Siyaset
Giriş Tarihi : 14-02-2020 10:36   Güncelleme : 14-02-2020 11:00
Abone ol

İYİ Partiden hayvancılık sektörü için araştırma önergesi

Yıllar boyu izlenen hükümet politikaları çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici, kırdan kente göçü tetikleyici politikalardır. Ülkemizde uzun yıllardır popülist eğilimlerin ağırlık kazanması sebebiyle, tarımda uygulanan destekleme politikaları ekonomiyi ve istikrar tedbirlerini olumsuz etkilemektedir. Serbest piyasa şartlarının tam oluşmaması, devletin tarımda belirleyici unsur olması ve bütçe dışı finansman kaynaklarına sıkça başvurulması Hazine’ye maliyet artırımından başka bir şey getirmemektedir. Bunun nedeni, ülkemizde taban fiyatlar belirlenirken, siyasi tercihler ve oy kaygısının ön plana çıkmasıdır. Dünya şartları ile uyumlu olmayan fiyatlar nedeniyle borsalar çalışamamakta, ithalat cazip hale gelmekte ve Ziraat Bankası bütçe dışı kaynak aramak zorunda kalmaktadır. Aktarılan bu kaynaklar doğal olarak devletimizin her yıl katlanan borç oranlarını artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

İYİ Partiden hayvancılık sektörü için araştırma önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanılan sorunlar, bu sorunların
çözümü için yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince ekte sunulan
gerekçe çerçevesinde Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1- Feridun BAHŞİ
Antalya Milletvekili

GEREKÇE

Yıllar boyu izlenen hükümet politikaları çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın
şirketleşmesine hizmet edici, kırdan kente göçü tetikleyici politikalardır.
Ülkemizde uzun yıllardır popülist eğilimlerin ağırlık kazanması sebebiyle, tarımda
uygulanan destekleme politikaları ekonomiyi ve istikrar tedbirlerini olumsuz
etkilemektedir. Serbest piyasa şartlarının tam oluşmaması, devletin tarımda
belirleyici unsur olması ve bütçe dışı finansman kaynaklarına sıkça başvurulması
Hazine’ye maliyet artırımından başka bir şey getirmemektedir. Bunun nedeni,
ülkemizde taban fiyatlar belirlenirken, siyasi tercihler ve oy kaygısının ön plana
çıkmasıdır. Dünya şartları ile uyumlu olmayan fiyatlar nedeniyle borsalar
çalışamamakta, ithalat cazip hale gelmekte ve Ziraat Bankası bütçe dışı kaynak
aramak zorunda kalmaktadır. Aktarılan bu kaynaklar doğal olarak devletimizin
her yıl katlanan borç oranlarını artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.
Mevcut sığır sayısının yüzde 36’sı ve koyun sayısının yüzde 97’si düşük verimli
yerli ırklardan oluşmaktadır. Hayvancılığın ıslahına gerekli önem verilmediğinden
dolayı verimlilik oldukça düşüktür.
Optimum işletme büyüklüğü tespit edilerek üretim yapılmalıdır. Küçük
işletmelerde maliyet dezavantajı işletmeler için büyük bir problemdir. Bu küçük
işletmelerin daha verimli çalışmaları için gerekli tedbirler alınmalı ve yeterli
finansmanı olmayan çiftçilerimize ucuz maliyetli ya da faizsiz kredi imkanları,
yaptığı iş ve hayvan varlığı ipoteğinin dışında ipotek aranmaksızın verilmelidir.
Gelişen dünyanın gereksinimlerine cevap vermeyen emek-yoğun ve sağlıksız
üretim yapan işletmeler kaliteli üretimden uzaklaşmakta ve yok olmaya mahkum
olmaktadırlar.
Yem fiyatlarının pahalılığı yüzünden üretim yapamaz hale gelen hayvancılık
işletmelerinde, ürün fiyatlarına paralel yem fiyatı uygulanmasının yapılmasının hiç
şüphesiz maliyetlerini düşürerek daha ucuza üretim yapmalarına imkan
sağlayacaktır.
Yeterli derecede bilinçli olmayan kişilerce yönetilen ve kırsal kesimde geleneksel
yöntemlerle üretim yapmaya çalışan işletmelerin varlığı hayvan hastalıklarının
bertaraf edilmesinde sıkıntılara yol açmaktadır.

Örgütlenmenin oldukça zayıf olduğu bu sektörde pazarlama zincirinin de
uzunluğunu göz önüne aldığınızda üreticilerin yaşadığı sıkıntıların hiç de hafife
alınmayacak, oldukça büyük sorunlar olduğu görülmektedir.
Üretici Birlikleri ticari faaliyetler yapmak yerine hayvancılığın önündeki sorunları
giderecek çözümlere odaklanmalıdır.
Bu gerekçelerle ülkemizdeki hayvancılık sektöründe yaşanılan sorunların ve bu
sorunların çözümü için yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler
konusunda Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis
araştırması açılmasını talep ediyoruz.