Röportajlar
Giriş Tarihi : 26-11-2019 09:45   Güncelleme : 26-11-2019 09:55
Abone ol

Fikir üreten nesiller yetiştirmek bir şehre yapılmış en büyük iyiliktir!

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcı Ayfer Yüksel ile Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin faaliyetleri hakkında konuştuk. Ayfer Yüksel, “Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi; Ellerinin hamurunu ve beyin kıvrımlarını, güzel yürekleriyle harmanlayarak, Düzce için yola çıkanların hikâyesidir” dedi.

Fikir üreten nesiller yetiştirmek bir şehre yapılmış en büyük iyiliktir!

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin amacı nedir?
Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Amacımız; Kentte yaşayan değişik kesimlerden
Kadınların birlikte çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde bir araya gelerek
çalışmalarda bulunmaktır. Düzceli kadınların, kent yönetimine aktif olarak katılıp kendileri ve
kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve kadınların yönetime katılmasında
kurumsallaşmayı sağlama çabası içerisindeyiz.
Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı kent yaratma sürecinde
tarafların katılımına ve sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların oluşturulmasına katkıda
bulunarak; Kadınların, Kamusal ya da özel alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı karar ve
uygulamaları sağlamak ya da geliştirmek konusunda girişimci ve cesaretlendirici olmaları
sağlamaktır. Bu amaçla onları motive etmek ve çözüm mekanizmalarında aktif rol almalarını
sağlayarak kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek yönünde faaliyetlerde
bulunuyoruz.
Kadınların bireysel inisiyatiflerini geliştirerek çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik
kimliklerini geliştirerek bilimsel, teknolojik, sosyal ve sanatsal gelişime ve değişime açık
özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma yararlı bireyler
olarak desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle dayanışma ve
paylaşıma yönelik “ortaklık” bilinci içinde yaşaması için ortam hazırlamak ve kadınlara
birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak; Kadınların dinamizmini ve enerjisini kanalize
edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda Düzceli kadınları içine alan eylem planları
düzenlemek ve yaşanabilir bir kent yönetiminde kadınların aktif rol alması, yaşadıkları
toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmektir. Düzce ilini kadınları
ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek, kadınların, projeler üretmede aktif rol
almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesinde etkili ve çoğulcu temsil
edilmelerini sağlamak, kadınların, her türlü şiddete karşı mücadele etmelerine katkıda
bulunmak yani tek ana fikirde “Kadını Güçlendirmektir”.

