Siyaset
Giriş Tarihi : 13-12-2021 10:50   Güncelleme : 13-12-2021 10:50

Gürer, çalışma yaşamındaki sorunları Bakan’a sordu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hakları gaspedilen Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) haklarının iade edilmesi için başlattığı mücadeleyi sürekli mecliste gündeme getiriyor.

Gürer, çalışma yaşamındaki sorunları Bakan’a sordu

 TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlara EYT’lilerle ilgili sorular yönelten Gürer, sorularına yanıt alamadı. 

 Gürer,  Bakanlara Genel Kurul’da çalışma hayatında sorun yaşayan kesimleri ilgilendiren 12 soru yöneltti. 

 

GÜRER’İN EYT MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunda EYT’liler olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için TBMM çatısı sürekli gündemde tutmaya devam ediyor.

DEFALARCA KEZ GÜNDEME TAŞIDI 

Emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı ve yılını doldurmasına rağmen, yasa kapsamında yaşı beklemek zorunda kalan EYT’lilerin yaşadığı mağduriyetle ilgili defalarca kez soru önergesi, kanun teklifi ve meclis araştırması önergesi veren CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, sorunu Meclis Genel Kurul bütçe görüşmelerinde bakanlara bir kez daha hatırlattı.

GÜRER, MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda da EYT’lilerin mağduriyet dikkat çekti 

5 KEZ SORDU, YANIT ALAMADI 

Gürer; Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin konuşması sırasında 5 kez araya girerek, “EYT’lilerin beklentileriyle ilgili” açıklama yapmasını istedi. 

Bakan da Gürer’in ısrarlı soruları karşısında edata kulak tıkadı.

1 DAKİKAYA 12 SORU SIĞDIRDI 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşması sırasında başta EYT’liler olmak üzere çalışma hayatında yaşanan sorunları sıraladı. Sorularının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanmasını isteyen Gürer,  “Hakları gasbedilmiş olan emeklilikte yaşa takılanların haklarının iadesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 dakikalık konuşmasına 12 soru sığdırarak bu alandaki kendi rekorunu da kırmış oldu. 

GÜRER’İN SORULARI 

CHP Milletvekili Gürer’in EYT’liler, taşeronlar, emekliler, çırak ve stajyerler, engelliler ve mevsimlik işçiler başta olmak üzere çalışma hayatında sorun yaşayan kesimlerin sorunlarının yer aldığı ve 1 dakikalık konuşmasına sığdırdığı 12 soru şöyle: 

 

“Hakları gasbedilmiş olan emeklilikte yaşa takılanların haklarının iadesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Kamuda taşeronda kalan yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılan işçiler için sürekli işçi kadrosuna alınıp kadro verilmesi düşünülmekte midir? 

Belediye ve özel idarede geçici işçilere kadro verilmesi, en azından, altı ay çalışan işçinin amirinin oluruyla on ay çalışma süresine uzatılması düşünülmekte midir? Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortasının başlaması sağlanacak mıdır? 

Eemeklilerle ilgili intibak düzenlemesi yapılacak mıdır? 

Taşerondan kadroya geçenlerin özlük haklarında sınırlamalar kaldırılacak mıdır? Asıl işi yapana asıl kadro verilecek midir? Sağlıkta atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için atama programınız var mıdır? Sağlıkta taşeron çalışana kadro verilecek midir? 

Engellilerin çalışma kotası yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılması düşünülmekte midir? 

Engelli ataması için "3 bin üzeri olacak." demiştiniz, bu sayı kaçtır? 

Millî Eğitimde daimi işçi olarak çalışıp 2 ay işsiz kalanlar sürekli kadroya alınacak mıdır?” Gürer sorularına tek yanıt Sağlık Bakanından geldi ve 40 bin atama yapılacağını açıkladı. Çalışma Bakanı Bilgin soruları yanıtsız bıraktı. Yazılı cevap vereceğini söyledi. Gürer, Bakan konuşmasında da tutanaklara yansıyan biçimde EYT konusunda Bakan’a seslendi. Bakan açıklama yapmadı.

 

TUTANAKLARA YANSIYAN EYT DİYALOGLARI 

 TBMM tutanaklarına yansıyan bazı diyaloglar ise şöyle:

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN – …Çalışma Bakanlığına Sayın Cumhurbaşkanımızın beni bu göreve atarken söylediği bir söz var: “Bu ülkenin 1 milyon dolarını tasarruf edersen sosyal güvenlik…”

 

 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – EYT’lilerle ilgili bir şey söylemeyecek misin Sayın Bakan?

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN – Onun için, bu benim için bir görev, bunun sonuna kadar gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN – Asgari ücretten vergi meselesi… Asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi teknik konular; onların üzerinde durduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Onun için, eğer sürem varsa diğer sorulara da burada cevap verebilirim.

 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – EYT’yi açıklayın.

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN – Bu emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz.

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN –   Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim.

 

MAHİR POLAT (İzmir) – EYT, intibak yasası…

 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Gazel okuma, dinle!

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN –   Bir de “Sendikalara yöneltilen baskıya karşı ne yaptınız?” diye 2 arkadaşımız sordu. Bunlarla ilgili soruşturma yaptım, bu soruşturmalarda büyük para cezaları verdim, en sonunda sendikalarımıza şunu söyledim: “Bizim hukukumuzun tanımayan işverenlerin karşısında onların hakkında suç duyurusunda bulunurum…”

 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – EYT düzenlemeniz de var mı Sayın Bakan? EYT yok mu?

 

BAŞKAN – Buyurun.

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN –   Dolayısıyla bu konuda da kimsenin tereddüdü olmasın.

 

Bir başka mesele, arkadaşımız sordu, çok önemli bir soru, buradan da Kayseri’de üniversitede çalışan işçi arkadaşlarımıza seslenmek isterim: Kamu toplu iş sözleşmesi çerçevesini işveren kabul etmiyormuş; buna yazılı olarak cevap verdim, kabul etmek mecburiyetinde, emekçilerimizin kazandığı hiçbir hakkı kimse gasbedemez.

 

MAHİR POLAT (İzmir) – Biz EYT’yi sorduk.

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN –   Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Milyonlar bekliyor, EYT konusunda bir açıklama yapın.

 

BAŞKAN – Sayın Derya Yanık, buyurun.

 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soruların…(CHP sıralarından gürültüler)

 

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin.

 

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) –  EYT konusunda bir açıklama yapın.

 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK – Söz hakkımı kullanabilir miyim?

 

BAŞKAN – Sayın Gürer, lütfen, rica ediyorum…

 Gürer’in yanı sıra bazı  Milletvekillerinin de EYT konusunda seslenmelerine Bakan yanıt vermedi.

 

AdminAdmin