DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Fatih Mangal
Fatih Mangal
Giriş Tarihi : 17-10-2016 00:12

Belediye Meclis Üyeleri Neler Yapmaz?

Bu yazımda sizlere Meclis üyeliğinin tanımını ve günümüzdeki belediye meclis üyelerimizin icraatlarını anlatmaya çalışacağım.

Belediye Meclis Üyesinin Görevleri?

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin Görev ve Yetkileri

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

 j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l)Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alırlar Mı?

Meclis üyeleri 5393 sayılı belediye kanunun 32. maddesine göre maaş değil toplantılara ve komisyonlara katılmış oldukları her gün için huzur hakkı alır ve bu huzur hakkı belediye başkanının maaşının 90’da birinden fazla olmamak koşuluyla belediye meclisi tarafından belirlenir.

1.     Nüfusu 10.000′e kadar olan beldelerde 60 TL

2.     Nüfusu 10.001′den 50.000′e kadar olan beldelerde 68,4 TL

3.     Nüfusu 50.001′den 100.000′e kadar olan beldelerde 85,5 TL

4.     Nüfusu 100.001′den 250.000′e kadar olan beldelerde 98,3 TL

5.     Nüfusu 250.001′den 500.000’e kadar olan beldelerde 115,5 TL

6.     Nüfusu 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 132,6 TL

7.     Nüfusu 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 162,5 TL

8.     Nüfusu 2.000.001’den fazla olan beldelerde 196,7 TL huzur hakkı alır.

Mesela Ataşehir Belediyesi Meclis üyeleri katıldıkları her oturum başı 115,5 TL alıyorlar.

Seçilecek Üye Sayısı Nasıl Belirlenir?

Belediye Meclislerine seçilecek üye sayısı genelgede mevcuttur. Bu seçim genelde ilçenin nüfus oranına bakılır. Ataşehir ilçesindeki Meclis Üyesi sayısı 37’dir.

Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:

Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde 9
Nüfusu 10.001'den 20.000'e kadar olan beldelerde 11
Nüfusu 20.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 15
Nüfusu 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 25
Nüfusu 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 31
Nüfusu 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 37
Nüfusu 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 45 
Nüfusu 1.000.000'den fazla olan beldelerde 55
Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır.

 

Yukarıda yazılanların hepsi 5393 Sayılı Belediye kanununda belediye meclisinin çalışma görev ve yetkileri yani olması gereken.

Şimdide ülkemizde gerçekte olan meclis üyeliğini konuşalım biraz.

Sokakta meclis üyeliği dediğiniz zaman vatandaşımızın birçoğu ne olduğunu bilmiyor. Ama aslında belediyenin bel kemiğidir. Karar organıdır. Bu anlattığım sokağın bilmeyen kısmı.

Birde bildiğini zanneden kısmı var. O kısım Belediye Meclis üyesinin milyarlarca maaş aldığını zanneden her meclis üyesinin Belediye Başkanından bile daha çok yetkiye sahip olduğunu zanneden o yüzden de belediye meclis üyesi olmak için can atan kısım. Yani bir nevi meclis üyeliğini iş kapısı olarak gören kesim.

2014 Yerel seçimlerinde Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği için Siyasi Partilerden yaklaşık 1000’e yakın Meclis Üyesi Aday Adayı başvurusu yapılmıştır. Sonuçta 22 CHP, 15 Ak Parti olmak üzere 37 siyasetçi meclis üyesi seçilmiştir.

Peki, Meclis Üyesi Ne Yapar?

Yukarıda belirttiğim gibi belediye meclis üyeleri belediyenin karar mekanizmasıdır. İlçesi ile alakalı en önemli kararları alır.

Yani meclis üyeleri ilçeleri için canla başla mücadele eder. Meclis üyesi bulunduğu ilçedeki vatandaşların daha iyi bir hizmet almaları için çalışır.

Ekim ayının başından beri Ataşehir Belediye Meclisine katılıyorum. Malum Ekim Ayı Bütçe ayı ve yoğun bir şekilde geçiyor. Geçtiğimiz hafta Ataşehir Belediyesi bütçesi onaylandı. Sonrasında Belediye Başkanı Battal İlgezdi meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Meclis üyeleri görevlerini yerine getirmiş oldu.

Meclis Üyesi Ne Yapmaz?

Meclis Üyesi elinde dosya iş takibi yapmaz!

Meclis Üyesi Belediye Meclisinde Belediye Başkanına ya da meclis üyelerine hakarette bulunamaz!

Meclis Üyesi İlçesinde ki Çocukların, Gençlerin ve 7’den 70’e herkesin faydalanacağı Spor Kompleksini sırf seçim kaybederiz diye ihalesi yapılmış, proje tam başlarken Genel iktidar gücünü kullanarak durdurmaz!

Meclis Üyesi sokağa çıkıp yalandan yere belediyeyi suçlamaz!

Meclis Üyesi 3-5 Partiliyi toplayıp Meclis’te şov yapmaya kalkmaz!

Hangi Partiden olduğunun bir önemi yok. Meclis üyesi olmuşsun birileri seni oraya layık görmüş yazmış. Seçim bittikten sonra ya ben olmak istemiyordum zorla yazdılar, yalvardılar kıramadım demez!

Meclis Üyesi o makamların kalıcı olmadığını bilmelidir!

Ve her siyasetçi gibi Meclis Üyeleri de bilmelidir ki Makam istenmez verilir!

Elimden geldiğince Meclis Üyelerini yapmaları ve yapmamaları gerekenleri yazmaya çalıştım.

Bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle…

NELER SÖYLENDİ?
@
ARŞİV ARAMA