DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Şirvan Yücel
Şirvan Yücel
Giriş Tarihi : 05-12-2017 16:42

ANAHATA NEDİR?

Anahata genelde “yenilmez” anlamına gelir. Bir değer kelime anlamı da “çarpmamış” demektir. Bununla birlikte maddi evrenin ötesinden kaynaklanan, başlangıçta var olan, ilk iki ses Anahatd, bütün seslerin kaynağıdır. Bu ses Anahata Çakra merkezinden ortaya çıkar ve iki objenin birbirine çarpmasından değil, Evrensel ruhtan kaynaklanır. Yogi  Bu sesin var oluşun ebedi, doğmamış ve ölümsüz nabzı olduğunu anlar. Anahata Çakra kayıtsız şartsız sevginin merkezidir. Bu düzeyde evrensel kardeşlik ve tahammül duyguları gelişmeye başlar ve bütün varlıklar sadece var oldukları için kabul edilir ve sevilir. Anahata Çakra sayesinde birey sevgi yoluyla tam bütünleşmeye ulaşır. Bu merkez tan kapasitesinde çalıştığında insan egosunun sınırlarını aşabilir, diğer insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, kısacası tüm yaşamla kendisini bütünleştirebilir. Yakın ilişkideki sevgi ve uyum, Anahata Çakra aracılığıyla ifade edilir. Bu merkez sayesinde sevgi, yansız ve bölünmemiş ilgi sayesinde öfke, üzüntü, keder ya da umutsuzluk duyguları nötralize edilir. Başkalarına karşı tam bir sevgi, şevkat ve anlayış için Anahata Çakra merkezinin uyumlu çalışması ön şarttır. Başkalarını sevmek, affetmek ve kendini başkalarına açmak önemli özellikleridir. Başkalarını gerçekten sevebilmek için birey önce kendini sevmelidir.

Sağlıklı Anahata Çakra sayesinde birey başkalarını sevmenin onların işini yapmak değil, onların gelişmesine yardım etmek olduğunu anlar. Birey başka birinin kişisel yolculuğunda verdiği yanlış kararlarla kızmamakta ya da hayal kırıklığına uğramamakta, sadece ona yardım etmektedir. Bağışlayıcı olmakta ve başkalarının nankörlüğüne aldırmamaktadır. Bağışlama Anahata Çakra düzeyinde gerçekleştiğinde birey acı dolu duygulardan kurtulur. Bağışlama sayesinde birey kendini sevgiye açmakta, eski gönül yaralarını iyileştirmekte, bu yaralardan kurulmakta, bu yaralardan kaynaklanan olumsuz tavırlardan kurulmakta , kendini ve yaşamı olduğu gibi kabul etmektedir.

Anahata Çakra sağlıklıysa,  birey yaşamı ve yaşamın sunduklarını sever. Bütün insanların eşit olduğunu ve yeryüzündeki varlıkların bir amacı olduğunu ve algılar. İnsan çevresinde olup biten olumsuz olaylar yüzünden dengesini ve sakinliğini kaybetmez. Bu merkez kederlerin ve sevinçlerin hissedilmesi ve hislerin derinliği ile ilgilidir. Doğru çalışan Anahata Çakra sayesinde birey kişiliğine güvenir ve mutluluğu ile kederini korkusuzca, başkalarına aldırmadan ifade eder. Anahata Çakra, alt ve üst enerji merkezleri arasındaki dönüştürücü merkezdir ya da enerji kapısıdır. Bu iki Çakra grubu arasındaki enerji dönüşümü buradan meydana gelir. Çakra aracılığıyla iletişim kurar. 

Sağlıklı Anahata Çakra sayesinde birey sevgi dolu bir mizah duygusuna sahip olur. Bu merkez alt enerjilerden gelen ağır fiziksel, duygusal ve koruyucu bilgileri mizah anlayışı ile hafifletir. Alt merkezler hayatta kalma savaşı içinde bulundukları için bir gerginlik ortamı yaratır.

Anahata Çakra olayları kuşbakışı konumundan değerlendirerek bu gerginliği yumuşatır ve bedendeki stresi azaltır.

Anahata Çakra aracılığıyla doğadaki uyum ve güzellik algılanmaktadır. Anahata Çakra merkezinin uyanmasıyla birey şiir yazmaya, resim yapmaya, şarkı söylemeye başlayabilir. Dokunma duyusu gelişir ve kişi başkalarının hislerine duyarlı olur. Şifa verme gücü Anahata Çakra merkezinden kaynaklanır. 

