Ekonomi
Giriş Tarihi : 30-04-2021 13:07   Güncelleme : 30-04-2021 13:07
Abone ol

Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL

Kanununla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na daha önce eklenen ek maddede  ''1.000 lira'' olarak yer alan emeklilerin bayram ikramiyesi da ''1.100 lira''ya çıkarıldı.

Çeklerin ibraz tarihleri

Yapılan dünlemeye göre, koronavirüs kaynaklı salgınla mücadele önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarda yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ''ibraz süresinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasına rastlayan çekler ibraz edilemeyecek.'' 1 Haziran 2021'den sonra, kalan süresi içinde ibraz işlemi yapılabilecek.

İflas takipleri

30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar için icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı alınamayacak. Başlamış bulunan takipler durdurulacak. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu kuruluşlarının ''kamu veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.''

Diğer düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisans sahiplerinin bayilik ağı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine yönelik teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ödeme ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının tespiti durumunda, inceleme tamamlanması beklenmeden vergi müfettişleri ve yardımcılarınca buna ilişkin rapor düzenlenecek. Bu tespite ilişkin rapor Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecek, dava açılması için incelemenin tamamlanması beklenmeyecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans işlemlerinde SGK'ya borcunun bulunmaması koşulu da aranacak. Lisansı iptal edilmiş olanlar kişiler ile bir haklarında iptal kararı bulunanların yüzde ondan fazla paya sahip olduğu tüzel kişilere lisans verilmeyecek. 

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı bir başka dağıtıcıya satamayacaklar. Dağıtıcı lisans sahibi, EPDK tarafında yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracalığıyla denetim sistemini kurup, uygulayacak. Bu konudaki sorumluluk müşterek olacak. Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak. 

Ajans Bizim