Gündem
Giriş Tarihi : 27-07-2016 15:58   Güncelleme : 27-07-2016 15:58
Abone ol

Kırmızı etiketli asansörlere dikkat!

Bitlis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü asansör kullanımı ve temel özellikleri hakkında basın açıklaması yapıldı.

Kırmızı etiketli asansörlere dikkat!

Bitlis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Akay tarafından yapılan açıklamada “24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 'Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' kapsamında asansörlerin bakım ve periyodik kontrol esasları düzenlenerek belediyelere ve il özel idarelerine, hizmete sunulacak asansörlerin tescil işlemlerini gerçekleştirmekle ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapma ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırma sorumlulukları verilmiştir. Söz konusu idareler ayrıca, güvenlik için gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakabilecektir.” denildi.

Akay açıklamasında her asansöre tek kimlik uygulamasının insan hayatını daha çok güvene aldığını belirterek şunları söyledi, “Yaşanan kaza ve problemleri en aza indirmek amacıyla asansörlerin aylık bakımları ile yıllık periyodik kontrollerinin uygun şekilde yaptırılması, bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi ve engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılması bina yöneticilerinin ve kurum yetkililerinin sorumluluğundadır. Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları esas alınarak düzenlenecek asansör kimlik numaraları, bina numaraları ile aynı olacağından, asansörün bulunduğu bina ile eşleştirmesi kolaylıkla yapılacak ve asansördeki bakım, onarım, revizyon ve periyodik kontrol gibi her türlü işlem, ayrıntılarıyla elektronik ortamda izlenebilecektir.”

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLER KULLANILMAMALI

Akay açıklamasının devamında, "Asansörlerin riskli bir makine olması nedeniyle kullanımları süresince oluşabilecek yıpranma veya tahribata karşı düzenli aylık bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bunun için akredite olmuş muayene kuruluşlarına asansörlerin yıllık kontrolünün yaptırılması yasal bir zorunluluktur.

Asansörlerin yıllık kontrolleri yapı ruhsatı veren belediyeler ve belediye sınırları dışında il özel idaresi koordinasyonunda, TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan A tipi muayene kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Asansörlerin periyodik kontrol sonuçlarında 'kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz' olmak üzere dört grupta değerlendirildiğini 'Kusursuz' olarak tanımlanan asansörler yeşil, 'hafif kusurlu' olarak tanımlanan asansörler mavi, 'kusurlu' olarak tanımlanan asansörler sarı, 'güvensiz' olarak tanımlanan asansörler ise kırmızı renkli bilgi etiketi ile işaretlenmektedir.” dedi.

İl Müdürü Akay açıklamasını şu sözlerle tamamladı, "Yıllık periyodik kontrol faaliyeti sonucunda, kullanımı güvenli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket alan asansörler, eksiklikleri giderilinceye (30 Günlük süre zarfında ) kadar belediye başkanlıkları veya il özel idareleri tarafından hizmetten men edilerek, kullanımı engellenmelidir. Kırmızı etiketli asansörleri güvenli hale getirilmesi için muhakkak gerekli tedbirleri alarak yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir."

 
CİHAN