Siyaset
Giriş Tarihi : 02-08-2016 17:15   Güncelleme : 02-08-2016 17:24

Gamze Akkuş İlgezdi: ''Askeri araziler rant kurbanı olmasın''

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, şehir dışına çıkartılacak kışlalar ile kapatılan okulların arazilerinin nasıl değerlendirileceğini Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a sordu.

Gamze Akkuş İlgezdi: ''Askeri araziler rant kurbanı olmasın''

Konuyla ilgili bilgi edinme hakkını kullan İlgezdi, yaptığı açıklamada, "100 yıla yaklaşan bir devlet geleneğinin, hiçbir toplumsal mutabakat arama ihtiyacı hissetmeden bir gecede yeniden formatlanmasının, yaratacağı sakıncaların yanı sıra, kapatılan okulların yer aldığı binlerce dönümlük arazi de şehir dışına taşınacağı açıklanan kışla arazileri gibi tartışma konusu olmuştur. Sürdürülen tartışmanın ana ekseni, kapatılan askeri okullar ile kent dışına çıkartılacak kışlalardan kalan arazilerin emlak rantı için en çekici alanlara dönüştürülmesidir." dedi. 

İlgezdi’nin basın açıklaması şöyle: 

Daha önceki uygulamalar nedeniyle, kapatılacak olan Kuleli, Maltepe, Heybeliada gibi askeri okullar ile kışlara ait yeşil alanların akıbeti için endişe duyduklarını belirten İlgezdi, "Başbakan Sayın Binali Yıldırımın, “Park olacaklar” sözüne güvenmek istiyoruz!" açıklamasını yaptı.

Türkiye; 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece büyük bir kalkışmaya sahne olmuş, ülkenin kurumları, demokrasisi ve parlamentosu büyük bir tehlike atlatmıştır.

Darbe girişiminin ardından Hükümet, Olağanüstü Hal ilan ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anayasamızdan doğan yetkilerini geçici olarak askıya almıştır. OHAL kapsamında bugüne kadar 3 Kanun Hükmünde Kararname çıkartılmıştır. 

Darbe tehlikesini savuşturmak ve ülkede güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla çıkartıldığı belirtilen Kanun Hükmünde Kararnameler henüz TBMM’de görüşmeye açılmamıştır. 

Devletin anayasal güvenliğini sağlamak ve demokrasi pratiğini güçlendirmek adına Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla atılan kimi yapısal adımlar, beraberinde yeni tartışmaları getirmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, 15 Temmuz askeri kalkışmasının ardından şehir içlerinde yer alan askeri birliklerin şehir dışına taşınması yeniden gündeme gelmiş, Başbakan Binali Yıldırım, “Her şeyi yeni baştan ele almamız lazım. Her türlü tedbiri alacağız. Askeri birlikler şehir dışına taşınacak.” demiştir.

“Tankların çıktığı, helikopterlerin kaldırıldığı bütün kışlaların kapatılarak, piknik alanı” yapılacağının açıklanmasının ardından çıkartılan son KHK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları da kapatılmış, burada okuyan öğrencilerin hakları ellerinden alınmıştır. 

100 yıla yaklaşan bir devlet geleneğinin, hiçbir toplumsal mutabakat arama ihtiyacı hissetmeden bir gecede yeniden formatlanmasının, yaratacağı sakıncaların yanı sıra, kapatılan okulların yer aldığı binlerce dönümlük arazi de şehir dışına taşınacağı açıklanan kışla arazileri gibi tartışma konusu olmuştur. 
Sürdürülen tartışmanın ana ekseni, kapatılan askeri okullar ile kent dışına çıkartılacak kışlalardan kalan arazilerin emlak rantı için en çekici alanlara dönüştürülmesidir.

Bilindiği üzere askeri okul ve tesisler sahip oldukları ormanlık alanları ile halen bulundukları kentlerin son ekolojik barınaklarını oluşturmaktadır.

537 bin 917 hektar alana sahip olan İstanbul’da, geçtiğimiz yıllarda toplam 21 bin 410 hektar Askeri Alan ve Askeri Güvenlik Bölgesi bulunmaktaydı.

-Kağıthane’de bulunan Hasdal Kışlası; 610 hektar

-Esenler Metris Kışlası; 330 hektar, Topkule Kışlası; 260 hektar

-Şişli 3. Kolordu Komutanlığı; 570 hektar

-Başakşehir Büyük Kartaltepe; 450 hektar

-Tuzla Piyade Okulu; 1700 hektar

-Beylerbeyi Deniz Eğitim Komutanlığı; 96 hektar ile İstanbul’un önemli arazi stoklarını oluşturmaktaydı.

Doğrudan TSK’nın mülkiyetinde olmayan hazineye ait bu araziler üzerindeki askeri tesislerin geniş bölümünün orman olarak korunduğu bilinmektedir. 

Söz konusu bu arazilerin TOKİ’ye devredilerek, imara açılacağı tartışması da yeni değildir. 

İstanbul’un göbeğinde yer alan, Fatih Ormanlarına komşu Maslak’taki askeri alan da 2010 yılında TOKİ’ye devredilmiş ve imara açılmıştır.

Hasdal’da bulunan 600 bin metrekarelik askeri alan da TOKİ’ye devredilerek imara açılmıştır.

