Siyaset
Giriş Tarihi : 09-03-2018 12:46   Güncelleme : 09-03-2018 12:46
Abone ol

Engelli bakım parası uygulamasında eşitsizlikler giderilmeli

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, devlet memurlarının, bakmak zorunda oldukları engelli birey için engelli bakım parası alamadığını ancak memurlardan daha yüksek gelire sahip kimi serbest meslek mensuplarının bu haktan yararlandığını belirterek, “Bu durum engelli bakan aileler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkartmaktadır” dedi. Kuyucuoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı bu eşitsizliği gidermek için göreve çağırdı.

Engelli bakım parası uygulamasında eşitsizlikler giderilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yanıtlanması
istemiyle verdiği soru önergesinde, engelli bakım ücreti konusunda yaşanan
eşitsizlikleri gündeme getirdi.

Kuyucuoğlu önergesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünden
daha az geliri olan, bakıma muhtaç engellilere bakan ya da bakımını üstlenen
kişiye yardım yapılmasının sağlandığını hatırlattı.

Bu kanunla ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte ise ‘engelliye bakan, birlikte
yaşayan kişilerin gelirlerinin de’ hesaplamaya dahil edildiğini belirten
Kuyucuoğlu, “Kanunda engelli dikkate alınmakta iken yönetmelikte birlikte
yaşadığı tüm kişiler dikkate alındığından, hiçbir geliri olmayan engellinin
bakımını üstlenen, herhangi bir devlet kurumda çalışan, 4 kişilik aileye sahip
devlet memuru bu yardımdan faydalanamamaktadır. Oysa kanunen hiçbir geliri
olmayan engelliye bakan herkesin bu yardımı alması gerekmektedir. Söz konusu
durumda olan serbest meslek sahibi ailelerin gelirlerini tam olarak
göstermediklerinden ve tespit edilemediğinden bir devlet memurundan daha
fazla geliri olduğu halde bu yardımı almakta olup, bu durum engelli bakan
aileler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkartmaktadır” dedi.

İlgili kanun ve yönetmelik arasındaki bu farklılığın anayasanın “Çocuklar,
yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” ilkelerine aykırı olduğuna işaret eden
Kuyucuoğlu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Ülkemiz engellilerin arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık, eğitim,
rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının
çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı
sağlayacak tedbirleri alarak gerekli düzenlemeleri yapmayı düşünüyor
musunuz? Verilen hakları kısıtlayan hususların ortadan kaldırılarak mağdur olan
ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ağır
derecede engellilik tanımının yaş ve hastalık dereceleri de göz önünde
bulundurularak yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor
musunuz?”