Gündem
Giriş Tarihi : 30-04-2021 13:18   Güncelleme : 30-04-2021 13:18
Abone ol

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren düzenleme kapsamındaki fesih yasağı, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar olan süreyi de kapsayacak.

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

İş Kanunu'ndaki düzenleme 

İş Kanunu'un geçici 10. maddesinde şu düzenleme yer alıyor:

''Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle (ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında) işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.''

Ajans Bizim