DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Neval Kütük
Neval Kütük
Giriş Tarihi : 03-04-2019 09:52

BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF İLE EVREN ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Üstadım, evren fizik midir, metafizik midir?

Bu dünya gezegeni fiziktir, toprak, su, hava, gaz, ateş bu elementler fizik kurallarına tabidir ve fizik yasaları bu gezegende geçerlidir. Ama konu evren olduğunda en başta anlaşılması gereken nokta konunun metafizik olduğudur.

Bilim sadece fizik ile ilgileniyor ve her şeyi bu şekilde temellendiriyor. Bilim insanları bu şekilde daha ‘gerçekçi’ olduğunu düşünüyorlar. Oysa kozmoloji tamamen metafizik bir bilim dalıdır. Zira fizik bilime yani genel bilime göre, konu hakkında deney yapılamaz ise konu fiziğin dışındadır. Evrenin oluşumu ve evrenin nasıl ortaya çıktığına dair herhangi bir deney yapılamaz ve kimse oraya gidip evren nasıl oluştu, nasıl başladı göremez.

Bu anlamda evrenbilim, metafizikten başka bir şey değildir. Dolayısıyla evreni anlamak için fiziğin ötesinden bakmak gerekir. Fizikçiler, ‘Evren var o yüzden biz de varız’ diyorlar. Oysa gerçek farklıdır, evren bizim için tezahür etti ve biz geldik. Çünkü evreni incelediğimizde anlıyoruz ki, bu evren bizim için tasarlanmış. Bu ne demek, bilinçli canlı varlıklar var ki, evren var. Evren bilinçli canlı varlıklar için tezahür etmiş. Bu konuları ancak metafizik bakış açısından baktığınızda anlayabilirsiniz, fizik sizi bu noktada gerçeğe götüremez çünkü konu deney dışıdır.

Evren neden var?

Varoluş bir oyundur, bilinçli canlı varlıkların ebediyen oynadığı bir sahnedir. Bilinçli varlıklara burada ‘ruhi varlık’ ya da ‘can’ deniyor. Bu maddi evren de bu oyunlar içinde bir oyundur, oyun alanıdır. Evren neden var sorusunun tek cevabı şudur, ruhi varlığın isteğinden ötürü. Evren oyunu oynamak isteyen ruhi varlıklar, başlangıçta homojen olan maddi hamurun içine girerler ve canlı varlığın bilinç gücüyle ve isteğiyle madde sıkışmış halde iken şişerek bir balon haline gelir. İşte o balona evren diyoruz. Sizlerin oyun alanı.

Daha sonra bilincinizle bu maddeyi şekillendirmeye başlıyorsunuz. Ve kendinize bedenler, bir anlamda da kostümler tasarlıyorsunuz. İşte bu bedensel kılıf sizin tasarımınız. Bu kostümün içine giriyorsunuz ve oyun oynamaya başlıyorsunuz. Evren budur.

Üstadım evrenle bağlantı nedir? Yani bu konu çok yaygın ama tam olarak kimse ne olduğunu bilmiyor. Evren bilmediğimiz bir şey aslında. Bu durumda evrenle nasıl bağlantı kuruyoruz? Bu ne demek?

En başta evrene gelen bütün canlı varlıklar evrenle bağlantıdadır, yani evrenle bütünlük içindedir. Bir anlamda da evren gibidirler, evrensel bilince sahiptirler.

Fakat evrenin içinde belirli yasalar vardır. Örneğin çekim yasası, Karma(etki-tepki) yasası, entropi yasası gibi sayısız yasa vardır. Bu yasalar organize maddenin kozmik halde kalması içindir. Siz bu yasalara göre oynamak zorundasınız. Çünkü bu evren oyununu siz seçtiniz ve sınırlı bir alanın içine girdiniz. Tüm canlı varlıklar bu evrene ilk girdiklerinde bu evrensel yasaları öğrenirler.

Fakat ruhun modu çocuk gibidir. Çocuklar meraklıdır ve doğal olarak yaramazlardır. ‘Evet, bu kural var ama acaba bir de şöyle yapsam nasıl olur?’ gibi bir merak ve dürtü sonucu, canlı varlıklar evren dediğimiz bu maddi hamurun içinde, bir anlamda kuraldışı davranma seçeneğini kullanırlar ya da yaramazlık yaparlar da diyebiliriz. Yani bu oyunun içindeki yasaları çiğnemeye başlarlar. Bunun sonucu olarak giydikleri kostümlerin yani bedenlerin enerji titreşimi düşer, böylece bedenler katılaşmaya ve kapasitesini kaybetmeye başlar. Ruhi varlık yasaları her çiğnediğinde beden daha da sınırlanır ve gittikçe kendi evreni olan bedenin içine çekilir. Canlı varlığın başlangıçtaki evrensel bilinci sıkışmaya başlar ve evrensel oyunlardan uzaklaşır ve sonuç olarak evrenle olan bağlantısı zayıflar.

