyor?