Siyaset
Giriş Tarihi : 01-06-2016 09:35   Güncelleme : 01-06-2016 09:35
Abone ol

'Koruculuk sistemi' soru önergesine Bakanlık'tan tek satırlık yanıt

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın 2015 yılı Eylül ayında yapılan “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 22 ilinde, 5 bine yakın yeni ve daha genç korucu alınacağı” yönündeki açıklamalar üzerine, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine Bakanlıktan beş ay sonra tek satırlık yanıt geldi.

'Koruculuk sistemi' soru önergesine Bakanlık'tan tek satırlık yanıt

Şenal Sarıhan soru önergesinde; 1111 sayılı Askerlik Kanunundaki düzenlemelere  değinmiş, “askerlik çağının” 20 yaşına girilen  Ocak ayının birinci gününden itibaren başlayacağını, gönüllü askerlik için de asgari yaş şartının 18 yaşının ikmali olduğunu belirtmiş ve   442 sayılı Köy Kanununun 72’nci maddesinde  geçici köy korucularının 22 yaşından küçük olmaması şartının düzenlemiş olduğunu vurgulamış bu çerçevede de; “Türkiye ‘de var olan korucular arasında 18 yaşın altında oldukları saptanmış olanlar bulunmakta mıdır? Bu koruculardan 18-22 yaş arasında  olanların sayısı nedir? 22 yaşından küçük olanların korucu olmasının engellenmesi için ne gibi önlemler alınmaktadır? Türkiye’de bugün kaç korucu vardır? Bugüne kadar  suç işlemiş veya suça karışmış oldukları belirlenen  korucuların sayısı nedir? Suç işleyenlere karşı etkili ve yeterli soruşturma ve kovuşturma yapılmakta mıdır? Bu koruculardan kaçı tutuklanmış ve kaçı mahkum olmuştur? Görevden alınanların sayısı nedir? Korucuların işledikleri suçlar ve neden olukları insan hakları ihlalleri nedeniyle mağdur olanların zararlarının giderilmesi için bugüne kadar devlet tarafından ödenen tazminat ve harcanan mali kaynakların  toplamı nedir? sorularını yöneltmişti. Önergesinde ayrıca, 18 yaşından küçük olanların Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, onun mensubu  veya korucu olarak silahlı bir çatışmada yer almalarının ulusal hukuk, hem de  taraf olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara  Dahil Olmaları  Konusundaki  İhtiyari  Protokol hükümleri gereğince yasak olduğunu belirten Sarıhan;  “Oluşum, yapı, görev kapsamı ve işlev olarak kendisi hukuksal ve siyasal bir  sorun haline gelen ve sosyopsikolojik,  politik, demografik, kültürel, kriminolojik sorunlar  yaratan bu uygulamaya son verilmesi için hangi çalışmaların yapılması planlanmaktadır?” sorularına yanıt istemişti.

BAKANLIKTAN TEK CÜMLELİK YANIT

 Bu önergeye İçişleri Bakanlığı  18.04.2016 tarih ve 2759 sayılı yazısı ile;  “Geçici köy korucularının göreve alınmaları, eğitimleri görevlerine son verilmeleri ve özlük haklarına ilişkin işlemler Köy Kanunu ve Geçici Köy korucuları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir” şeklinde yanıt vermiş bulunuyor. Duruma ilişkin değerlendirme yapan Şenal Sarıhan;  İktidarın bu tutumuyla TBMM’yi  tümüyle etkisiz hale getirmeyi amaçladığını, bunun bir aşaması olarak   Meclisin Anayasada düzenlenen denetleme yetkisini yani soru, Meclis araştırması, gensoru  yollarını,  sorulara cevap vermeyerek,  araştırma ve gensoru önergelerini  de reddederek  fiilen ortadan kaldırmaya çalışıyor” dedi.