EKONOMİ
Giriş Tarihi : 29-12-2022 10:10

Hukuki yardım tarifesi belli oldu

CMK gereğince görevlendirilen müdafilere ve vekillere 2023'te yapılacak ödeme tarifesi belirlendi. 


Hukuki yardım tarifesi belli oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı tarifesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.447 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 2.254 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri: 1) Takip eden davalar için 2.481 TL, 2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.036 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

d) Çocuk mahkemeleri: 1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.481 TL, 2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.451 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 2.481 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri: 1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4.451 TL, 2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 5.011 TL, ödenecek.

omedyamomedyam

Genel Yayın Yönetmeni