Siyaset
Giriş Tarihi : 03-12-2019 09:07
Abone ol

Engellilere tek kart müjdesi

CHP Milletvekili, “Engelli kimlik kartı sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden, ülke genelinde ve her ilde geçerli olacak şekilde düzenlenecek ücretsiz tek kart sistemi ile yararlandırılması” için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Engellilere tek kart müjdesi

CHP Milletvekili, “Engelli kimlik kartı sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden, ülke
genelinde ve her ilde geçerli olacak şekilde düzenlenecek ücretsiz tek kart sistemi ile
yararlandırılması” için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.
Engelli vatandaşların sorunlarını gündeme getiren CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram
Yılmazkaya, 4736 Sayılı Kanunun 1’nci fıkrasına ek olarak TBMM Başkanlığına verdiği kanun
teklifinin gerekçesinde, “Her belediyenin kendi belediye meclis kararı ile engellilere verilen
indirimli ve ücretsiz seyahat kartının kriterlerinin belediyeden belediyeye göre değişiklik
gösterdiğini ve uygulamada yaşanan kargaşanın ortadan kaldırılması için her ilde geçerli olacak
ücretsiz tek kart sistemini hayata geçirmenin” önemine vurgu yaptı.
“Engelli vatandaşlarımıza belediyeler tarafından verilen indirimli ve ücretsiz seyahat kartları  her
belediyenin kendi sınırları içinde geçerli olması başka şehirlere giden engelliler için sıkıntılar
doğurmaktadır” diyen Yılmazkaya, Türkiye nüfusunun önemli bölümünü engelli vatandaşlarımız ve
onların yakınları oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki Engelli Oranı Dünya Ortalamasının 2 Katı
Yılmazkaya hazırladığı kanun teklifinde, “Türkiye nüfusunun önemli bölümünü engelli
vatandaşlarımız ve onların yakınları oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre
Türkiye nüfusunun %13’üne yakını engellidir. Engelli nüfusun dünya ortalaması %7,5’iken
Türkiye’de bu oran neredeyse 2 katına çıkmaktadır.
Engellilerin toplumla bütünleşmesi konusunda yoğun sorunlar yaşanmaktadır. Dünya ortalamasının
çok üstünde olan engelli nüfusumuzun birçok sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların başında
topluma katılma ve toplumla bütünleşme gelmektedir. Bu konularda sıkıntı yaşayan engellilerin
önündeki bir başka güçlük de, engellinin aile yaşamı ve özel yaşamı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fiziksel işlevlerindeki bozulma ya da bazı eksiklikler nedeniyle engellinin hareket yeteneği
sınırlanınca, bu onun özel yaşamında da bazı kısıtlamalar yaratmaktadır.”
Engelli Maaşı Asgari Ücretin Üçte Biri
Yılmazkaya, “Engellilik sadece engelli bireyi değil, ailesini ve yakın çevresinde ekonomik, sosyal
ve psikolojik yönden etkileyen önemli bir konudur. Ekonomik açıdan zorluk yaşayan engelli
bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi topluma katılmaları açısından oldukça önemlidir.
Açlık sınırının 2103 TL olduğu yoksulluk sınırının 6849 TL olduğu Türkiye’de 2019 yılı verilerine
göre %40- %69 arası engelli olanların aylığı 526.76 TL iken, %70 ve üzeri bakıma muhtaç engelli
aylığı ise 790.14 TL dir. Yani asgari ücretin üçte biri.
Bu rakamlar bile bizlere özürlü yurttaşlarımızın ve ailelerinin ne zor şartlarda yaşam mücadelesi
verdiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Engelliler Ekonomik Anlamda Büyük Sıkıntılar Çekmektedir
Engelli vatandaşların ekonomik sıkıntılarına değinen Yılmazkaya, “Çok kısa tanımıyla sosyal
devlet, toplumdaki güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal adaleti ve
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü olmalıdır.
Engelli bireylerimiz maalesef ülkemizde dünya standartlarının altında hizmet görmekte, ekonomik
anlamda büyük sıkıntılar çekmektedir” dedi.
İş İmkânı Verilmeyen Engelli Bireyler Toplumdan İzole Ediliyor
Engelli bireylerin sosyal ve iş yaşamlarındaki kısıtlılığa dikkat çeken Yılmazkaya, “Engelli bireyler
yaşadıkları toplumun dışında bırakılarak toplumdan izole edilmektedir. Toplumdan kopuk yaşam

şekli, engelli vatandaşlarımızda psiko-sosyal sorunlar doğurmaktadır. Çalışma hayatında engellilere
yeterince iş imkânı verilmemesi ekonomik olarak da bağımsızlıklarını yok etmektedir. Ekonomik
sıkıntılar  sosyal yaşamdan da kopmalarına sebep olmamaktadır.
Ekonomik sıkıntı çeken engelli yurttaşların topluma katılma, toplumla bütünleşmesinin önündeki en
büyük engellerden birisi  ulaşım sıkıntısıdır. Toplumla iç içe yaşamaları konusunda engelli
vatandaşlarımızın seyahat sıkıntısının giderilmesi önemli bir husustur.”
Uygulamada Kargaşaya Son Verilmeli
“Engelli vatandaşlarımıza belediyeler tarafından verilen indirimli ve ücretsiz seyahat kartları  her
belediyenin kendi sınırları içinde geçerli olması başka şehirlere giden engelliler için sıkıntılar
doğurmaktadır.
Her belediyenin kendi belediye meclis kararı ile engellilere verilen indirimli ve ücretsiz seyahat
kartının kriterlerinin belediyeden belediyeye göre değişiklik göstermesi, uygulamada kargaşa
yaratması,  Türkiye genelinde belli kriterlere oturmaması, uygulamada ve bütünlükte sorunlar
çıkarmaktadır