SİYASET
Giriş Tarihi : 09-09-2022 16:55   Güncelleme : 09-09-2022 17:01

CHP'li Gürer: 'Bakanlar işi yokuşa sürüyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bakanlara sorduğu sorular yanıtsız kaldı.

CHP'li Gürer: 'Bakanlar işi yokuşa sürüyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bazı Bakanlar sorularda iktidarın lehine bir durum var ise en ince detayına kadar soruya yanıt veriyor. Ancak başarısızlığı sergileyen bir durum söz konusuysa yanıttan kaçınıyor. Bu durumda kamuoyu bilgilenme hakkı perdeleniyor. TÜİK verilerin bir kısmını güncel girmiyor. Bazı konularda ise yıllardır veri paylaşmadığı durumlar da var. Bakan milletvekili sorusunu yanıtlamayıp TÜİK adres gösterecekse milletvekilinin Bakan’a soru sormasının ne anlamı var? Bazı Bakanlar soru içeriklerine yanıt vermekten çekinir durumdalar. Cumhurbaşkanlığı sistemi Bakanları da bu bağlamda da işlevsiz kıldı” diye konuştu.

 

SORU ÖNERGELERİ BOŞLUKTA KALIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in; başta hammadde olmak üzere ülkemizin gıda, tohum, , buğday gibi tarımsal ürünler ile ilaç ve gübre ithalatı ve ihracı gibi konuların yer aldığı soru önergelerine Ticaret Bakanlığı yanıt veremedi. İhracat rakam artışını  kamuoyuna balllandıra ballandıra duyuran Bakanlık ithalat rakam artışını ise kamuoyundan olabildiğince uzak tutmaya çalıştığı gibi Bakanlığın yaptığı ithalat verilerini de paylaşmaktan çekindi.

BAKANLAR İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında TÜİK’i adres gösterirken, bazı soru önergelerinde topu başka Bakanlıklara attı, bazı önergeleri ise hiç yanıtlamadı. Ancak TÜİK’in resmi internet sitesinde de soruların yanıtları genel olarak yer almıyor.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere soru önergelerinin yanıtsız bırakılması  ya da TÜİK’in adres gösterilmesi uygulamasına tepki gösterdi. 

 

 

VERİLERİ BAKANLIK AÇIKLAMALI 

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, “Sistem değişikliği olmadan milletvekilleri doğrudan başbakana soru sorabiliyordu. Yürütme başı olarak da Başbakan soruları yanıtlıyordu. Anayasa Cumhurbaşkanına milletvekilinin soru sormasına imkân vermiyordu. Sistem değişikliği ile başbakanlık kalktı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Ancak Anayasa’da Cumhurbaşkanına soru sorulamayacağı yönündeki madde değiştirilmediği için milletvekillerinin  doğrudan cumhurbaşkanına soru sormasının önü kesildi. Oysa tek yetkili cumhurbaşkanı. Doğru olan, milletvekillerinin başbakan işlevi de gören mevcut Cumhurbaşkanına soru sormasıydı. Bakan yetkisiz, müsteşar kalktı. Bu sistem, adı bakan olan ama müsteşar gibi görev yapan bakanların olduğu bir yapıya dönüştü. Bakanlar da kamuoyuna yansıdığında cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısızlığını gösterecek konulara güncel yanıt vermekten çekiniyor. TÜİK’i adres gösteren Bakan güncel bilginin TÜİK’te olmadığını biliyor. Hem soruyu yanıtsız bırakıp  hem de TÜİK o veriyi girdiğinde gündemden düşeceğini düşünerek soruları yanıtsız bırakıyor. Çok sayıda güncel veri ve sorun içeren sorularımıza Bakanlar ya yanıt vermiyor ya da soru içeriğini yanıtlamaktan uzak bilgiler veriyor” diye konuştu.

 

 

CHP Milletvekili Gürer’in son dönemde Ticaret Bakanlığının yanıtlaması istemiyle  verdiği yanıtsız kalan sorulardan örnekler.

