Siyaset
Giriş Tarihi : 10-02-2017 14:45   Güncelleme : 10-02-2017 14:45

İlaçta yük vatandaşın sırtında

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastaların ödediği muayene katkı paylarına, yüzde 20 ile 60 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını, “sürdürülebilir bir sağlık finansmanı sağlamak için gerekli” sözleriyle savundu.

İlaçta yük vatandaşın sırtında

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastaların ödediği muayene katkı paylarına, yüzde 20 ile 60 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını, “sürdürülebilir bir sağlık finansmanı sağlamak için gerekli” sözleriyle savundu.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi’nin,nöbetçi eczanelere yönelik artan saldırılara ilişkin soru önergesinicevaplayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SGK tarafından, 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere, hastane ve ilaç katkı paylarına yüzde 20 ila yüzde 60 arasında değişen oranlarda zam yapılmasının,sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısındangerekli olduğunu belirtti.

BAKAN AKDAĞ: KATKI PAYI, İLAÇ FİYATLARINI ETKİLEMEZ

Hastalardan alınan katkı paylarına yüzde 60’a varan oranda zam yapılmasına Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Odası tepki gösterirken, Sağlık Bakanı düzenlemeye sahip çıktı.CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin, “10 liralık bir ilacın; reçete ücreti, muayene ve hasta katılım payı gibi ek ödemelerle 15-20 liradan satılması sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır mı?” sorusunu yanıtlayanSağlık BakanıAkdağ,“Katkı payları ilacın fiyatından bağımsız olarak diğer kuruluşlar tarafından sürdürülebilir bir sağlık finansmanını sağlamak amacıyla alınmakta olup, ilaç fiyatlandırmasını etkilememektedir.” dedi.

İLGEZDİ: BÜTÜNYÜK VATANDAŞIN SIRTINDA

Sağlık Bakanınınsoru önergesine verdiği cevabı değerlendiren CHP İstanbul MilletvekiliGamze Akkuş İlgezdi, hastanelere başvuran vatandaşların;muayene dışında, ilaç katılım payı, reçete katılım payı, ilaç kutusu başına fiyat farkı gibi birçok farklı kalemde ek ödeme yaptığını anımsatarak, “Hükümet, anayasal bir hak olan ücretsiz sağlık hizmetini, aldığı katkı paylarıyla vatandaşın sırtına yüklüyor.Sürdürülebilir bir sağlık finansmanı için, sadece vatandaşın cebini düşünmek, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz.” diye konuştu.

EMEKLİ’YE YÜZDE 3, KATKI PAYINA YÜZDE 60 ZAM!

Sayıştay raporlarına göre, Türkiye Kamu Hastanelerine bağlı Döner Sermayeli sağlık tesislerinin 2015 yılına ilişkin mali tablolarının alarm verdiğini kaydeden Gamze Akkuş İlgezdi, “Finansal bakımdan sürdürülebilir olmayan mevcut sağlık tesislerinin yükü, vatandaşın cebine havale ediliyor. Sayıştay raporları vahim tabloyu çok açık biçimde ortaya koyuyor. Gerek oran yöntemi, gerekse karşılaştırmalı tablolararacılığıyla yapılan analizler, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinin mali açıdan kendi kendilerini idare edebilmeleri mümkün olmadığını gösterdi. Bu yüzden emekliye, memura yüzde 3 maaş zammı yapılırken, vatandaştan kesilen katkı paylarına yüzde 60’a varan oranda zam yapılıyor. Sağlık sistemini yönetenler, finansal çöküşü zamla kapatmaya çalışırken, sağlık hizmetlerini de piyasanın emrine sunmaktan çekinmiyorlar. Başka bir deyişle, doktorlar, tüccar; hastalar ise müşteri oluyor” dedi.

 

BAKANLIK ÜCRETSİZ HİZMETLERDEN RAHATSIZ

Sürdürülebilir sağlık finansmanı için, vatandaştan alınan katkı paylarına yapılan zamların, Sağlık Bakanlığı tarafından yeterli görülmediğinin de altını çizen CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı; kendisine bağlı hastanelerin, 1 milyar 826 milyon 155 bin 23 Türk lirası tutarındaki net zarar ile iflasın eşiğinde olduğunu ortaya koyan Sayıştay denetçilerine, “suçlu ben değil, ücretsiz sunulan hizmetlerdir” demiş. Bu husus, geçtiğimiz bütçe döneminde yer alan Sayıştay raporlarında çok açık biçimde yer alıyor.‘Bakanlar Kurulu kararıyla ücretsiz hizmet sunulanların kapsamının her geçen yıl genişlemesi, ilave gidere katlanmamıza yol açıyor’ diyen Sağlık Bakanlığı topu, sosyal devletin bir gereği olan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkının üzerine atıyor. O da yetmiyor, 1 Ocak 2017 itibarıyla yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda zam yapılan Sağlık Uygulamaları Tebliğinde yer alan katkı payı fiyatlarının daha da artırılması gerektiğini savunuyor.Kısacası, sağlık hizmetleri piyasanın emrine sunuldukça devletin eli hastanın cebinden çıkmıyor. Böyle bir durumda da hastalardan tahsil edilecek katkı ve katılım paylarına yeni zamların yapılması kaçınılmazdır.”