Siyaset
Giriş Tarihi : 03-12-2019 11:20

'İhmal Ankara'dan başlıyor'

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın 23 kez suç duyurusunda bulunmasına karşın saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasının altından Adalet Bakanlığı’nın talimatı çıktı. Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün başka bir dosya için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı mütalaada kadına karşı her türlü şiddette uzlaştırma hükümlerinin uygulanabileceği belirtildi. Ankara’nın talimatında; uzlaştırma kurumunun amacının tarafları barıştırmak ve barışa hizmet etmek olduğuna ve mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini ortadan kaldırabileceğine dikkat çekildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu, kadına karşı şiddetin her türünde uzlaştırma yönteminin denenmesine ilişkin açık bir talimattır. Başka bir dosya için yazılan bu mütalaa Eskişehir’e gönderiliyor. Bizler her kadın cinayetinde ‘bu son olsun’ diyoruz. İhmallere, vurdumduymazlıklara dikkat çekiyoruz. Ama Adalet Bakanlığı’nın bu talimatı ile ihmallerin Ankara’dan başladığını görüyoruz” dedi.

'İhmal Ankara'dan başlıyor'

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Ayşe Tuba
Arslan’ın 23 kez suç duyurusunda bulunmasına karşın saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasının
altından Adalet Bakanlığı’nın talimatı çıktı. Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün başka
bir dosya için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı mütalaada kadına karşı her türlü
şiddette uzlaştırma hükümlerinin uygulanabileceği belirtildi. Ankara’nın talimatında;
uzlaştırma kurumunun amacının tarafları barıştırmak ve barışa hizmet etmek olduğuna ve
mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini ortadan kaldırabileceğine dikkat çekildi. CHP
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu, kadına karşı şiddetin her türünde uzlaştırma
yönteminin denenmesine ilişkin açık bir talimattır. Başka bir dosya için yazılan bu mütalaa
Eskişehir’e gönderiliyor. Bizler her kadın cinayetinde ‘bu son olsun’ diyoruz. İhmallere,
vurdumduymazlıklara dikkat çekiyoruz. Ama Adalet Bakanlığı’nın bu talimatı ile ihmallerin
Ankara’dan başladığını görüyoruz” dedi.
Eskişehir’de Ayşe Tuba Arslan’ın eski eşi tarafından vahşice katledilmesi, gözleri
yeniden kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik sistemdeki eksiklere çevirdi. Ayşe Tuba
Arslan’ın eski eşi 23 kez hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen kanunda
öngörülen zorlayıcı hapis cezasına çarptırılmamıştı. İstanbul Sözleşmesi’nin 48. Maddesine
aykırı olmasına karşın Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir savcılığı tarafından saldırgan ile
uzlaşmaya zorlanmıştı.
Savcılığın suç duyurularını uzlaştırma bürosuna sevk etme ısrarının arkasında Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün talimatının olduğu ortaya çıktı. CHP Eskişehir
Milletvekili Utku Çakırözer, başka bir kadına şiddet dosyasında uzlaştırmacı olarak
görevlendirilen avukatın İstanbul Sözleşmesi’ne aykırılık nedeniyle uzlaştırma dosyasını iade
etmesi üzerine savcılığın Adalet Bakanlığı’ndan görüş istediğini, Bakanlık Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü’nün de 1 Temmuz 2019’da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yanıt verdiğini
aktardı. Çakırözer’in paylaştığı Adalet Bakanlığı talimatının ayrıntıları şöyle:
Barıştırmak ve barışa hizmet: Onarıcı adalet anlayışını yansıtan uzlaştırma; mağdur
ve suçtan zarar görenin zararının hızlı bir şekilde telafi edilmesi ile toplumsal barışın
sağlanmasını hedefleyerek adalete katkı sağlamaya çabalayan bir kurumdur. Uzlaştırmanın
amaçları ise mağdurun suçtan zararını kısa bir süre içinde gidermek, tarafları barıştırmak,
sosyal ve bireysel barışa hizmet etmektir.
Mahkeme gerekliliği ortadan kalkıyor: Nitekim uzlaştırma kurumu ile fail mağdura
karşı olan sorumluluğunu bizzat üstlenmekte, mağdurun zararının fail tarafından telafisine
yardımcı olunmakta (…) mağdurun mahkemeye gitme gerekliliği ortadan kalkabilmektedir.
İstanbul Sözleşmesi zorunlu uzlaştırmayı yasaklıyor: Öte yandan ülkemizin taraf
olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 01.08.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Zorunlu
alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri veya hükümlerinin yasaklanması” kenar başlıklı 48.
Maddesinde “Taraflar, her türlü şiddete ilişkin olarak arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil

