Siyaset
Giriş Tarihi : 25-11-2019 10:33
Abone ol

İYİ Partili Bahşi,Yoksulluğun sebeplerini ve alınması gereken tedbirleri maddeler halinde sıraladı

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılamada acze düşme durumu olarak tarif edilen yoksulluk, ülkemizin önemli gündem maddelerinden biridir.

İYİ Partili Bahşi,Yoksulluğun sebeplerini ve alınması gereken tedbirleri maddeler halinde sıraladı

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını
karşılamada acze düşme durumu olarak tarif edilen yoksulluk, ülkemizin önemli
gündem maddelerinden biridir.
Adaletsiz gelir dağılımı, ulusal gelirin paylaşımındaki dengesizlik, başarısız
politikalar nedeniyle yoksulluk, ülkemizin en önemli sorunu haline gelmiştir.
Türkiye'de 16 milyondan fazla kişinin açlık sınırında olduğu, 48 milyondan
fazla kişinin de yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği bilinmektedir.
9.311 dolar kişi başına milli gelirin olduğu ülkemizde, Sosyal Yardımlardan
Faydalanan Hane sayısı 3 milyon 154 bin 69. Genel Sağlık Sigortası (GSS)
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na 7 milyar 2 milyon 820 bin 942 lira tutarında
prim desteği ödenmektedir.
Yine, TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde
işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde 4 milyon 650 bin kişidir ve işsizlik oranı %
14,3 olarak gerçekleşmiştir.
İstatistiki veriler ve araştırmalar göstermektedir ki, nüfusumuzun önemli bir
kesimi için yoksulluk kronikleşmiş ve artarak devam etmektedir. Sosyal yardımlarla
yaşamaya çalışan vatandaşımıza bu cefayı reva görmek mümkün değildir.
Artık son günlerde ülkemizde yoksulluk, başa çıkılamayan ya da başa
çıkabilme yöntemlerinin cevap vermediği, kişilerin hayata devam edebilme umutlarını
tüketen, dolayısıyla onları intihara sürükleyen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
Yaşarken sözlerini söyleyemeyenler; sözünü söylemek ya da sesini
duyurmak için, aslında yaşayabilmek için gerekli olan temel araç ve
mekanizmalardan (eğitim, sağlık, sosyal destek, istihdam vb. gibi) hak ettikleri
ölçüde yararlanamayan madun/yoksullar, hem ilk hem de son sözlerini ölerek
söylemiş olmaktadırlar.
Son günlerde artan toplu intiharların ana sebeplerine baktığımızda diğer
nedenlerin yanında ekonomik sıkıntıların en başı çektiği görülmektedir.
Fatih’te bir binanın birinci katında yaşayan 4 kardeşin ölümüyle sonuçlanan
toplu intiharın sebebi olarak, ‘parasızlık ve birikmiş borçlar’ gösterilmiştir. Bakkala
birikmiş borcu olan ve aylardır kiralarını ödeyemeyen kardeşlerin ölümlerinden sonra
BEDAŞ tarafından elektrikleri kesilmişti.

Tel: 0 312 420 65 78-79
Adres: Halkla İlişkiler Binası 4.Kat No: F 418

4 kardeşlerin yaşadığı bu son, Türkiye’de yoksulluk nedeniyle yaşanan ilk intihar
vakası değil, son da olmayacak.
2012 yılında henüz 26 yaşındayken yoksulluk nedeniyle evinde yaşamına
son veren Emine Akçay hala hafızalarımızdadır.
Barınacak bir yeri olmadığı için Roman vatandaşların kaldıkları çadırlardan
birinde soğuktan ölen Ünzile Türkmen.
Beslenemediği için ölen 2,5 aylık Kübra Bakırcı ve en temel besinleri almaya
maddi gücü yetmeyen ve bundan ötürü vücudu Kübra’yı besleyecek sütü dahi
üretemeyen annesi Necla Bakırcı.
Hastalığı nedeniyle defalarca yardım istenilmesine rağmen ne bir ambulans
ne de herhangi bir aracın hastaneye ulaştırmadığı ve en nihayetinde bir çuvala
sığabilen cesedi babasının sırtında taşınırken basına yansıyan 1,5 yaşındaki
Muharrem Taş.
Çocuklarının dershane masraflarını ödeyemediği için hapishaneye giren
Emine S. ve bu nedenle bunalıma girip intihar eden 18 yaşındaki oğlu Soner Semi S.
İşten atıldıktan sonra belediyenin önüne gidip kendini yakan Ulaş Akın.
Oğluna önlük alamadığı için intihar eden Cemal Can. Tüm bu vakaların
tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Ekonomik yönünün yanı sıra sosyolojik ve psikolojik boyutları da bulunan
yoksulluk gerçeğinin bir bütün olarak incelenmesi, yoksulluğu azaltma ya da yok
etme konusunda çalışmalar yapılması, yoksulluğun sebep olduğu olumsuzlukların
ortadan kaldırılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır.
Bu itibarla Yoksulluk gerçeğinin sebep ve sonuçları ile araştırılması ve
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM
İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu
kurulmasını arz ve teklif ederiz.