 SORU

Orta Anadolu illerinde 2022 yılı başlangıcı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan toplayanlar TIR ile Ortadoğu ülkelerine hayvan ihracatı yapmaktadır. Doğal olarak bu süreç hayvan varlığını etkilemekte, et fiyatlarında değişkenliğe neden olmaktadır.

TÜİK verilerine bu rakamlar 2022 yılında yansıyacağı için iki ayda yurt dışına hayvan çıkışı için düzenlenen veriler Bakanlığınızın kayıtlarındadır.

Hangi ülkelere son iki ayda ne kadar canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevk edilmiştir?

Canlı hayvan şevkinde hayvan fiyatlar ne kadardan ihraç edilmektedir?

Türkiye 2022 yılı içinde canlı hayvan ithalatı planlanmakta mıdır?

 

YANIT

Uluslararası anlaşmalar uyarınca Avrupa Birliği, Bosna Hersek ve Birleşik Krallık menşeli canlı hayvanlar için açılan tarife kontenjanları, ilgili mevzuat çerçevesinde tahsisat önceliği bulunan Et ve Süt Kurumu’na dağıtılmakta olup söz konusu tarife kontenjanları kapsamında ithalatın yapılıp yapılmayacağı hususu adı geçen Kurumun takdirindedir.

Öte yandan, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması, kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumu’nun uhdesinde yer almaktadır.

 

 

SORU

TMO stoklarında da düşük taban fiyat nedeni ile yeterli ekmeklik ve makarnalık buğday alımı yapılamadığı ilgili bakanlık tarafından ifade edilmekte olup; düşük proteinli buğdaydan makama üretimi halinde durum buğdayı yani sert buğday tadında olmaz ve tüketici tarafından kolayca fark edilir ki; yurt dışı satışında da inceleme sonucu ciddi sıkıntılar oluşur. Sert buğdaydan üretilmeyen makama ayrıca pişme sürecinde yapışması müşteri memnuniyetsizliği oluşturur.

Verilerde Ülkemizde durum buğdayı sert buğday üretimi yetersiz görülmektedir. İthal edilen buğday kapsamında yurt dışı satışı yapılan makarnalar için durum buğdayı sert buğday ithal edilmiş ise hangi tanımlama ile ülkemize getirilmiştir. İthal edilmedi ise makarnalık buğday açığı nasıl giderilmiştir?

2021 yılında TMO tarafından 12,5 protein ve 11,5 protein buğday ithal edilmiştir; İthal edilen buğdaydan makarnalık buğday çeşidi olarak 2021 yılında ithalat yapılmış mıdır?

 

YANIT

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye istatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır

 

 

SORU

Rusya ve Ukrayna’da Türk firmalarının doğrudan ürün verdiği ya da iş yeri olarak faaliyette bulunup savaştan etkilenerek faaliyetlerini durduran iş yeri sayısı kaçtır?

kayıtlı ihracat yapan firmalarının bu bölgedeki sayısı kaçtır?

Ürün sevk ve alacakların tahsili sağlanabilmekte midir?

 

YANIT

Rusya ve Ukrayna ile ticaret akışının olumsuz yönde etkilenmemesini teminen Bakanlığımız, ülkemizin ve muhatap ülkelerin ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir.

 

 SORU

Son altı ayda ne kadar gübre ithal edilmiş ne kadar ihraç edilmiştir?

Tamamı ülkemizde üretilen gübre çeşitleri hangileridir?

Yurt dışından ithal gübre çeşitleri ve son altı ayda yapılan ithalat tutan nedir?

İthal edilen gübrelerin hangi ülkelerden kaç TL üzerinden ithalat sağlanmıştır?

Ülkemizde gübre arz açığı ne kadardır?

Gübre fiyatlannda yapılan % 30 indirim sonrası fiyatlar tekrar hızla yükselişe geçmesi nedendir?