Anahata Çakra büyük bir dönüştürme ve yenileme potansiyeli taşır. Bu merkezin enerjisi aracılığıyla birey sağlıksız organlarına sevgi dolu ilgi vererek bu organları iyileştirir. Kişiliğinin tüm yönlerini severek ve tamamen kabullenerek, olumlu yönde değişmekte ve iyileşmektedir.

Bilinç Anahata Çakra düzeyine vardığında birey kaderin gerçek olduğunu, ama eylemlerin kaderin ötesine geçebileceğini anlar. Bu, bir nesnenin gökyüzüne fırlatılmasına benzetilmektedir. Eğer fırlatma gücü fazla değilse ve nesne yeterince yükselerek yerçekimi alanının dışına çıkmışsa, dünyanın yerçekiminden kurtulmak için roket çok büyük bir hızla fırlatılır. Buna benzer, bilinç iradeyi tetikler. İrade titreşimi hızlanarak özgür iradesini kullanarak kişi önceki yaşamlarda birikmiş gizli etki ve eğilimlerin tesirinden kurtulur. Orijinal Yoga Sistemi sayesinde  Anahata Çakra fonksiyonları geliştiğinde birey duygularını ve isteklerini kontrol altına alır. Birey benliğinin efendisi olur, bilgelik ve içsel güç gelişir. Hisler kontrol edildiği için birey dış engeller ile karşılaşmaz, çevresel koşulları ve sınırları aşar. Onun yaşamı başkaları için ilham kaynağı olur. İnsanlar onunla temasa geçince huzur ve rahatlık bulur.

Birey kendini evrenle uyumlu, güvende ve rahat hisseder. Birey doğal bir sıcaklık, samimiyet ve mutluluk yaşar. Bu da çevredeki insanların kalplerini açar, güven verir ve neşe yaratır. Şevket ve yardım etme isteği kendiliğinden doğar. Vermenin mutluluğuyla sadece sevgi adına sever ve karşılığında hiçbir şey beklemez. Duyguları şüphelerden, çelişkilerden, belirsizlikten ve iç çalkantılardan özgürdür.

Birey kendisini başkalarını sevme fırsatı vermezse, başkalarına güvenmezse ve ancak bazı şartlar gerçekleştiğinde sevgi verirse, Anahata Çakra tıkanmaya başlar. Anahata Çakra tıkandığında birey soğuk, kayıtsız ve sevgisiz olur, ne sevgi verebilir nede sevgi alabilir.

Anahata Çakra uyumsuz çalıştığında birey verdiği sevginin karşılığında her zaman  takdir, sevgi ve destek bekler. Bu beklentiler gerçekleşmediğinde birey hayal kırıklığı yaşar. Birey başkalarına sunduğu sevgiyi kabul etme ve karşılık verme yeteneğinden yoksundur. Şefkat ve sevgi ifadeleri bireyi rahatsız eder.

Bu merkez yetersiz çalıştığında birey başkalarının sevgisine gereğinden fazla bağlanır, duyarlı ve kırılgan olur. Kırıldığında kendi kabuğuna çekilir, üzgün ve kederli olur. Sevgisini vermek ister ama bunu yapmanın  yolunu bulamaz. Kendini başkalarına açmakta ve böylece gerçek ilişki kurmaktan yoksun kalır.

Anahata Çakra dürüstlük niteliğiyle ilgilidir. Birey dürüst olursa gerçekleri söylerse merkez sağlıklı olur. Yalan söylendiğinde ve sorgulamadan doğru olmayan şeyler kabul edildiğinde bile Anahata Çakra tıkanır.

Anahata Çakra merkezini uyandırmak için zihin hazır kılınmalıdır. Birey son derece iyimser ve pozitif olmalıdır. Dünya çatışmalar, anlaşmazlıklar, zıtlıklar ve kinle dolu olmasına rağmen birey huzur içinde olmalıdır. Hiçbir durum hakkında olumsuz düşüncelere dalmamalıdır. Hatta bir katil, kumarbaz yada zampara ile yüzleştiğinde, birey onun cehalet çengelinde kaybolmuş bir ruh olduğunu unutmamalıdır. Her durum iyidir ve gelecek parlaktır. Tüm koşullarda tutum bu olmalıdır. Fakirlik, acı, hastalık, çatışma, boşanma, duygusal bunalım ve anlaşmazlık gibi durumların hepsi deneyimlerin bir parçasıdır ve umutsuzluğa kapılmadan kabullenilmelidir. Birey hiçbir zaman evrensel bütünün bir parçası olduğunu ve herkesin bu bütünün bir parçası olduğunu ve bütünün herhangi bir parçasının inkar edilmesinin kendini inkar etmek ve bütünden kopmak anlamına geldiğini unutmamalıdır. Bu evrensel tutum geliştirilirse Anahata Çakra uyanmaya başlar.