DÜZCE KÜÇÜK TÜRKİYE
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin faaliyetlerinden örnek verebilir
misiniz?
Düzce Belediyesi Kent Konseyi; Kenti ilgilendiren tüm sosyal çalışmaların aktif paydaşı ve
destekçisi olmakla beraber, farkındalık oluşturmak eğitim, iletişim ve çözüm mekanizmasının
bir parçası olan kent insanını şehir için çalışmaya yönlendirmektedir. İyi bir orkestra Şefidir;
Çünkü Annedir, Kadındır.
Sahnedeki tüm sazlara ve koroya yön verirken konser alanının kenarındaki baloncuyu şarkıya
eşlik ettirmeyi hedeflemiş, Bireyi ve oluşturduğu toplum hayatını ilgilendiren her sorunun
cevabını bulma noktasında ortak çalışmaların liderliğini birleştiriciliğini kendine misyon
edinmiştir. Öncül çalışmamız Kent kültürünü benimsetmek ve farklı etnik kimliklerden oluşan
Küçük Türkiye Düzce’mizi hemşerilik çatısı altında toplamayı başarmaktır. Bu sebeple bir
Kültür ve Turizm çalışması ile Düzce’nin kızları şehrine bir festival hediye etmiştir. Bu yıl 5.
si yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali ile topraktan gelen bereketin öyküsünü
yazarları ve kahramanlarıdır. Bu yıl 29-30 Kasım 1 Aralık 2019 Tarihinde 2. Düzce Kabağı
ve Kestane Şenliği ile Düzce Kabağını Coğrafi İşaretler listesinde yer almasını sağlamak için
destek veriyoruz. Bu şenlikler kentimiz adına büyük birlik beraberlik ölçütü olmakla beraber
bireyden topluma kurumlardan stklaraına, sokaktaki Ahmet Amcadan yayladaki Ayşe
Teyzeye hepimizi DÜZCE paydasında bir araya toplamayı başararak amacına ulaştırmıştır.
Bu Şenlik ve Festivaller istihdam alanında üreten kadınlarımıza bir pazar niteliği taşımakta ve
bir tarım ovası olan Düzce de tarıma da yönlendirmiştir. Durağan ekonomiye can vermeyi
hedeflemiş ve bu sonuçla Üreten Düzce'linin emeğini ekmeğe çabasında misyonu ile eşdeğer
bir rol oynamıştır. Cumhuriyet Mahallesinde Üreten Kadınlar Pazarının ilk adımları atılmış ve
Sanat Sokağı çalışmalarımızın yolunu açmıştır. Kadın ve Sağlık Komisyonumuz sahalarda
Ketem ile işbirliği yaparak sahada 4.000 kadının kanser taramasının yapılmasını sağlamıştır.
Kızılay ile işbirliği içinde kan bağışı, meme kanserini önlemek amaçlı farkındalık çalışmaları
belirli aralıklarla devam etmektedir. Düzce'de gençlerimizin ve çocuklarımızın sözünün
geçtiği, güncel bilgi erişimine açık, iletişimi güçlü bir yol arkadaşlığı bizi güçlendirecek, şehri
güçlendirecek. Düzce çocuklarla güzelleşecek 20 Kasım Çocuk Hakları Bildirgesi -Çocuk
Komisyonumuz etkinlikleri kapsamında Düzce Belediyesinde “çocuk haklarını
çocuklarımızla konuşuyoruz” etkinliğimizle yaşadığım şehirde benimde söz hakkım var
diyen çocuklarımıza temsiliyet vererek aslında tüm çalışmalarımızın ana fikrini meclisimizde
okuduk. Güçlü kadınlar, güçlü yarınları doğurur. Kadını Güçlendirme Komisyonu ile Şiddeti
Önleme Eğitim ve Seminerlerimize devam etmekteyiz. Fikir üreten, icraat üreten çözüm
üreten nesiller bir şehre yapılmış en büyük iyiliktir.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi; Ellerinin hamurunu ve beyin kıvrımlarını,
güzel yürekleriyle harmanlayarak, Düzce için yola çıkanların hikâyesidir.
Yaradan'ın kadınlara en büyük hediyesi, sevgi dolu kalpleridir. Kadınlarımız hayata sevmekle
başlar. Zaman değişir, mekân değişir fakat değer verdikleri için bir adım atmak binlerce yıllık

değişmeyen sevgi anlatımıdır. Doğduğu veya doyduğu kente, sevgilerini emekleriyle
anlatmak isteyenlerin içlerinde bitmek bilmeyen çalışma azmi vardır.
"Daha fazla neler yapabiliriz" sorusu yaşama biçimleri haline gelir. Düşündüklerini hayata
geçirmek onların sevincidir. Yürekleriyle tutukları elleri bir şehir için kenetlenme
biçimleridir. Yılmak ve vazgeçmek kelimelerini hayatlarından çıkaranların kapıları, başarıdan
başka bir yere açılmaz.