İthalat ve fabrika stoklan yeterli midir?

Gübre temin etmekte zorlanan çiftçi için verilen destek yeterli olmamaktadır yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

YANIT 

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır.

 

 SORU

 

Süt tozu; yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından suyun uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı ürün olarak tanımlanmaktadır.

Süt tozu; çikolata, bisküvi ve pasta yapımında, dondurma ve şekerleme imalatında, hazır çorbalar gibi kurutulmuş hazır ürünlerin yapımında, hayvan mamalarında ve kozmetik ürünler de dahil olmak üzere pek çok sektörde kullanılmaktadır

2020 yılında yağsız süt tozu ihracatı bir önceki yıla göre %56,3 oranında azalarak 18 bin tona, ithalat ise %78,9 oranında artarak 127 tona ulaşmıştır

1-2021 yılında süt tozu üretimimiz nedir?

2-Hangi ülkelere İhracaat; hangi ülkelerden ithalat yapılmıştır?

3-Süt tozu arz açığı var mıdır?

YANIT 

 

Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren hususlar itibarıyla önergenize ilişkin cevaplarımıza aşağıda yer verilmiştir.

​5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır.

 

 

 

SORU 

 

2022 yılı Ocak ayından itibaren mikro krediye başvuran kişi sayısı kaçtır?

2020 yılından itibaren mikro kredi kullanan üniversite mezunu, meslek ve teknik lise mezunu kişi sayısı kaçtır?

YANIT 

2022 Ocak ayından itibaren mikro krediye başvuran kadın sayısı kaçtır5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması, kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde yer almaktadır.

 

 

 

SORU 

2021 yılında Avrupa’dan ithal ettiğimiz plastik çöp miktarı ve ödenen tutar ne kadardır?

2022 yılı Ocak ayı itibariyle yaptığımız plastik çöp ithalatı ne kadardır?

İthal edilen plastik çöplerin kullanıldığı sektörler nerelerdir?

2018 yılından günümüze kadar geçen sürede ithal edilen plastik çöplerin yıllara göre dağılımı nedir?

Ülkemizin plastik çöp ithal etmesinin nedeni nedir?

Ülkemizin plastik çöp ithalatı yaptığı ülkeler hangileridir? İthalat yaptığımız her ülkeden aldığımız plastik çöp miktarı nedir?

 

YANIT

İlgide kayıtlı yazıları ekinde yer alan, Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER tarafından verilen 7/65782 ve 7/66136 sayılı yazılı soru önergeleri konusu itibarıyla Bakanlığımız görev ve yetki alanına girmemesi nedeniyle iade edilmektedir.

 

 

 

 

SORU 

2020 yılı ve 2021 yılı geçen 10 aylık süreç içinde yapılan çelik ve ham çelik ihracatımız ne kadar?

2020 yılı ve 2021 yılı geçen 10 aylık süreç içinde yapılan çelik ve ham çelik ithalatı ne kadardır?

Ham çelik ihracatı yaptığımız ülkeler hangileridir?

37 ham çelik üretim tesisimizin olmasına rağmen ham çelik ithal etmemizin nedeni nedir?

 

YANIT

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında istatistiksel bilgilerin saklanması,

kullanıcıya sunulması, söz konusu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumunun uhdesinde bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 7207 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonumda yer alan ham çelikte, ithalatın tamamına yakını (%95) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşmiş olup sıcak sac üreten çelik üretim tesisleri tarafından ihracat amacı ile girdi ithalatı yapılmıştır…

 

 

 

SORU

Ülkemiz ihracatında fındık, buğday unu, su ürünleri, makama, kanatlı et, kurutulmuş üzüm, mandalina, yumurta, işlenmemiş tütün ve kuru kayısı ilk on ürün olarak belirtilmektedir.

1- İthalatı yapılan ilk on gıda ürünlerinin ve miktarları nelerdir?

AdminAdmin