Siyaset
Giriş Tarihi : 23-09-2019 14:38

İYİ Parti'li Çulhaoğlu: Topraklarımız devletimizin vazgeçilmez temel unsurudur!

Yİ Parti 2015 yılından bu yana TÜİK’in yabancılara toprak satışına ilişkin rakamları açıklamadığına dikkat çekti, ne kadar toprak satıldığı konusunu TBMM gündemine taşıdı.

İYİ Parti'li Çulhaoğlu: Topraklarımız devletimizin vazgeçilmez temel unsurudur!

İYİ Parti 2015 yılından bu yana TÜİK’in yabancılara toprak satışına ilişkin rakamları açıklamadığına dikkat çekti, ne kadar toprak satıldığı konusunu TBMM gündemine taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılından bu yana yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan toprak satışına ilişkin verileri paylaşmadığını hatırlatan İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, rakamların neden paylaşılmadığını belirtti ve ne kadar toprak satışı gerçekleştirildiğine ilişkin Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Çulhaoğlu, TBMM’ye sunduğu önergesinin gerekçesinde; “2007-2013 Dönemi 9. Kalkınma Planında; 15 Mayıs 2005 tarihi itibarı ile ülkemizde 272.511.492 metrekare büyüklüğündeki 49 bin taşınmazın 52 bin 818 kişiye satıldığı belirtilmekte, bu satışlarda en fazla mülkiyet edinen Suriye, Lübnan, İngiltere, ABD ve Mısır vatandaşlarının yoğun olarak İstanbul, Bursa, Antalya, Muğla, Konya, Trabzon, İzmir, Manisa, Harran Bölgesi, Aydın, Denizli ve kısmen de diğer illerden taşınmaz satın aldıkları bilinmektedir” bilgisine yer verdi.

ÇULHAOĞLU: “TOPRAKLARIMIZ DEVLETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ TEMEL UNSURUDUR”

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu; ‘’Ülke olmadan devlet olmaz. Topraklarımız devletimizin vazgeçilmez temel unsuru, Egemenlik ve Bağımsızlığımızın simgesidir. 1923-2002 yılları arasında 79 yılda yabancılara 11 milyon metrekare toprak satışı yapılırken Ak Parti Hükümeti döneminde 2003-2012 yılları arasında yabancılara toplam 137 milyon 192 bin 230 metrekare taşınmaz satışı gerçekleştirilmiştir.’’ dedi. Yabancı uyruklu gerçek kişilere ve tüzel kişiliği olan yabancı ticaret şirketlerine yapılan toprak satışının araştırılarak gerekli önlemlerin ivedi olarak alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Çulhaoğlu gerekçede şunları söyledi:

“Ülkemizin gerçek alanı 814.578 kilometredir. Bu alanın % 98.7’si kara, % 1.3’ü su alanlarıdır. Toprağımız sabit kalmakta hatta erozyonla azalmakta iken nüfusumuz artmaktadır.

1923-2002 yılları arasında 79 yılda yabancılara 11 milyon metrekare toprak satışı yapılırken – dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’ın açıklamasına göre Ak Parti Hükümeti döneminde 2003-2012 yılları arasında yabancılara toplam 137 milyon 192 bin 230 metrekare taşınmaz satışı gerçekleştirilmiştir. Yabancılara satılan bu taşınmazların 126 milyon 119 bin 800 metrekaresi ana taşınmaz olup, 153 bin 183 adettir ve 139.828 yabancı kişiye satılmıştır. 11 milyon 72 bin 430 metrekaresi ise kat mülkiyeti şeklinde yine yabancılara sadece kullanım hakkı olarak değil tapusu ile birlikte satılmıştır.

2011 yılından sonra Türkiye İstatistik Kurumu bu bilgileri yayınlıyordu fakat 2015 yılı sonu itibariyle mesken, işyeri, arsa bazında kaç yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiye satış yapıldığı bilgilerine ulaşılamıyor. Fakat 2007-2013 Dönemi 9. Kalkınma Planında; 15 Mayıs 2005 tarihi itibarı ile ülkemizde 272.511.492 metrekare büyüklüğündeki 49 bin 567 taşınmazın 52 bin 818 kişiye satıldığı belirtilmekte, bu satışlarda en fazla mülk edinen Suriye, Lübnan, İngiltere, A.B.D. ve Mısır vatandaşlarının yoğun olarak İstanbul, Bursa, Antalya, Muğla, Konya, Trabzon, İzmir, Manisa, Harran Bölgesi, Aydın, Denizli ve kısmen de diğer illerden taşınmaz satın aldıkları bilinmektedir.

ÜLKE OLMADAN DEVLET OLMAZ

AK Parti Hükümeti döneminde 3/5/2012 tarihli ve 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesinde değişiklik yapılarak, “Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı aynı hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” şeklinde düzenlenerek, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldı.

Ülke olmadan Devlet olmaz. Topraklarımız devletimizin vazgeçilmez temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığımızın simgesidir. 1071 Malazgirt meydan savaşından itibaren tarihi süreç içerisinde bu topraklar için çok büyük bedeller ödenmiş, halen de ödenmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ulusumuz çok büyük özveriler ve binlerce şehit vererek kurtuluş savaşını kazanabilmiştir” sözlerini asla aklımızdan çıkarmadan, milli kültürümüzde vatan topraklarımızın atalarımızdan bizlere kutsal emanet olarak bırakıldığını, Çanakkale’yi geçemeyenler ve Sevr’i gerçekleştiremeyenlerin emellerine ulaşabilmek için yeni metotlar, hileli ve örtülü yollar deneyerek bugün topraklarımızı ele geçirmeye çalıştıklarını asla unutmamalıyız.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ve tüzel kişiliği olan yabancı ticaret şirketlerine “mesken, bina, tarla ve arazi “ satılmasının amacı ve gerekçesi ile kamu yararının olup-olmadığı konularının samimiyetle, saydam bir şekilde analiz edilerek bütün yönleriyle araştırılması ve gerekli önlemlerin ivedi olarak alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep ediyorum.”