Anahata Çakra merkezinin uyanmasına en büyük ender EGODUR. EGO yalnızca Spiritüel yolda değil, aile ve Sosyal yaşamda da uyum ve istendiği engelleyen unsurdur. Ego hiçbir zaman zihinsel çabalarlar aracılığıyla denetim altına alınamaz. Ego yalnızca sevginin gücüyle kontrol altına alınabilir. Sevgi yüksek düzeylere ulaşınca egonun olumsuz etkileri azalır. Güneşin karanlığı alt ettiği gibi, sevgi de maddi benliği yener. Anahata Çakra merkezinin uyanması hem spiritüel gelişimi sağlar hem de aile ve Sosyal hayatta uyum ve birliği destekler. Anahata Çakra hem insanı sevginin hem de spiritüel sevginin bulunduğu yerdir. İnsanı sevgi ve spiritüel sevgi direkt ruhtan kaynaklanır. İnsanı sevgi ise spiritüel sevgini  yansımasıdır. Spiritüel sevgi niteliğini kazanmaya başlar. Spiritüel sevgi bencilliğin tam zıddıdır ve maddi sevinçten faklı olan spiritüel sevinçle ilgilidir. “Neden mutlu değilim? Sorusu bu düzeyde sorulur ve sevginin verdiği mutluluk burada yaşanır. Bu enerji merkezi aracılığıyla Evrensel Bilinç ile spiritüel sevgi bağ kurulur. Bu spiritüel bağlantı sayesinde kişisel ilişkilerden beklentiler değişir. İlişkiler maddi ve duygusal güvene değil, saygı ve onura dayanır.

Bu enerji merkezi aktif olduğunda insan korkusuz, güçlü ve cömert olur. İnsan kendine daha çok güvenir, kendi hatalarını düzeltebilecek kabiliyetlerine daha çok inanç duyar, diğer insanları daha çok sevmeye başlar, çünkü kalbindeki ruhun onunkiyle aynı olduğunu anlar. Anahata Çakra sessizliğin bulunduğu yerdir. Sessizlik spiritüel benliğe ulaşmak için bir araçtır. Zihin sessizliğe  daldığında bireysel güç ortaya çıkar. Bu güç sayesinde Evrensel Bilinç’ e ulaşılır. Zihin sessiz olduğunda Evrensel Bilinç’ ın yanıtları duyulur. Anahata Çakra düzeyinde birey içine döner ve iç dünyasını keşfeder. Bu düzeyde kendini bilme ve iç dünyayı öğrenme süreci başlar. Evrim yolunda ilerlemek için bu merkez daima aktif ve sağlıklı olmalıdır.  

KAYNAK: BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF ÇAKRA ENERJİ MERKEZLERİ BİLİMİ KİTABİ.      

