Siyaset
Giriş Tarihi : 12-11-2019 09:13
Abone ol

Eğitimde sonuncu değil, sondan birinciyiz!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2019 yılı eğitim raporunda ülkemizin yine OECD ortalamasının altında kalması nedeniyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Eğitimde sonuncu değil, sondan birinciyiz!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
2019 yılı eğitim raporunda ülkemizin yine OECD ortalamasının altında kalması nedeniyle
TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.
CHP’li Gürsel Tekin TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, OECD’nin “Bir Bakışta
Eğitim-2019” raporu ile Türkiye’de eğitimin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gözler
önüne serdi. Eğitime ilişkin hemen her konuda dünya ortalamasının çok gerisinde olan
ülkemiz eğitime en az yatırım yapan ülkeler arasında yerini korumaya devam ediyor.” Dedi.
CHP’li Tekin, şöyle dedi: Dünya genelindeki 30 ülkenin, eğitime ayırdığı kamu kaynağına
bakıldığında yine son sıradayız. Bu durum bile eğitim politikamızın ne denli başarısız
olduğunun somut göstergesidir. OECD raporuna göre Türkiye, öğrenciye en az para harcayan
3’üncü ülke konumunda.
Rapora göre Türkiye, üniversite mezunu kadınların istihdamında yine sınıfta kaldı. “lise
mezunu erkeklerin istihdam oranı, lise mezunu kadınların istihdam oranından iki buçuk kat
daha fazla, ayrıca kadın öğretmen sayımız, OECD ortalamasının hayli gerisinde. OECD
ülkelerinde yüzde 70 olan kadın öğretmen oranı, ülkemizde yüzde 56. AKP İktidarının ilk
yıllarında üniversite eğitimi alan kadınlarımızın istihdam oranı yüzde 70 iken, 2018’e
gelindiğinde yüzde 60’a geriledi. İşte AKP Türkiye’si bu, her alanda sondan birinciyiz” dedi.
Tekin’in Meclise Başkanlığına verdiği soru önergesi şu şekilde;

1- Türkiye’de okul öncesi eğitimde, OECD ortalamasına gelmesi için kaç öğretmene
ihtiyaç duyuluyor?
2- Ülkemizde her bir öğrenci için eğitime harcanan paranın yıllık miktar nedir? Okul
öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar yapılan harcama, GSYİH’nın yüzde kaçına
tekabül ediyor?
3- Türkiye’de eğitime ayrılan kaynağın ne kadarı özel fonlardan karşılanmaktadır?
4- 2020 - 2021 öğretim yılında, kaç çocuğumuzun okul öncesi eğitime başlaması
hedefleniyor? Bu çocuklardan kaçı özel kurumlarda eğitim görecek?
5- MEB, en fazla bütçe ayrılan bakanlıkların başında olmasına rağmen özel öğretime
ayrılan pay neden her geçen yıl artış gösteriyor?
6- 2008 yılında üniversite eğitimi alan kadınlarımızın istihdam oranı yüzde 70 de iken,
2018 de istihdam oranının yüzde 62 ye gerilemesini nasıl değerlendirmektesiniz?
7- Türkiye, kadın öğretmen sayısında da OECD ortalamasının çok gerisinde kaldı.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi adına ne gibi önlemler almayı
düşünüyorsunuz?