KENTİ İÇİN KENDİNDEN VAZGEÇENLERİN ÖDÜLÜ, YÜZLERDE
BIRAKTIKLARI TEBESSÜMDÜR
Kadınlara ve gençlere yönelik ne gibi çalışmalarınız var?
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi; zamanın getirisi, insanların sığ düşünceleri
olan üstünlük payesi, gibi değersiz değerlerin kaldırıldığı yerdir. İsimlerin, eğitimin, statünün
üstündeki değerlerin birleştiği noktadır. Burada tek kaygıları kadınlardır, kentleridir. Sevgi
üretmek düşer paylarına. Hamuru yoğuran ellerin emeğini, sevgisini kah tezgaha kah vizyona
aktaranların ortak paydasıdır. Bir hikayenin içinden geçerken cam kenarında oturanların
manzarayı diğerlerine anlatımıdır. Kimse eksik kalmasın diye, kendinden ödün vererek yola
çıkanlarındır. Yeri gelir evinden, evladından, ailesinden feragat ederek, canla başla
çalışanların güneşi gülüşlerine yerleştirmesidir. İnsanı insandan varmak için yola çıkanların
hikâyesi hiç bitmez. Çünkü kendi hikâyelerini yazanların adıdır Kent Konseyi Kadın Meclisi.
Susuzluğunu sudan başka ne giderebilir ki? Farkı fark edenlerin yetinmekten ötesidir,
bildiklerini işleyerek, bilgilerini bilmeyenlerle paylaşmaktır Kent Kadın Konseyi. İşte bu
yüzden suyu taşımak önemli bir görevdir. Bir avuç su kâfi gelmez. Birleşenlerin ellerinden
hayata tutunmaktır. Bu konseyde olmak şalvarının çiçekli deseninden umudun demetini
sunmak, rujunun kırmızısından düşlerin sözlerini yaşatmaktır. Kadınların kıskanmadan
birbirine güç verdiğini, saygı ile sevgilerini birleştirip birbirlerine yol açtığını, el emeklerini
göz nurlarını sundukları yerdir.
Başarmazsın diyenlere inat, Kadınların birbirine inançla yol olduğunu görmek bir mucizeyi
anlamaktır. Kalbi kırılmaya müsait kadınların, üreterek kendilerini birincilik kürsüsüne hep
beraber taşıyarak yaralarını iyileştirmeleri izlemek bile inancın tazelenişidir. Kendinden yola
çıkan kadınlar, başka kadınlara güç vermekten, ellerini tutup yanlarında yürümesini
görmekten, hatta onların başarıları ile kendilerini geçmesini görmekten asla gocunmazlar.
Aksine yetiştirdiği kendini geçtiğinde usta olunur.
Kırkyama bir örtünün farklı renklerle birleştirilmiş o ahenginde var olmaktır. Bir parça eksik
olsa olmaz. Bütün kelimesinin sessiz ünlüleridir onlar. Öne çıkmak değil, uyum içinde var
olmanın huzuruna erenlerin ortak paydasıdır. Kenti için kendinden vazgeçenlerin ödülü,
yüzlerde bıraktıkları tebessümdür. Bir şehir için, içinden geçen güzellikleri, fikirlerini hayata
geçirenlerin ortak adıdır.

Bizler; İnsanları değerlendirirken ne yapmış diye bakarız, kendisi adına değil insanlık adına
ne yapmış, kriterimiz budur. Zira bazı değerler ruhunda olmalı insanın. Öğrenilen bir olgu
değil lakin öğrenme ile desteklenebilecek bir olgu. Bu soruyu ilk başta kendime sordum
bundan 15 yıl önce. . Kendim için çok şey… Peki ya yaşadığım şehir için ne yaptım sorusu
benim sınıf anneliğinin okul aile birliklerinin mahalle temsilciliklerinin STK üyeliklerinin,
muhtar adaylığı siyasi parti yönetimlerinden tutun kooperatifleşmenin önemini anlamaya
anlatmaya ulaştıran bir yol surecine ulaştırdı.
STK çalışmaları herkesten eşit çalışma şartı beklemez. Kiminin zamanı vardır aktif katılımcı
tanıtım verir kiminin ismi bile bir degerdir. Calisma guruplarımızı kurarken bu çizgiye çok
dikkat ettik.

DÜZCE VARSA BİZDE VARIZ
Kadınların sosyal alanda tetiklenmeye ihtiyaçları var ama daha önemlisi sosyal hayatin
kadınlara ihtiyacı var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Biz Düzce’nin kadınları, anneleri, ablaları, kardeşleri, olarak önce kendimize sonra bu şehirde
yaşayan herkesin şehre vefasının görünen platformunda görev aldık. Ve Düzce sevgisini
yüreğinde taşıyan herkesin kendisine görev yazmasını, çözüm mekanizmasının bir halkası
olmasını istedik. Çünkü biz çocuğundan yaslısına dezavantajlı guruplarından yönetimlerde
yer alanlara kadar herkesin bu şehir için yapacak bir şeyi olduğuna inandık.
#DüzceVarsaBendeVarim - bir çığ gibi büyüdü ve #DüzceVarsaBizdeVariz -a dönüştü.
Ben değil Biz'e ulaşan yolculukla. Ben'e değer katarak bireyi güçlendirmeyi bir vesile ile
güçlü Biz'e ulaşmayı hedefledik. Ve sanırım oldu. Tüm bu sonucun altyapısında bizi
destekleyen yol açan güzel insanlarla karşılaştık. Güçlü kadınlarla karsılaştık güç vermekten
korkmayan kadınlarla karşılaştık.
BİZ KADINLARI GÜÇLENDİREN BİR BELEDİYEYE SAHİP OLMAMIZ BİZİM
EN BÜYÜK ŞANSIMIZ
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den destek görüyor musunuz?
Sahadan gelen insanlar olduğumuz için adim adim yürümenin zorluğunu bildiğimiz için
gönüllülük çalışmalarının nasıl diri tutacağını ateşin muhafaza etmemiz gerektiğini,
söndürmeden, yakmadan ve yanmadan ısınmayı öğrendik. Tabi bunlar zor değildi ama
kolayda olmadı. Oluşumlarin toplumda kabulü zaman alıyor. Ama sabırlıydık. Düzce
Belediyesi bünyesinde kurulan bir sivil toplum kurulusuyuz. Samimiyetle yaptığımız
çalışmalarımız 65. Donem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr.
Faruk Özlü tarafından her daim değer bulmuştur. Toplantılarımız Belediye Meclis Toplantı
Salonunda ve Encümen Toplantı Salonunda yapılır. Bu süreçte çalışmalarımızdaki
gayretlerimiz ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Hanife Gür'ün girişimleri ile
Belediye Başkanımız tarafından Düzce Belediyesinde bizlere mahsus bir çalışma ofisi tahsis
edildi. Biz kadınları güçlendiren bir belediyeye sahip olmamız bizim şansımız. Toplumdaki yerimiz ve misyonumuz kadını güçlendirmekti. Bu adım temsiliyetimizdeki kadınları
güçlendirmiş ve çalışmalarımıza daha motive olmasını sağlamıştır. Kadınlarımız güçleniyor,
Onlar güçlendikçe meclisimiz güçleniyor.

