Siyaset
Giriş Tarihi : 15-11-2019 10:52
Abone ol

Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapılmasını öngören iki ayrı kanun teklifi hazırladı.

Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapılmasını öngören iki ayrı kanun teklifi hazırladı.
 

KADINA ŞİDDETTE ERTELEME YOK

Her iki teklifin yasalaşması halinde, kadına karşı işlenen suçlarda caydırıcılığı arttırmak maksadıyla “Kısa süreli hapis cezası” olarak bildiğimiz bir yılı aşmayan hapis cezaları yerine, para cezasının, çalışma cezasının veya başka seçenek yaptırımların uygulanmasının önüne geçilecek.

Yine kasten yaralama suçlarında, fail hakkında alınmış bir uzaklaştırma kararı veya açılmış bir boşanma davası olması durumunda, “İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir” hükmü uygulanmayacak.

 

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda ve hürriyete karşı suçlarda takdiri indirim uygulanması kaldırılacak. Kadına karşı işlenen sayılı suçlar açısından; “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” uygulamasının önüne geçilecek.
 

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDUKLARI KİŞİLER TARAFINDAN KATLEDİLİYOR
 

CHP’li Mahmut Tanal’ın hazırladığı tekliflerin gerekçesinde, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
 

Yapılan yargılama sonucu gerek cezaların yetersiz kalması, gerekse de caydırıcı yanının bulunmamasının, toplumda artış gösteren kadına şiddet vakalarının önlenememesinin bir nedeni olarak karşımıza çıktığının belirtildiği gerekçede şöyle devam edildi:
 

“Medyaya yansıyan örneklerde de görüldüğü üzere ölümle sonuçlanan birçok kadına şiddet vakıasında; mağdur kadının söz konusu sanık veya şüpheliye karşı tehdit, kasten yaralama gibi suçlardan şikâyeti olduğu, konunun yargı makamları önünde incelendiği ortaya çıkmıştır.
 

Ancak verilen cezalara ilişkin uygulanan ‘Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar’ sonucunda adeta şiddet gösterenler ödüllendirilerek hiçbir yaptırıma maruz kalmadan özgürlüklerine kavuşmaktadırlar. Takip eden süreçte çoğu vakıada şiddet; bazen şiddet faillerinin intikam alma düşüncesi bazense de kin saikiyle ortaya çıkmaktadır.
 

CEZASIZ KALMADIĞI ANLAŞILACAK

Yine aynı şekilde bu uygulamadan dolayı; can güvenliğinden şüphe eden kadınlar, çoğu tehdit ve yaralama fiillerini yargıya taşıyamamaktadır. Nitekim kanunumuz kapsamında öngörülen seçenek yaptırımlar sonucu şiddet failleri seçenek yaptırımlar ile serbest bırakılmakta ve kadınlar için şiddet tehlikesi devam etmektedir. Bu durum somut olayda hak arama hürriyetinin de önüne geçmektedir.

 

Aynı zamanda kanun metinlerine eklenecek ‘Fail hakkında alınmış bir uzaklaştırma kararı veya açılmış bir boşanma davası açılmış olması’ şartı ile bu durumun kötüye kullanılması engellenecektir. Nitekim; şiddet mağduru kadının eşi için boşanma davası açması hayatın normal şartların kendisinden beklenecek bir eylemdir. Eklenen bu ifade ile yalnızca karşı tarafa zarar verme kastıyla yargı yolunun kullanılması durumlarında hukuk düzeni bu kötü niyetli davranışı korumayacaktır.
 

Tüm bu kapsamda kadına karşı işlenen suçlara yönelik olarak; ‘kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar’ uygulanılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Nitekim bu tedbirler uygulamada caydırıcılığı arttıracak, faillerin hapis cezasına çarptırılması toplum nezdinde mağdurlar açısından bir tatmin duygusu yaratacak ve failler açısından ise işlediği fiilin cezasız kalmadığı anlaşılmış olacaktır.”