Sağlık
Giriş Tarihi : 22-09-2016 17:04   Güncelleme : 22-09-2016 17:04
Abone ol

Her unutkanlık alzheimer belirtisi değil

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Senem Ertuğrul Mut, 65 yaş üstü her yüz kişiden sekizinde görülen alzheimer hastalığının ırsi formunun görülme olasılığının yüzde 5 olduğunu belirtirken, alzheimer hastalığına zemin hazırlayan risk faktörleri hakkında da bilgi verdi.

Her unutkanlık alzheimer belirtisi değil

Hastalıkla ilgili en dikkat çeken bulgulardan birinin unutkanlık olduğunu belirten Mut, son yıllarda yaşam tarzının, zihinsel ve fiziksel egzersizlerin düzenli ve sürekli uygulanması ile hastalık başlangıç yaşının yıllarca geciktirilebildiğini de ifade etti.

Alzheimer hastalığı hakkında çeşitli bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Senem Ertuğrul Mut, “Alzheimer, bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur. Bunama zihin işlevlerinde kaybı niteleyen bir kelimedir. Burada önemli olan nokta, normal bir zihinsel gelişme sonrasında bu işlevlerin kaybı sonucunda bunamanın ortaya çıkmasıdır. Bu hastalık yeni bir hastalık olmasa da hastaların sayısı giderek artmaktadır. Çünkü hastalık ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır ve yaşlanma kaçınılmaz bir durumdur. Günümüzde tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde ve refah toplumlarında en hızlı artan yaş grubunu 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile artmakta ve 65 yaş üstü 100 kişiden sekizinde Alzheimer hastalığı görülmektedir. Hastalıkta ortalama süre 8 yıldır. Fakat bazı hastalarda hastalık çok yavaş ilerlerken, bazılarında da kısmen daha hızlı ilerlemektedir. Hastalık erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrılabilir” dedi.

“Irsi alzheimer formunun görülme olasılığı yüzde 5”

“Alzheimer hastalığı henüz nedeni tam aydınlatılamayan şekilde, beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle olmaktadır. Yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olmaktadır fakat Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken gelişmektedir” diyen Mut, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Bu hastalığın seyri sırasında beyinde, beyin hücrelerinin ölümüne neden olan plaklar ve yumaklar gelişir. Aynı zamanda, Alzheimer hastalığı olan kişilerde beyin içindeki mesajların iletimini sağlayan bazı önemli kimyasalların eksikliğinin görüldüğü de bilinmektedir. Alzheimer hastalığı bulaşıcı bir hastalık veya kanser hastalığı değildir. Çok nadir (yaklaşık 100 hastanın beşinde) olmakla birlikte ırsi formları da mevcuttur. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de bir takım risk oluşturan durumlar günümüzde tanımlanmıştır.”

Hastalığın risk faktörlerine de değinen Mut, “Yaş, değiştirilemez faktördür. Geçmişte depresyon, değiştirilebilir faktördür, Damar hastalıkları; kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolestrol yüksekliği gibi sebepler değiştirilebilir faktörlerdir. Ayrıca geçmişte ciddi kafa yaralanmaları, düşük eğitim düzeyi ve APOE4 taşıyıcılığı gibi faktörler de vardır” diye konuştu.

Alzheimer belirtileri hakkında bilgi veren Mut, “Hastalığın olmazsa olmaz özelliği unutkanlıktır. Yaşlılıkta unutkanlık sık görülmektedir fakat önemli olan selim yaşlılık unutkanlığı ile hastalık belirtisi olan unutkanlığın birbirinden ayrılmasıdır. Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden, yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemelidir. Gençlerde görülen unutkanlığın altından ise sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar, depresyon, anksiyete, uyum bozukluğu gibi durumlar çıkmaktadır. Bazı vitamin eksiklikleri B12 ve folat ile guatr bezi bozuklukları da gençlerde unutkanlığa nedeni olabilirken, araştırma gereği duyulabilir. Günümüzde özellikle çalışan kişilerde unutkanlık şikâyetine sık rastlanmaktadır. Hastalar daha önceden olmayan bir şekilde içlerine kapanabilir, isteksiz, şevksiz görülebilir. Uğraş ve hobilerini terk edebilir. Karmaşık alet kullanımı zorlaşır veya para hesabında güçlük çekilebilir. Bunlar ile beraber bir takım psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan şeylerden bahsedebilir, onları gördüğünü, işittiğini söyleyebilir” ifadelerini kullandı.

İHA