Siyaset
Giriş Tarihi : 10-05-2018 12:09   Güncelleme : 10-05-2018 12:09
Abone ol

Engelsiz bir Türkiye için daha fazla çalışacağız

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle bir açıklama yaptı.

Engelsiz bir Türkiye için daha fazla çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kuruldukları günden bugüne her zaman haksızlığa uğrayan,
dezavantajlı toplum kesimlerinin yanında olduklarını belirten Bozyaka açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: “Eşit, Adil, Herkesin Mutlu olduğu ve insanca yaşadığı bir Türkiye Umudumuzu gerçekleştirmek
için bu zamana kadar çalıştık ve daha fazla çalışmaya kararlıyız.
Türkiye’de kaç engellinin olduğu, ne oranda iş gücüne katılabildiği, katılanların ve katılamayanların
mesleki, eğitimsel ve cinsiyet dağılımlarının ne olduğu güncel olarak bilinmemektedir. Resmi rapor ve
istatistiklerde birbirinden çok farklı sayılar açıklanmaktadır. 2012 yılı Türkiye Sağlık Araştırması bu
konuda yapılmış olan bir araştırma olup üzerinden 6 yıl geçmiştir. Söz konusu araştırmaya göre
Türkiye’de nüfusun %5.5‘i görme sorunu, %4.7’si işitme sorunu, %4.5‘nin yürüme sorunu yaşadığı
saptanmıştır. Türkiye nüfusunun %12,29’u engellidir.
Yurttaşların eşitliği Anayasa hükmüdür ve fakat engellilerin diğer bireylerin sahip olduğu temel hak ve
özgürlüklerden mahrum edildikleri küresel düzeyde kabul edilmektedir.”
AMASIZ FAKATSIZ ENGELLİLERİN SORUNLARI İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİDİR
“2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı yasanın en önemli hükmü erişim sorununu 7 yıl içerisinde
çözme vaadidir. Bu yasanın yürürlüğünün üzerinden 13 yıl geçmiştir ve hala erişim sorunu
çözülmemiştir. Bu sorun tüm haklara erişimin ön koşuludur. Amasız, fakatsız ERİŞİLEBİLİRLİK
SORUNU ivedilikle çözülmelidir. SAĞLIK, yaşam hakkı ile doğrudan ilintili temel bir haktır. Son yıllarda
sağlık alanında yaşanan özelleştirmeler ile birlikte, SGK kapsamında nitelikli bir hizmet alabilme
olanağı kalmamıştır. Ayrıca sağlık hakkı, Sağlık Uygulama Tebliği(SUT)ndeki kısıtlamalar, KATKI PAYI
İSTENMESİ, KALİTELİ TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELERİN KARŞILANMAMASI ve 1 yılı bulan randevu
alma sorunlarıyla ihlal edilmektedir. Bu sorunlarla tüm yurttaşlarımız karşı karşıyadır.”
TÜRKİYE’DE KADIN ENGELLİLERİN %54.9’u, ERKEK ENGELLİLERİN İSE %32.1’i OKURYAZAR DEĞİLDİR
“Türkiye’de engelliler içerisinde lise ve üzeri eğitim düzeyi oranı %7.7 de kalmıştır. Okur-yazar
olabilmek birçok temel hak ve özgürlüklere ulaşabilmek için temel şarttır. Braille ve diğer biçimdeki
yazıların okunması, işaret dilinin bilinmesi ve duyarlı sensörlü araç kullanılabilmesi eğitime erişimle
mümkündür. Engelliler en temel haklardan biri olan eğitim hakkına ulaşmada da birçok sorunla
karşılaşmaktadırlar. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların özel eğitim hakları yaş, saat sınırlaması,
rapor alma zorluğu ve nitelikli personel eksikliği gibi nedenlerle ihlal edilmektedir.”

ENGELLİLER HAKLARI ORANINDA İŞ BULAMIYOR
“Engellilerin sadece yüzde 20’si işgücüne katılabilmektedir. Bunların da en az yüzde 20’si iş
bulamamaktadır. Dolayısıyla, milyonlarca kişi işsizdir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYHGM Ekim
ayı bültenine göre 284.951 kişi %70 ve üzerinde engelli raporu olduğu için ortalama 461 TL, 338.814
kişi %40-69 oranında engelli olduğu için ortalama 314 TL engelli maaşı almıştır. Bu miktarlarla insanca
bir yaşam imkansızdır. Ayrıca, işsiz engellilerin sadece 4’te 1’ine sosyal yardım yapılmaktadır. On
binlerce engellinin aylığı kesilmiştir. Kesilen aylıklar nedeniyle ciddi dramlar yaşanmaktadır. Haksız
kesilen engelli aylıkları derhal geri bağlanmalıdır.
Evde bakım ücreti akrabaların gelirine de bakılarak bağlanmaktadır. Bu düzenleme hatalıdır. Bu hatalı
düzenleme nedeniyle on binlerce engelli ve yaşlının geliri kesilmiştir. Haksız kesilen gelirler geri
bağlanmalı ve 7/24 bakım hizmeti sunan anneler sigortalı yapılmalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun
30.maddesine göre kamuda %4 oranında engelli çalıştırılması öngörülmüştür. Yıllardır yasayla tanınan
engelli kadroları doldurulmamıştır. Boş duran 20.000 i aşkın kadro derhal doldurulmalıdır.

Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma düzeylerinin en önemli ölçütlerinden biri, engellilere yönelik
oluşturduğu yaşam standardıdır. Sağlık, eğitim ve istihdam politikalarında engellilere yönelik bütüncül
bir planlama engellilerin bağımsız yaşamı için koşulları oluşturmakta ve yoksulluğu azaltan en önemli
faktör olmaktadır.
Engellilerin sorunları burada ifade ettiklerimizle sınırlı değildir. İfade ettiklerimizin çok daha fazlasını
yaşadıklarını biliyoruz. Ayrıca, engellilerin yaşadığı sorunları diğer bireylerin yaşadığı sorunlardan ayrı
görmüyoruz. İnsan odaklı sosyal devlet politikalarıyla başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşların
sorunlarının çözüleceğine inanıyoruz. Bu mücadelede engelli, engelsiz tüm bireyleri ortak mücadeleye
çağırıyoruz.”
ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN YANINIZDAYIZ
“Eşit, Adil ve Herkesin Mutlu olduğu bir Türkiye Umudumuz için daha çok çalışacağız. Başta engelliler
olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü 1. Önceliğimizdir.
Ülkemiz oldukça zengindir. Ülkemiz kaynakları doğru kullanıldığında engellilerin, yaşlıların, hastaların
ve işsizlerin ekonomik sorunları çözülecektir. Adil paylaşımın güvencesi Sosyal Devlet ilkeleri Devlet
Yönetimine hakim kılınacak ve sorunlar çözülecektir.
Tüm yurttaşlarımızı, Engellilerin hak mücadelesine duyarlı olmaya ve engelli vatandaşlarımızla yan
yana durmaya davet ediyoruz.
Engellilerin hakça, insan onuruna uygunca yaşayabilmeleri için daha fazla çalışacağız. Yalnız değilsiniz,
sizler de bizleri yalnız bırakmayın. Birlikte başaracağız.”