Son olarak, geçtiğimiz aylarda, İstanbul’un akciğerlerinden bir olarak bilinen Esenler’deki askeri alanın TOKİ’ye devri gerçekleştirilmiş ve 8 milyon 500 bin metrekarelik yeşil alanın %40’nın yani 3 milyon 400 bin metrekaresinin yapılaşmaya açılacağı, geri kalanının ise park olarak kullanılacağı açıklanmıştır.

Ayrıca Tuzla Piyade Okulu’nun eğitim alanı olarak kullandığı Tavşantepe bölgesinin yanı sıra Maltepe’de E-5’in üzerinde bulunan ve Paşaköy’den Başıbüyük’e kadar uzanan Kenan Evren Kışlası’nın kullandığı ormanlık arazi ile Alemdağ ve Çekmeköy’de ormanın ortasında yer alan askeri alanların da imara açılacağı ileri sürülmektedir.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Daha önceki uygulamalardan dolayı, kapatılacak olan Kuleli, Maltepe, Heybeliada gibi askeri okullar ile kışlara ait yeşil alanların akıbeti için endişe duyuyoruz.

Olağanüstü Hal Kararnamelerinin her türlü denetimden uzak tutuluşu ne yazık ki beraberinde spekülasyonları da getirmektedir.

Başbakan Sayın Binali Yıldırımın, “Park olacaklar” sözüne güvenmek istiyoruz!

Bu bakımdan bazı medya organlarına yansıdığı üzere Kuleli Askeri lisesinin satıldığı iddialarının da açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz.

İstiyoruz ki, hükümet, “askeri alanlar imara açılacak mı? Yeşil alanlar ne olacak?” sorularımıza net bir yanıt versin. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Soru önergelerimize, “(…) ihtiyaç duyulan düzenlemeler TSK’nın plan ve programlarına dâhil edilerek yapılmaktadır.” şeklindeki kes yapıştır yöntemiyle verilen cevapların Türk demokrasisine faydalı olmadığı 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. 
Konuyla ilgili vermiş olduğumuz soru önergelerine ve bilgi edinme taleplerimize tatmin edici cevaplar alabilmeyi umuyoruz.

Ayrıca TOKİ ya da yerel yönetimlere bedelsiz devri söz konusu olan bu alanların, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45’nci maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince hangi kamu hizmetinde kullanılacağının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz.

Söz konusu alanların, amacına uygun olarak, park, okul, sosyal alan değerlendirilmesi, toplum yararına kullanılmasını talep ediyoruz. Ayrıca günümüzün ruhuna uygun olarak halka ait bu tesis ve arazilerin, halka rağmen amacı dışında değerlendirilmeyeceğinden emin olmak istiyoruz.

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

15 Temmuz’da yaşanan askeri kalkışmanın ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı birliklere ait kışlaların kapatılarak şehir dışına taşınması hususunda bir çalışma yapılacağı açıklanmıştır. Özellikle deprem gibi son derece ölümcül bir tehlike ile karşı karşıya olan İstanbul’da toplanma merkezi ve park olarak kullanılabilecek bu arazilerin, konut sektöründe değerlendirilmek üzere imara açılacağı kaygısı yaygındır. Bu kapsamda;

1-) 15 Temmuz askeri kalkışmasının ardından Türkiye genelinde hangi illerde, hangi kışlalar kapatılacaktır?

2-) Kapatılacak her bir kışlanın;

a-) Yüzölçümü nedir?

b-) sahip olduğu yeşil alan kaç hektardır?

c-) Ayrı ayrı devir bedeli kaç lira olarak belirlenmiştir?

d-) Bedelsiz olarak devredilecek kışlalar hangileridir? 

3-) 2002-2016 tarihleri arasında askeri bölge vasfını yitirerek;

a-) TOKİ’ye devredilen kışla, tesis ve arazi sayısı nedir? 

b-) Bu kışlaların, arazilerin ve tesislerin şehirlere göre dağılımı nedir?

4-) 2002 – 2016 yılları arasında askeri bölge vasfını yitirdiği için TOKİ’ye devredilen arazilerden elde edilen gelir nedir?

5-) 20012 – 2016 yıllarında askeri bölge vasfını yitirdiği için TOKİ’ye devredilen ve TOKİ tarafından;

a-) Gayrı Menkul Yatırım Ortaklığı olarak değerlendirilen araziler hangileridir? Bu arazilerden ne kadar gelir elde edilmiştir?

b-) Hasılat Paylaşımı üzerinden değerlendirilen araziler hangileridir? Bu arazilerden ne kadar gelir elde edilmiştir? 

6-) Askeri bölge vasfını yitirmiş kışla, tesis ya da arazilerden hangileri bedelsiz olarak yerel yönetimlere devredilmiştir?

7-) Kuleli Askeri Lisesi’nin bulunduğu arazi ve binanın 4 yıl önce, 2012 yılında Suudi Arabistan kraliyet ailesine satıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa satış için ödenen para nedir? Söz konusu para hangi kalemlere harcanmıştır? 

8-) Kapatılan askeri okullar ile harp akademilerine ait taşınmazların ve arazilerin akıbeti ne olacaktır? Heybeliada Deniz Lisesinin otel yapılacağı iddiaları doğru mudur?