DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Yelda Gargun
Yelda Gargun
Giriş Tarihi : 12-06-2016 01:27

LAİKLİK DİNSİZ DEMEK DEĞİLDİR

Laiklik; kişilere din, inanç ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır,

Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırmıştır,

Laiklik ilkesine göre; devletin resmi bir dini yoktur,

Laiklikte; devletin belli bir dine üstünlük tanıması, onun kurallarını, benimsetme çalışması yoktur,

Laiklikte; herkes din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir,

Laiklik ilkesiyle; Atatürk dini faaliyetlerin çıkar amacıyla kullanılmasının önlenmesini amaçlamıştır.

   Laiklik; devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan bir ilkedir. Laiklik asla dinsizlik demek değildir, devletin resmi dininin olmaması demektir. Laiklik; devletin din ve vicdan hürriyetini tanıması demektir. Kaldı ki din; insanın kendi ile Allah arasında olan bir şeydir. İnanç hürriyeti, ibadet ve vicdan hürriyetidir. Anayasamızda “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” şeklinde ifade edilen din ve vicdan hürriyeti, herkesin dilediği inanç ve kanaate sahip olma özgürlüğüdür. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Herkes istediği gibi ibadetini yapabilir, hiç kimse başka bir kimseye dini konular üzerinde baskı yapamaz. Burada gözetilen asıl amaç, çeşitli dinlere girmiş olanlar arasında ayrım yapılmadan, tamamen din özgürlüğünün sağlanmasını, tamamen din özgürlüğüdür. Laiklik ilkesinin asıl amacı, insanların dinini istediği gibi ve doğru bir şekilde yaşayabilmesidir. Atatürk’ün en büyük isteği laik, çağdaş, bağımsız bir Türk devleti kurmaktı. Bu çağdaş devletin temelini de laiklik ilkesine dayandırmaktaydı. Laiklik, ulusların çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmelerine sebep olmuştur. Atatürk, bağnazlığın ve bilgisizliğin her türlü kötülüğü yapabileceğinin bilincindeydi. Bu nedenle din konusunu çağdaş bir anlayış içerisinde değerlendirmiş, insanların dinini doğru bilgilerle ve özgürce yaşayabilmesi için din âlimlerinin yetiştirilmesini sağlamıştır. Atatürk’ün, Türkiye’de dini bağnazlığın zararlarını bilmesi, laiklik ilkesini uygulamada ödün vermemesi, dinin doğru bilgilerle ve özgürce yaşanmasına olanak sağlamıştır.

   Mustafa Kemal, karşıtlarının halka yaymaya çalıştıkları gibi dinsiz değildi; dine karşı da değildi. O, dinin gerçek yönünü bir tarafa iterek halkın saf ve temiz duygularını sömürenlere, dini kendi çıkarlarına alet etmek isteyenlere karşıydı.

   Atatürk’ün şu sözlerine dikkatinizi çekmek isterim;

 “Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların devamına olanak yoktur. Yalnız şurası vardır ki din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.”

“Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır, demek istiyorum. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.”

“Bizim dinimiz en mâkul bir dindir. Bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, fenne, bilime, mantığa uygun olması gerekir. Bizim dinimiz, bunlara tamamen uyar.”

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan, bağnazlığa kaçan hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.”

   Laiklik, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yoludur. Laiklik ilkesine karşıt hareket,  bağımsız Türkiye idealine ve Atatürkçülüğe ihanettir. Laiklik Atatürkçülüğün özüdür. Bu öze asla dokundurulmamalı ve sahip çıkılmalıdır.

 

 

Yelda Gargun

NELER SÖYLENDİ?
@
ARŞİV ARAMA