Siyaset
Giriş Tarihi : 19-11-2019 13:43
Abone ol

İzmir'in güzel doğasını bekleyen tehlikeler

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, İzmir’in Foça ilçesinde bir şirket tarafından Biyogaz Enerji Santrali yapılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat “Biyogaz tesisinde yakılacak atıkların bırakacağı gazların zararlı olması kardiyovasküler rahatsızlıklardan, nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır.” dedi.

İzmir'in güzel doğasını bekleyen tehlikeler

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, İzmir’in Foça ilçesinde
bir şirket tarafından Biyogaz Enerji Santrali yapılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat
“Biyogaz tesisinde yakılacak atıkların bırakacağı gazların zararlı olması kardiyovasküler
rahatsızlıklardan, nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır.” dedi.
“İZMİR’İN GÜZEL DOĞASI ENERJİ SANTRALLERİNE TESLİM EDİLİYOR”
Polat “İzmir’i son zamanlarda RES, HES, taş ocakları ve biyogaz enerji santralleri ile
gündemde görüyoruz. İzmir güzel doğası ile ülkemizde yaşanabilir şehirlerin başında
gelmektedir. Foça’da kurulacak biyogaz enerji santrali; katı ve organik atıklardan enerji
üretimi olsa da bu tesislerden doğaya salınan gazların zararlı olması, çevreye ve halk sağlığına
olan etkisi halkın tepkilerine neden olmaktadır. Yakılan atıklar ile doğaya 2.5 mikronun
altında partikül madde bırakılması ve filtreleme sisteminin bu tesislerde hiçbir işe yaramıyor
olması en temel sorundur. İnsan sağlığı açısından zararlı olan partikül maddelerin doğaya
salınması ile bölgede yaşayan insanlarda solunum hastalıklarının yanı sıra kardiyovasküler ve
nörolojik hastalıklar görülmektedir. Aynı zamanda tesislerin baca gazlarından çıkacak dioksin
ve furan gazlarının kanserojen etkileri de vardır.” dedi.
“PROJELERDE ÇED KARARLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Polat, “ÇED gerekli değildir kararı, bir projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve ÇED
raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten valilik kararıdır. Planlanan projelerin
çevreye verebileceği olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesinde ÇED kararları büyük
önem taşımaktadır. Çevre üzerine yapılacak olan bütün projelerde ÇED kararları alınıp
uygulanmalıdır. Çevresel etkileri incelemeden başlatılan tüm projeler, doğayı ranta ve talana
teslim etmektir.” diye ifade etti.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A SORULAR:
1) Türkiye’de bulunan biyogaz enerji santrali sayısı kaçtır? Bakanlığınızın biyogaz enerji
santrallerinin çevreye verdiği zararlar hakkında yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Varsa
bunlar nelerdir?
2) Ispanak deposu olan Foça’nın tarım arazileri biyogaz tesisi atıkları ile kirleneceği
ortadadır. Biyogaz enerji santrali yapılırken bölgenin tarımsal üretimi göz önüne
alınmakta mıdır?
3) Kurulacak olan tesisin Foça’da yaşayan insanların sağlığının olumsuz yönde etkileyeceği
üzerine Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır?
4) Foça İlçesi sanayi bölgesi olarak mı planlanmaktadır? Tesisin yapılacağı bölgede fizibilite
çalışması yapılmış mıdır?
5) Biyogaz enerji santrali kurulurken Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve bölge
halkının görüşleri alınmış mıdır?

6) Ege Bölgesi’nde proje süreçleri sona eren ve devam eden kaç adet biyogaz tesisi
bulunmaktadır? Santrallerin yıllık enerji üretim miktarı nedir?