Şu anda bizim gezegenimizde bilinçlerimiz evrensel olarak hangi düzeyde?

Şu an bulunduğumuz dünya gezegeni düzeyinde bilinç o kadar sıkışmış ve canlı varlık evrenden o kadar uzaklaşmış ki, kendini unutuyor. Artık sen kim olduğunu bilmiyorsun. Bebek olarak doğuyorsun ve hiçbir şeyden haberin yok, sana sürekli bir şeyler öğretiyorlar, etiketliyorlar, isim veriyorlar ve sen de daha da kısıtlanmış bir oyunun içine giriyorsun. Artık ne kendinin kim olduğunu, ne evreni ne de evrenle birlik ve bütünlük içinde olmayı hatırlıyorsun.

Peki, şimdi bu bağlantı nasıl kurulacak?

Orijinal Yoga Sistemi kılavuzunu kullanıp tekrar kendinizi keşfederek… Sizin bedeniniz küçük bir evrendir, büyük evrenle bağlantı kurmak için önce kendi küçük evreninizle yani insan yapınızla bağlantı kurmalısınız, onu bütünlük haline getirmelisiniz.

Küçük evrenini oluşturan beden, zihin, duygu ve ruhun bölünmüş olduğu bir yaşam içindesin, bağlantıyı ilk kendi içinde kurmalısın. Önce beden ile zihin bağlantısı kurulacak, sonra diğer düzeylerde bağlantı kuracaksın ve son noktada kendi özünle bağlantı kuracaksın. Kendi küçük evrenin bu şekilde bütünlük içine girince, kendi evrenin ile bağlantı kurunca ondan sonra da büyük evrenle bağlantı kurabileceksin. Kendi evreninden büyük evrene geçit ruhi özdedir, çünkü her canlı içindeki ‘öz’ aracılığı ile varoluşla bağlantı içindedir.

Üstadım evrenle bağlantı konusunda çok yaygın olan ‘evrene mesaj göndermek’ ‘evrenden mesaj almak’ gibi durumlar da var. Bu konularda da bizi aydınlatır mısınız?

Evet, günümüzde böyle bir ‘inanç’ furyası var maalesef. Evrene mesaj ver, isteklerini dileklerini evrene yolla gibi…

İnsanlar evrenden gelen mesajlar, evrene verdiğimiz mesajlar diye bir şeylerden bahsediyorlar ve hatta bunlara inanıyorlar. Evrenden, galaksilerden, yıldızlardan, gezegenlerden mesajlar mı geliyor? Evrenin neresine, hangi düzeyine gönderiliyor bu mesajlar? Burada ciddi bir karmaşa var. Bir yandan da bu bir komedi.

Önce mesaj olayını netleştirmek gerekiyor. Evrenden hiçbir mesaj gelmiyor, sen de evrene mesaj vermiyorsun. Evren dediğin şey taş toprak. Onun dışında evrende bir yerde biri oturmuş da gelen mesajları topluyor sonra onları cevaplıyor… Öyle bir şey yok… Bunlar çocuklara masallar.

Ama diğer yandan evet bir mesaj konusu var, sana gelen mesajlar var, bunu biliyorsun. Peki, bu nedir? Burada evren dediğin şey aslında senin küçük evrenin, yani bedenindir. Oradan yani bünyenden sana mesajlar geliyor. Sen kendinlesin, bildiğin bu insan yapısı içinde kendinle mesajlaşıyorsun, konuşuyorsun.

Evet, bir mesaj alma ve verme olayı var ama bu o büyük evrenle değil kendi evreninle oluyor. Sen kendi zihnini programlıyorsun, programa göre dışarıya verdiğin şey sana geri dönüyor. Bunu net bil, evrenden gelen mesajlar evrene gönderilen mesajlar vs. bunların hepsi sanal şeyler, illüzyon, böyle bir şey yok.

Sen kendi kendinle oynuyorsun, kendi evreninle iletişimdesin. Burada önemli nokta, kendi evreninle olan iletişimi düzene sokmak. Böylece dış dünya ile düzenli bir alış veriş içinde olursun. O zaman evrenle bağlantın gerçek olur.

Üstadım, bütünleşmeden bahsettiniz, peki başlangıçta bütünlük içindeyken sonra bütünlük nasıl bozuluyor, bize bunu anlatır mısınız?

