Siyaset
Giriş Tarihi : 29-05-2019 16:04

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yaşanan taciz skandalı Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde bugün yaşanan taciz skandalını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yaşanan taciz skandalı Meclis gündeminde

Önergesinde 2. İş Mahkemesi hakiminin, bir avukata yönelik taciz boyutuna varan sözlerine yer veren CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Tutanaktaki ifadeye göre mahkeme hâkimi, 'etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile olmaması için' ifadesini kullandığı görülmektedir. Etek boyunun kısa olması nasıl bir yanlış anlamaya yol açmaktadır? Mahkeme başkanının etek boyu üzerinden dile getirdiği 'yanlış anlamaya yol açma' iradesi, kadın cinayetlerinde ve cinsel saldırı davalarında bir indirim sebebi midir?" sorularını yöneltti.

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde bugün görülen bir dava esnasında, Mahkeme
hakiminin, davacı vekili bir kadın avukata yönelik taciz niteliğindeki sözleri ve dava duruşmasının
tutanağı sosyal medyada yayımlanmıştır.
Söz konusu tutanakta “davacı vekilinin eteğinin diz üstünden 15 santim yukarıda olduğu, bu hali ile
avukatlık mevzuatına aykırılık taşıdığı, huzurda dinleyici sıralarında bulunan iki avukata etek boyu
hakkındaki fikirlerinin sorulduğu, etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış anlamaya vesile
olmaması için etek boyunun cep telefonuyla çekilmesinin” mahkeme başkanı tarafından istendiği
görülmektedir.
Anayasa ile koruma altında olana kişi hak ve hürriyetlerine açıkça aykırı olan bu tutum aynı
zamanda Türk Ceza Kanununun altıncı bölümünde düzenlenen “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar” kapsamına girmektedir. Bu bağlamda;
1-) Mahkeme hâkimlerine, üzerinde Avukat cüppesi olan avukatların etek boyunu kontrol
etme görevi verilmiş midir? Verilemediyse 2. İş Mahkemesi hâkimi avukatın giydiği etek boyunun
“15” cm kısa olduğu hükmüne nasıl varmıştır?
2) Hâkimin etek boyu belirlenmesine ilişkin kıstası nedir? Bu konuda Bakanlık bürokratları
tarafından Adliyelere gönderilen bir Genelge var mıdır?
3) Tutanaktaki ifadeye göre mahkeme hâkimi, “etek boyunun çok kısa olduğu ve bir yanlış
anlamaya vesile olmaması için” ifadesini kullandığı görülmektedir. Etek boyunun kısa olması nasıl
bir yanlış anlamaya yol açmaktadır?
4) Mahkeme başkanının etek boyu üzerinden dile getirdiği “yanlış anlamaya yol açma”
iradesi, kadın cinayetlerinde ve cinsel saldırı davalarında bir indirim sebebi midir?
5) TCK’nın 102. maddesinde “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl
eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel
davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir” hükmü
yer almaktadır. Hâkimin tutanaklara yansıyan sözleri TCK 102 kapsamında değerlendirilecek midir?
Hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?
6) TCK’nın 105. Maddesinde, “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,
mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına
hükmolunur. Suçun; Kamu görevinin (…) işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak
suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır” hükmü yer
almaktadır. Mahkeme hakiminin “Avukatın etek boyunun cep telefonu ile çekilmesini istemesi” bu
suç kapsamına girmekte midir?