olmak üzere, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli
hukuki veya diğer tedbirleri alır” şeklindeki hükümlere yer verilmiştir. Açıkça anlaşılacağı
üzere, sözleşmede sadece zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm usulleri ve hükümleri
yasaklanmıştır. Türk Hukuk sisteminde yer alan “uzlaştırma” kurumunun zorunlu bir
alternatif çözüm yolu olmayıp, tarafların kabulü ile başlayan ve özgür iradesine göre yürüyen
bir müessese olduğu açıktır.
6284’te uzlaştırma yasağı yok: Öte yandan Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, eşe karşı
işlenen kasten yaralama suçunun uzlaştırma kapsamında olmadığı ve uzlaştırma hükümlerinin
uygulanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Eşe karşı kasten yaralama suçlarında yaralamanın
niteliği ne olursa olsun uzlaştırma yoluna gidilmemektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda, suç mağduru olan kadınlar yönünden
uzlaştırmanın uygulanamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı gibi, Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda bahsedilen istisna dışında kadınlar yönünden uzlaştırmayı engelleyen bir
düzenleme bulunmamaktadır.
Uzlaştırabilirsiniz ama yine de yargı yoluyla çözün: Kadına yönelik şiddet içeren
tüm suçların uzlaştırma kapsamında kalmadığı; uzlaştırma kapsamında kalan suçlarda Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda kadınlar yönünden
uzlaştırmanın uygulanamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı; kadına karşı işlenen hakaret,
tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarında da uzlaştırma hükümlerinin
uygulanabileceği mütalaa edilmekle birlikte, sorunun kanun veya yargı yoluyla çözülmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
AÇIK BİR TALİMAT
Adalet Bakanlığı’nın bu mütalaa ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kadına karşı
şiddet dosyalarında uzlaştırma yoluna gidilmesi talimatını verdiğini belirten Çakırözer,
“Adalet Bakanlığı İstanbul Sözleşmesi’nin yasakladığı uzlaştırmanın zorunlu uzlaştırma
olduğunu dile getiriyor. Ancak Kanun’da uzlaştırma yönteminin uygulanmamasına ilişkin bir
yasak olmadığını da ekliyor. Dosya başka dosya, ancak mütalaa Ayşe Tuba Arslan’ın
katledildiği Eskişehir’in savcılığına gönderiliyor. Bu, kadına karşı şiddetin her türünde
uzlaştırma yönteminin denenmesine ilişkin açık bir talimattır” dedi.
İHMALLER ANKARA’DAN BAŞLIYOR
Çakırözer, “Ayşe Tuba Arslan da pek çok kez şiddet gördüğü saldırgan ile uzlaştırmaya
zorlanıyor. Bu tutumun arkasında Adalet Bakanlığı’nın bu talimatının olduğu açık. Bizler her
kadın cinayetinde ‘bu son olsun’ diyoruz. İhmallere, vurdumduymazlıklara dikkat çekiyoruz.
Ama Adalet Bakanlığı’nın bu talimatı ile de ihmallerin Ankara’dan başladığını görüyoruz”
dedi.
GÖREV MECLİS’E DÜŞÜYOR
Çakırözer, “Adalet Bakanlığı’nın dikkat çektiği gibi kanunda kadına karşı şiddet
olaylarında uzlaştırmanın yasaklandığına dair bir hüküm yoksa görev Meclis’e düşüyor.
Kanunun İstanbul Sözleşmesi ile çelişen yönlerinin giderilmesi ve her türlü şiddette kadının
saldırgan ile uzlaşmaya zorlanmasının önü kapatılmalıdır” dedi.

AdminAdmin