Varoluş birlik demektir. Ama günümüzde insanlık parçalanmış vaziyette. Savaşlar kavgalar bitmiyor, bunun nedeni bütünlüğün bozulmuş olmasıdır. Bütünlüğün bozulmasının nedeni de herkeste var olan ve bencilliğe neden olan “ego” yapısıdır.

Ego yapısı canlı varlığa bedenle özdeşleşme yanılgısı veriyor. Beden hayatta kalmak için çeşitli dürtülere sahiptir. Örneğin nefes alıp verme dürtüsü. Çok önemli bir dürtüdür, nefes alamayınca insan terlemeye başlar, nefes almaya çalışır, korkar. Dünyası yıkılıyormuş gibi hisseder. Benzer şekilde, bedende beslenme dürtüsü, üreme dürtüsü, barınma dürtüsü gibi birçok dürtü mevcuttur. Kişi illüzyon sonucu kendini bedenle özdeşleştirdiğinde, dürtülerin önemi artmaya başlar. Bu dürtüler bedenin çalışması için hayatidir, ama illüzyon nedeniyle kişi bedenle özdeşleşince bunlar kişi için amaca dönüşür. İşte bencillik bu noktada başlar.

Yani insanın bencilliğe geçidi budur; nefes almak, beslenmek, uyumak, üremek gibi bedensel dürtüler bedenin çalışması, hayatta kalması için araçken, kişinin hayatında önemli amaçlara dönüşüyorlar. O zaman kişinin var olması ötekilerin yok olması demek oluyor. Kişi varlığıyla ötekileri inkâr ediyor. Kendini diğerlerinden ayırıyor ve parçalanıyor. Kendini bütünlükten ayırdıkça gerçek varoluştan kayıp, yok oluşa doğru hareket ediyor. Bu da bölünmüşlüğe neden oluyor.

Peki, tekrar bütünlüğe ulaşmak nasıl olacak Üstadım?

Senin ebedi ruhi varlık olarak ne oksijene, ne besine, ne giysiye, ne de başka bir şeye ihtiyacın yok. Dürtüler sadece bedenin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Bu noktada tekâmül sayesinde bu farkındalığı geliştirip kendini bedenle özdeşleştirme yanılgısından özgürleştiğinde, bencillikten de kurtuluyorsun ve kendini ayırmayı bırakıyorsun. Senin var olman için diğerlerinin yok olması gerekmiyor, bunu anladığında bütünlüğü geri kazanıyorsun.

Artık beden amaç olmaktan çıkıp tekrar araç haline geliyor ve o aracı tekâmül için, bütünlüğe geri dönmek için kullanıyorsun. Böylece kendinle, evrenle, varoluşla tekrar bütünlük haline geliyorsun.

 

ÜSTADIM, bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz....NELER SÖYLENDİ?
@
Neval Kütük