NELER SÖYLENDİ?
@
Şirvan Yücel

Şirvan Yücel

DİĞER YAZILARI MUTSUZLUK NEDİR? 10-09-2021 17:48 BENCİLLİK YOZLAŞMASI 11-08-2021 17:40 SAMİMİYET VE MAHREMİYET 29-07-2021 14:23 ZİHİN NEDİR? 01-07-2021 08:48 DEĞİŞİM ZENGİNLİĞİ 18-06-2021 15:21 HIRS AĞACI 28-04-2021 14:05 AŞK EGOYU ERİTİR 07-04-2021 12:21 Ruh Eşi ve Anlayış 21-03-2021 18:17 Anlayış 11-03-2021 11:24 Stressiz Doğmak 24-02-2021 15:07 Hoşnutluk 10-02-2021 15:28 Sırrın Ulaşılmazlığı 29-01-2021 15:56 Ermişlik 17-01-2021 15:49 Evet 08-01-2021 10:44 Stres Artışı 16-12-2020 12:55 Disipline Etmek 02-12-2020 10:35 Zerafet 26-11-2020 16:25 Gayret 19-11-2020 15:39 Bilinç Tarihi 12-11-2020 09:29 Depresyon Patlaması 27-10-2020 20:18 Değişim Gerçekleşmesi 14-10-2020 14:27 Aydınlanma Çabaları 29-09-2020 15:01 Zeka ve Sevgi 21-09-2020 16:18 Şöhret Karşılığı 16-09-2020 15:46 Suçluluk Duygusu 08-09-2020 15:09 Sır Kalp İşidir 31-08-2020 12:59 Merhamet Gücü 18-08-2020 16:07 Dünyasal Aşk 11-08-2020 15:59 Değişim Umudu 03-08-2020 22:30 ÖFKE DÖNÜŞÜR MÜ? 26-02-2020 14:09 INTERNATIONAL YOGA OLYMPIC COMMITTEE (IYOC) KURULDU 19-02-2020 08:42 KABULLENİŞ 12-02-2020 20:38 NANKÖRLÜK NEDİR? 05-02-2020 14:28 KISKANÇLIK NASIL DÖNÜŞÜR? 01-02-2020 10:41 ERKEK PSİKOLOJİSİ 22-01-2020 17:01 BIRAKMAK 14-01-2020 16:32 GERÇEK TATMİNLİK 09-01-2020 15:34 DİL NE KADAR ÖNEMLİ 31-12-2019 14:21 FARKINDA OLMAK NE KADAR ÖNEMLİ 20-12-2019 20:13 YAŞAM BİÇİMLERİ 09-12-2019 07:50 DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN NE YAPMALI? 06-12-2019 10:51 SESSİZLİK 29-11-2019 16:19 KÜRESEL SORUNU ÇÖZMEK İÇİN NE YAPMALI! 22-11-2019 11:06 KISKANÇLIK AĞACI 15-11-2019 07:10 MUTLULUK 06-11-2019 12:35 OLGUN OLMAK! 17-10-2019 15:36 AŞK FARKINDALIĞI 27-09-2019 07:44 KADIN PSİKOLOJİSİ 18-09-2019 19:41 SADAKAT NEDİR? 12-09-2019 09:54 YAŞAM EN BÜYÜK GİZEMİDİR 04-09-2019 15:50 HERŞEYİN BİR ANLAMI VAR! 21-08-2019 11:27 NE KADAR ZEKİSİNİZ ? 25-07-2019 15:29 ŞÖHRET NEDİR? 18-07-2019 16:25 NESLİ TÜKENİYOR ! 26-06-2019 17:19 SU KİRLİLİĞİNE SON! 20-06-2019 13:39 OLGUNLUK VE ŞİDDET 13-06-2019 15:05 Kıskançlık dolu kalp 29-05-2019 09:48 Samimiyet korku 22-05-2019 09:51 Gerçek İle Dans 15-05-2019 09:28 Değişim zenginliği 08-05-2019 09:59 Her Gün Okunası Ve Herkese Aktarılası Bir Bilgi!... 02-05-2019 10:02 Uluslararası Farkındalık Festivali 25-04-2019 09:47 Hain Psikolojisi 17-04-2019 16:00 DOĞRU FEDAKARLIK 03-04-2019 09:18 BİR DERGİ İLE HAYATINI DEĞİŞTİR 27-03-2019 12:04 AŞK VE NEFRET NEDİR ? 20-03-2019 08:11 HIRS NEDİR? 14-03-2019 08:38 GERÇEK ZENGİNLİK NEDİR? 06-03-2019 08:11 ÖZGÜRLÜK VE KORKU 27-02-2019 08:22 Olumlu düşünme başarı getirir mi? 20-02-2019 08:19 Dünyanın bütün acılarını dindirecek kitap! 