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMLER MECBURİ HALE GETİRİLMELİDİR
“İstanbul Sözleşmesini” nasıl değerlendiriyorsunuz?
2011 yılı İstanbul Sözleşmesi Türk Kadınına birçok Avrupa devletinden önce tanıdığı haklar
ve yasalar tanıyarak Türk Kadınını koruma altına almayı hedeflemiştir. Lakin bazı kesimlerde
bu yasa kadınlarımız için ruhsatsız bir silah haline gelmiş, kadının saçının teli zarar görmesin
diye çıkarılan yasa şiddet önleyici tedbirler amaçlamış olsa da bireyin ikili ilişkilerinde
saplantılar, iletişimsizlik, hırs ve psikolojik takıntı ve travmalar neticesinde kontrolsüz bir güç
haline gelmiştir. Resmi rakamlara baktığımızda şiddet oranlarının bu tedbirler ile eşdeğer
gitmediğini maalesef görmekteyiz. Öğrenilen bir olgu olan şiddeti önlemenin en etkili yolu
eğitimdir. Evlilik öncesi aile eğitimleri mecburi hale getirilmelidir. Çünkü şiddet maddi
manevi pahalı bir sonuçtur. Bu bedel eğitime harcanmalıdır. Şiddeti engelleyecek bilinçli
eşler ve bilinçli anne - babalardır. Evlilik öncesi eğitimler mecburi hale getirilmelidir. Eğitim
iletişimsizliğin ve yaşanabilecek her türlü yanlış ve tehlikeli sonun önündeki en sağlam settir.

AİLE DÜZENİNİN BOZULMASI TOPLUMSAL BOZULMAYI BERABERİNDE
GETİRMEKTEDİR
Türkiye’de boşanma oranı her gün yükseltmekte bu konuda bununla ilgili
çalışmalarınız var mı?
Son yıllarda boşanma oranlarının artması, Evlilik birliğinin sona ermesindeki sebep ve
yöntem ne olursa olsun, önemli olan, bu noktada ortaya çıkan sorunlarla nasıl baş
edileceğidir. Evlilikten boşanmaya geçiş süreci, kuşkusuz zor ve streslidir. Çocukların ve
eşlerin bundan sonraki süreçte hayatlarını nasıl sürdüreceklerine dair sağlıklı kararların
alınmasını gerektiren bir durumdur. Evliliğin sona ermesi aile bireylerini olumsuz etkilediği
gibi, boşanmalardaki hızlı artış oranı da toplumsal olarak bozulmaya ve sağlıklı nesillerin
yetişmesine engel olmaktadır. Eşlerin ruh sağlıklarını korumaları, çocukların uyumlu bir
kişilik yapısı oluşturmaları açısından bu sürecin en az zararla atlatılması en ideal olanıdır.
Çocukların kavga, şiddet ve olumsuz şartların içinde büyümeleri mi, yoksa her şeye rağmen
aile çatısı altında gelişmeleri mi daha sağlıklıdır? Bu soru her zaman için tartışma konusu
olmuştur. Burada aranacak kriter sorunun niteliği ile ilgili olacaktır. Eşler arasındaki
anlaşmazlığın derecesi, eşlerin bu durumu düzeltmek için ne kadar çaba sarf ettikleri ve
çözüm arayışında olup olmadıkları da önem kazanmaktadır. Ailede eşler arasındaki sorunların
çok yoğun olması, çocukların bu konuda dikkate alınmaması, fiziksel şiddetin olması ve bu
duruma çocukların sürekli maruz kalması durumunda hayat boyu süreceği, her zaman birlikte
ve birbirine destek olunacağı inancıyla kadın ve erkek tarafından kurulmuş aile müessesinin sona erişinin hukuksal sürecini ifade etmektedir. Boşanma hukuki, psikolojik ve sosyal bir
süreçtir. Eşler ve çocuklar için çoğunlukla travmatik olabilen bir olgudur. Çoğu zaman
evliliklerdeki problemler, eşlerin çabaları ile düzeltilebilmektedir. Profesyonel yardım
alınarak da düzelen evlilikler olmaktadır. Tüm bu çabalar sonuç vermiyorsa ve çatışma gerek
eşler gerekse çocuklar üzerinde düzeltilmesi imkânsız yıkımlara yol açıyorsa, boşanma
kaçınılmaz olmaktadır. Kuşkusuz boşanma, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla eş ve
çocukların hayatlarını büyük oranda değiştirecektir. Eş ve çocukların hayatlarının nasıl
etkileneceği, eşlerin boşanma esnasındaki tutumlarına bağlıdır. Çocuklarda güven ve kişilik
sorunları da baş gösterecektir.