Neval Kütük

DİĞER YAZILARI DEĞİŞİM UZMANLIĞI 02-03-2020 09:00 CESARET 21-02-2020 07:31 KALP KÖPRÜSÜ 17-02-2020 10:32 YAŞAM GİZEMİ 05-02-2020 14:29 ERKEK ARZUSU 27-01-2020 15:17 ARAYIŞ 06-01-2020 08:40 TATMİNLİK 19-12-2019 08:34 DEĞİŞİM ESİNTİSİ 02-12-2019 14:25 KAYGISIZ BİR YAŞAMA MERHABA 23-11-2019 10:54 SİYÂSET VE POLİTİKA 08-11-2019 07:19 SADELİK VE DOĞALLIK 18-10-2019 12:03 YAŞAM PARADOKSU 11-10-2019 10:45 KADIN GİZEMİ 24-09-2019 12:10 KADIN GİZEMİ 24-09-2019 12:10 SEVGİNİN GÖZLERİ 12-09-2019 09:33 İÇSEL DEVRIM 30-08-2019 20:55 GERÇEK ZENGİNLİK 24-08-2019 00:26 KENDİNİ BİL 15-08-2019 20:27 YAŞAM SANATI 10-08-2019 00:19 SABIRLI OLMAK 05-08-2019 19:08 OLGUNLUK VE OLGUNLAŞMA 30-07-2019 12:21 ŞÖHRET BAĞIMLILIĞI 16-07-2019 13:13 SIR ÇİÇEĞİ 25-06-2019 20:58 SEVGİ VE FARKINDALIK 18-06-2019 13:09 Aşk Acıları 29-05-2019 12:37 DEĞİŞİM SEVGİSİ 14-05-2019 15:36 GÜÇ HIRSI 02-05-2019 10:04 Gerçek Zafer 25-04-2019 15:40 60 kitabın ünlü yazarı Akif Manaf' ın kaleminden “ Hain Psikolojisi “ kitabından, 18-04-2019 10:15 BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF İLE EVREN ÜZERİNE SÖYLEŞİ 03-04-2019 09:52 HIRS VE DEĞİŞİM 18-03-2019 08:23 HIRS ZEHRİ 06-03-2019 13:15 HIRS NEDİR VE NASIL AŞILIR? 25-02-2019 13:05 Mutluluk Kaynağı 18-02-2019 12:57 İrade Gücü 30-01-2019 10:13 HER AN YENİLENME 08-01-2019 08:08 Uluslararası Yoga Federasyonu 2019 yılını Orijinal Yoga Sistemi yılı olarak ilan etti 25-12-2018 12:54 Yalnızlık Keyfi 17-12-2018 13:24 Şiddet Özgürlüğü 04-12-2018 15:13 Merhamet yağmuru 20-11-2018 14:54 Acı ile Barış 07-11-2018 14:00 Kendine Hoşgeldin 27-10-2018 20:46 Yapay Benlik 15-10-2018 14:33 4.Göz Nedir? 10-10-2018 15:49 Aydınlanma Zamanı 01-10-2018 16:11 BİLGELİK OKYANUSU 25-09-2018 15:01 Tertemiz Bir Gelecek 17-09-2018 22:32 Sonsuz Değişim Yolu 17-09-2018 22:26 ACI VE TEKAMÜL 11-09-2018 13:40 Bilinmeyene İlerlemek 09-07-2018 11:06 Dünya Değişim Günü 02-07-2018 12:38 Değişim nefesle başlar 27-06-2018 10:14 Başarı Sırları 08-06-2018 21:03 İÇSEL DEVRİM 28-05-2018 14:23 SEZGİSEL GÖZ 20-05-2018 01:03 AİDİYET DUYGUSU 07-05-2018 11:25 ZİHNİ AŞ 28-04-2018 17:05 SIR GİZEMİ 16-04-2018 15:51 ULUDEF ( ULUSLARARASI DEĞİŞİM FEDERASYONU) BAŞKANI AKİF MANAF İLE SÖYLEŞİ 11-04-2018 12:04 BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF İLE SÖYLEŞİ 01-04-2018 21:38 YAŞAMAK VE VAR OLMAK 20-03-2018 11:47 YALNIZLIĞI AŞMAK 12-03-2018 14:11 Devrim için Evrim 26-02-2018 15:18 ZİHİN VE ZEKA 19-02-2018 14:25 DÖNÜŞÜM SANATI 15-02-2018 15:24 SAF GERÇEKLİK 05-02-2018 20:05 AŞK ŞİFASI 25-01-2018 21:18 Orijinal Yoga Sistemi ve Tutku 03-11-2017 15:00 GERÇEK MUCIZESI 23-10-2017 14:34 YOGA ATEŞİ 05-10-2017 13:45 BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF İLE SAYGI KONULU SÖYLEŞİ 28-09-2017 14:06 VAROLUŞ İLE KEŞFET KENDİNİ 20-09-2017 17:37 TEKAMÜL KAPISI 14-09-2017 09:20 Büyük Üstad Akif Manaf ile Söyleşi 17-08-2017 12:38 BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF'IN YAŞAMA ANLAM KATAN ÖZLÜ SÖZLERİ 07-08-2017 17:35 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ VE MÜKEMMMELLİK YOLU 20-07-2017 23:35 Sonsuzluğun Kokusunu Yoga Festivalinde Yaşayın..... 08-07-2017 09:48 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ VE YAMA – EVRENSEL EYLEM KONTROLÜ 19-06-2017 19:20 YAŞAMA ANLAM KATAN ÖZLÜ SÖZLER 10.KİTAP 12-06-2017 10:03 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ VE İRADE 02-06-2017 18:34 ÖFKE DOSTLUĞU 30-05-2017 11:26 Orijinal Yoga Sistemi Ve Öze Olan Sadakat 19-05-2017 10:03 Ölüm Nedir Ve Nasıl Ölümsüz Olunur? 