11-02-2019 14:57 Aşk bir çılgınlıktır 30-01-2019 15:01 Uluslararası değişim federsyonu ile UNESCO işbirliği 23-01-2019 09:03 TÜM DÜNYADA ŞİDDETİ DURDURACAK KİTAP! 14-01-2019 12:53 Benzemez kimse sana 09-01-2019 14:34 İstekler Ve Beklentiler 03-01-2019 08:14 Gerçek aşk acı vermez acı veren egodur 26-12-2018 12:11 Sessizliği Keşetmek İçin Susmak Gerekir 20-12-2018 08:36 Herşeye rağmen sadece sevmek 11-12-2018 08:29 Kıskançlık Kalıplarından Çıkmak 30-11-2018 17:11 ÇİFTE İMZA GÜNÜ 19-11-2018 16:53 Tüyap Kitap Fuarı 14-11-2018 08:20 Dünya şiddetten arınıyor 07-11-2018 12:08 İnsan Anlamı 31-10-2018 08:21 İnsan Sanatı 25-10-2018 20:49 Mutsuzluk Nedir? 16-10-2018 11:21 SIR NASIL ALGILANIR? 11-10-2018 00:18 İç Dünyana Dön Acılardan Kurtul 04-10-2018 17:52 Bireyden Topluma Yayılan Öfke 26-09-2018 12:12 Herşey Kendini Kabullenmek ile Başlar! 19-09-2018 11:42 Acı Deneyimi 11-09-2018 09:52 HERKES EKTİĞİNİ BİÇER 07-09-2018 11:53 Öfke ve İnsan 28-08-2018 17:23 ENERJİYİ TANIMAK 17-08-2018 15:48 SAPANCA DA 100. MERKEZ 07-08-2018 11:31 İlişkiler 24-07-2018 10:34 Devrim İçte Başlar 16-07-2018 12:56 Dünya Değişim Gününüz Kutlu Olsun 25-06-2018 17:47 BENZER BENZERİ ÇEKER YASASI VAR! 18-05-2018 01:20 Kimse sizi sevmek zorunda değil 11-05-2018 13:55 Farkındalığını yükselt nefretten arın 26-04-2018 14:34 NEFRET NEDİR? 17-04-2018 16:45 İNSAN İRADESİ 11-04-2018 12:57 ODAKLANMA SORUNUNU AŞIN 03-04-2018 15:30 RÜYA HALİ 29-03-2018 21:35 MUTLULUĞUN KAYNAĞI 20-03-2018 13:12 GÜZEL NEDİR? 14-03-2018 00:07 AKIŞTA OLMAK 07-03-2018 00:30 ÖZGÜRLÜK VE KORKU 01-03-2018 13:13 ÖZGÜRLÜĞÜN BOYUTLARI 20-02-2018 18:01 DEĞİŞİM ZAFERİ 15-02-2018 16:15 SANAT NEDİR? 06-02-2018 22:41 FARKINDALIK VE ACI 30-01-2018 16:55 YASAM AŞKSIZ OLMAZ 24-01-2018 00:03 CESARET NEDEN KORKUYA DÖNÜŞÜR? 16-01-2018 21:10 TEKÂMÜL ETMEME 09-01-2018 22:09 Gerçek Aşk 05-01-2018 20:51 SANTOŞA 03-01-2018 13:11 SANTOŞA (YETİNMEK) 21-12-2017 21:51 İNSAN HAYATINDA AFFETMENİN ÖNEMİ 14-12-2017 15:23 ANAHATA NEDİR? 05-12-2017 16:42 ALIŞKANLIKLARDAN KURTULMA SANATİ 30-11-2017 11:40 HAYAT HER AN DEĞİŞİYOR 23-11-2017 12:52 YALNIZLIK 14-11-2017 17:00 ÖZDEŞLEŞMEK VE ZEKA 08-11-2017 11:25 COŞKU SANATI 01-11-2017 11:04 BEKLENTİSİZ OLMAK BİR SANATTIR 24-10-2017 10:42 KISKANÇLIĞI AŞMA SANATI 17-10-2017 15:00 TUTKU VE EGO 09-10-2017 09:55 ZAMANIN ÖTESİNİ KEŞFET 04-10-2017 14:52 SANAT SENİN İÇİNDE 25-09-2017 18:20 FARKINDALIĞIN SANATLA BÜTÜNLÜĞÜ 19-09-2017 13:35 SANATIN BARIŞ İLE BÜTÜNLÜĞÜ 12-09-2017 15:57 BAŞARI VE SANAT 07-09-2017 15:58 Sanatın aşk ile bütünlüğü 21-08-2017 15:52 Değişim ve Sanatın Bütünlüğü 16-08-2017 09:45 Sevgi ve Sanatın Büyüklüğü 10-08-2017 09:22 Yazının sanata dönüşü 08-08-2017 10:43 BİR MASKOTUN SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜ 04-08-2017 12:49 SANAT,İNSAN VE HAYAT 03-08-2017 12:38
ARŞİV ARAMA