DÜZCENİN EN BÜYÜK EN GÜÇLÜ KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ
Son olarak konumuzla ilgili neler söylemek istersiniz?
Oluşumu bundan 15 yıl inceye dayanan Kent Konseyi Kadın Meclisinin resmi yapılanması
yaklaşık 5. Yıl Yönetim ve Yeni Dönem Başkanımız Hanife GÜR liderliğinde devam
etmektedir. Yönetim ve Yürütme Kurulu ve 14 komisyon ve komisyon üyelerimiz ile
Düzce’nin en büyük KADIN STK’sıyız. Gençlik ve Kadın Meclisimizle Kent Konseyine
bağlı alt kollar olarak çalışmalarımızı bir aile gibi birlik beraberlik içinde yapmaya
çalışıyoruz. Çizgiler üzerinde yürürken hassas dengeyi korumaya çalışıyoruz.
Herkesin yaşadığı sedir için yapmak istediği ve yapabileceği şeyler vardır. Düzce’nin her
ferdi büyük Düzce Yürek Zincirinin en önemli ve en sağlam halkasıdır.
Birçoğumuz dernek temsiliyeti ve üyeliği sıfatı ile meclisimize katılım sağladığından büyük
bir yapılanma olsak da uyum içinde çalışmalarımız devam ediyor. Düzce’nin etnik kültür
armonisinin vücut bulduğu bir oluşumun parçasının bilincindeyiz. Bu bizim en büyük
gücümüz.
5 Aralık 1934… Ülkemizde, kadın statüsünde ileri bir adım olarak tarihe yazılmıştır. Bu
tarihte TBMM kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasayı kabul etmiştir. Biz Kent
Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınlarımızı hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Her
komisyon birimimizin; Eğitim Seminerleri, Kadınlarımızın karar alma süreçlerinde eşit
katılımını sağlamak için bulunduğu alanlarda hak ettikleri yerlerini zaman geçirmeden
almalarını diliyoruz.

Ayfer Yüksel kimdir?
-Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı
-Dake ( Düzce Arama Kurtarma Ekibi ) Üyeliği
-Ziraat Odası Üyeliği
-Önceden Nilüfer Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi

-Önceki Dönem )Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Sekreteri
-Yazar (Kocaeli Gündem - Çanakkale'nin Sesi - Düzce Parantez -Düzce Rota )
-Kadın Akademisi Eğitim Sertifikası
-Şiddetle Mücadele Katılımcı Belgesi
-Liderlik Eğitimi
-Silahlı Özel Güvenlik
-( Önceden )Hacı Reis Modern Tarım ve Besicilik Aş. Yönetim Kurulu Üyesi / Ortaklık
-10 yıl Market İşletmeciliği
-Çağsan Şirketler Gurubu Genel Koordinatör
-Arka Plan Lideri-Alfa Lider
- Gönüllülük esaslı Düzce ve Düzceli ile alakalı kişisel farkındalık çalışmaları