Siyaset
Giriş Tarihi : 01-11-2018 14:18   Güncelleme : 01-11-2018 14:18
Abone ol

İlgezdi: Harf Devrimi yüzyıllarca cehaletin kıskacında esir alınan halkımızın aydınlanma yoludur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Harf Devriminin 90'ncı yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. " Harf Devrimi yüzyıllarca cehaletin kıskacında esir alınan halkımızın aydınlanma yoludur" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Harf Devrimi aynı zamanda kadınları ötekileştiren eril tahakküme karşı açılmış bir savaştır. Kadını alfabenin en sessiz harfi yapma girişimine karşı bir isyandır. Dolayısıyla Harf devrimi Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır." dedi.

İlgezdi: Harf Devrimi yüzyıllarca cehaletin kıskacında esir alınan halkımızın aydınlanma yoludur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Harf Devriminin 90'ncı yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. " Harf Devrimi yüzyıllarca cehaletin kıskacında esir alınan halkımızın aydınlanma yoludur" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Harf Devrimi aynı zamanda kadınları ötekileştiren eril tahakküme karşı açılmış bir savaştır. Kadını alfabenin en sessiz harfi yapma girişimine karşı bir isyandır. Dolayısıyla Harf devrimi Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır." dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin açıklamasının tam metni şu şekilde;

HARF DEVRİMİ; KADINI ALFABENİN EN SESSİZ HARFİ YAPMAK İSTEYENLERE KARŞI İSYAN BAYRAĞIDIR!  

 

1923 Aydınlanma devriminin yapı taşlarından olan “Harf Devrimi”nin 90’ncı yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 

 

"Yeni Türk harflerini kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz... Bunu yurtseverlik, ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, yüzde onu ancak okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmezse, bundan insan olanların utanması gerek." diyen büyük önder Atatürk’ün izinden kararlılıkla yürüyoruz. 

 

Ne yazık ki bugün, Harf Devrimi’nin, Cumhuriyet aydınlanmasının bütün kazanımlarına top yekûn savaş açanların eleştirileri altında itibarsızlaştırılarak, önemsizleştirilmek istendiğini görüyoruz. 

 

Oysa Harf devrimi, ileri sürülenin aksine, geçmişle bugün arasındaki bağları koparmadığı gibi, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür birikimini gelecek kuşaklara aktaracak olan köprüleri dün olduğu gibi bugün de inşa etmektedir. 

  

Harf Devrimi yüzyıllarca cehaletin kıskacında esir alınan halkımızın aydınlanma yoludur. 1897 tarihli Osmanlı İstatistik Yıllığına göre, okuryazarlık oranının ancak %10,5 düzeyinde kaldığı görülmektedir. 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra 1927‘de yapılan nüfus sayımında da bu oranın çok fazla değişmediği ve %10,7 oranında kaldığı görülmektedir. 1897 ile 1927 arasında Arap yazı sisteminin kullanıldığı 30 yıl boyunca %0,2 oranında artan okuryazarlık, Latin harflerinin kabulüyle birlikte 1935 yılında %19.25 oranında artmıştır. 

 

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de okuma yazma bilenlerin oranı 96,74 seviyesine, 6 yaş üzeri okuma-yazma bilen kadınların oranı ise yüzde 95’e yükselmiştir. Okuma yazma bilen 69 milyon 278 bin 753 kişinin yüzde 49’u kadındır. Okuma yazma bilen kadın sayısı 34 milyona yaklaşmıştır.  

 

Biliyoruz ki, harf devrimine karşı çıkanlar aynı zamanda zincirlerini kırarak toplumsal hayatta sorumluluk alan, önderlik yapan kadın figürünü de karşı çıkmaktır. Bu bakımdan kadını ötekileştirmelerine, haklarını budamalarına asla izin vermeyeceğiz! 

 

Harf Devrimi aynı zamanda kadınları ötekileştiren eril tahakküme karşı açılmış bir savaştır. Kadını alfabenin en sessiz harfi yapma girişimine karşı bir isyandır. Dolayısıyla Harf devrimi Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır.  

 

Başta Harf ve Dil devrimi olmak üzere, Anadolu aydınlanmasını itibarsızlaştırmaya, küçümsemeye çalışanlara başöğretmen Atatürk’ün, Medeni eser meydana getirmek yeteneğinden yoksun olan uluslar, özgürlük ve bağımsızlıklarından soyutlanmaya mahkûmdurlar.” uyarısını hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.