Ekonomi
Giriş Tarihi : 07-07-2021 12:47   Güncelleme : 07-07-2021 12:50
Abone ol

Ekonomi reformlarında, Haziran takviminde “yapılamayanlar”

Hazine ve Maliye Bakanlığının ekonomi reformları uygulama takvimine göre, Haziran ayı sonuna kadar “Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilmesi” gerekiyordu, ancak bu maddeye ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Ekonomi reformlarında, Haziran takviminde “yapılamayanlar”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ekonomi Reformları Eylem Planı”nın, uygulama takvimine göre ilgili kurumların, Haziran ayı sonuna kadar “Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilmesi”, “Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almamasının ilke olarak gözetilmesi” gibi reformlar gerçekleştirilemedi.

Bakanlık tarafından Mart ayında yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı, "Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi,  İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi" olmak üzere, 10 başlıkta ana eylemden oluşuyor. Takvime göre tüm eylemlerin Mart 2023'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

Mart ve Haziran döneminde öngörülenler ve gerçekleşenler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planının, “Ekonomi Reform Takvimi”ne göre Mart dönemi ve Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve gerçekleştirilen eylemler şöyle:

“-Takvimde yer alan, “Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. (2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de yayınlanacaktır. Üçer aylık periyotlarla süreklilik sağlanacak)” taahhüdü, söz konusu raporun 31 Mayıs’ta yayımlanması ile hayata geçirilmiş oldu.

-Reform takviminde tamamlanması 30 Haziran 2021 olarak belirlenen, “18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak” maddesi ise Nisan’da gerçekleştirildi ve uygulamaya konuldu.

-18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması gerçekleştirildi.

-Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği sürelerinin, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanmasına yönelik 30 Haziran’a kadar tamamlanması gereken taahhüt de uygulamaya alındı. 

-Takvime göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Haziran ayı sonuna kadar “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülmesi gerekiyordu, bu maddede Haziran’ın son gününde yapılan değişiklik ile gerçekleştirildi.

-Haziran sonuna kadar, “kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme de Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu madde de yürürlüğe girdi.

- Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı getirilecekti. Bu madde kısmen yürürlüğe alındı ve istihdam karşılığı ucuz krediye erişim imkanı sağlandı. 

-TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürüldü. 

-Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacaktı, bu madde de gerçekleştirildi.

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip; Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırıldı.”

Gerçekleştirilemeyenler

Ekonomi Reformları Eylem Planının, “Ekonomi Reform Takvimi”ne göre Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ancak gerçekleştirilemeyen eylemler şöyle:

“-Türkiye’nin tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezinin, TCMB kontrolünde yeniden organize edilmesi. (Öngörülen 30.06.2021 idi) , 

-Kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin markası olan “TROY”un ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılması” da Hükümet tarafından yapılması taahhüt edilen reformlar arasında bulunuyor.(Öngörülen 30.06 2021 idi) 

-Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek. (Öngörülen 30.06.2021 idi)

- İhracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları daha ileri seviyede teşvik edilecek. (İlk uygulama 30.06.2021 idi)

 -Türkiye’nin tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, TCMB kontrolünde yeniden organize edilecek. (Öngörülen 30.06.2021 idi) 

-Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak. (Öngörülen 30.06.2021 idi)

- Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşların iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecek. (Öngörülen 30.06.2021 idi)

-BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacak. (Öngörülen 30.06.2021 idi)

-Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. (Öngörülen 30.06.2021 idi)

-Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek. (Öngörülen 30.06.2021 idi)”

Ajans Bizim