10-05-2017 18:37 Orijinal Yoga Sistemi ve Öze Dönüş 08-05-2017 18:00 EGENİN İNCİSİ İZMİR'DE ULUSLARARASI YOGA ŞÖLENİ 07-02-2017 14:01 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ VE BİLİNÇ 23-01-2017 12:19 Şile'de yoga dolu hafta sonu! 22-01-2017 10:55 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ İLE KUNDALİNİ ENERJİSİNİN YÜKSELİŞİ 18-01-2017 11:09 PRATHAYARA TEKNİKLERİ 16-01-2017 08:41 ENERJİSEL ETKİLEŞİM 16-01-2017 08:40 Doğru Beslenme 14-01-2017 08:18 PRANAYAMA NEFES TEKNİKLERİNİN YARARLARI 12-01-2017 18:54 Orijinal Yoga Sistemi ve Kundalini Evrim Enerjisi 03-01-2017 17:16 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ İLE HAYATINIZA ANLAM KATIN 13-12-2016 22:10 Orijinal Yoga Sistemi Ve Sevgi Dolu Bilgi 03-12-2016 07:30 Orijinal Yoga Sistemi ile Hayallerin Ötesine Geçin 16-11-2016 08:55 Orijinal Yoga Sistemi İle Gerçek Zenginliğe Ulaşın 09-11-2016 14:32 Orijinal Yoga Sistemi ile Kaygıdan Özgürleş 08-11-2016 16:50 Orijinal Yoga Sistemi ve Farkındalık 25-10-2016 08:44 Orijinal Yoga Sistemi ile Öfkeyi Şefkate Dönüştürün 15-10-2016 09:19 Neden BEYAZ? 04-10-2016 18:40 Orijinal Yoga Sistemi ve Aum Ses Titreşimi 02-10-2016 00:05 Orijinal Yoga Sistemi ve Bütünleşmek 27-09-2016 09:09 Orijinal Yoga Sistemi ve Çekim Yasası 24-09-2016 11:46 Orijinal Yoga Sistemi ile Güç Sizinle Olsun 22-09-2016 13:11 Orijinal Yoga Sistemi ve Kontrol 21-09-2016 10:04 Orijinal Yoga Sistemi ve Teslimiyet 18-09-2016 16:30 Orijinal Yoga Sistemi ve Tekamül Yolculuğu 08-09-2016 09:26 Orijinal Yoga Sistemi ve Zaman 07-09-2016 09:17 Orijinal Yoga Sistemi ve Sevgi 06-09-2016 08:43 Diyabet Tedavisinde Orijinal Yoga Sisteminin Gücü 04-09-2016 12:45 Orijinal Yoga Sistemi ile Kıskançlığa Son 03-09-2016 09:20 Orijinal Yoga Sistemi ve Biyoenerji Teknikleri 02-09-2016 14:58 Orijinal Yoga Sistemi ve Rüyalar 01-09-2016 09:15 Orijinal Yoga Sistemi ve Konsantrasyon 31-08-2016 08:45 Orijinal Yoga Sistemi ve Telepati 30-08-2016 08:48 Orijinal Yoga Sistemi ve Pranayama 29-08-2016 08:20 Orijinal Yoga Sistemi ile İsteklerin Ötesine Geçin 28-08-2016 12:59 Orijinal Yoga Sistemi ile Zihnin Ötesine Geçin 27-08-2016 08:18 Orijinal Yoga Sistemi ile Yeniden Doğmak 26-08-2016 08:48 Orijinal Yoga Sistemi ile Ruhi Öze Dönüş 25-08-2016 09:31 Orijinal Yoga Sistemi Ve Aşk Saklambacı 24-08-2016 09:25 Orijinal Yoga Sistemi ile Öfkeyi Dönüştürün 23-08-2016 09:57 Orijinal Yoga Sistemi ile Kişisel Gücü Artırın 22-08-2016 09:10 Orijinal Yoga Sistemi ile Zekayı Uyandırın 21-08-2016 12:35 Orijinal Yoga Sistemi ile Zevkin Ötesine Geçin 20-08-2016 08:56 Orijinal Yoga Sistemi ve Asana ( Vücut Çalıştırma Teknikleri) 19-08-2016 08:11 Orijinal Yoga Sistemi ile Formda Kalın 18-08-2016 08:54 Orijinal Yoga Sistemi ve Meditasyon 17-08-2016 08:29 Yoga Academy Festivali’nde Yenile Kendini 16-08-2016 12:06 Orijinal Yoga Sistemi ve Varoluşsal Başarı 13-08-2016 06:55 Orijinal Yoga Sistemi ile Dönüşüm 12-08-2016 06:07 Orijinal Yoga Sistemi Nedir? 11-08-2016 06:18 Orijinal Yoga Sistemi ve Özgürlük 10-08-2016 06:35 Orijinal Yoga Sistemiyle Geçmiş ve Gelecekten Kurtulun 09-08-2016 07:04 Orijinal Yoga Sistemi ile Egodan Özgürleşin 08-08-2016 06:15 Orijinal Yoga Sistemi ile Uykusuzluğu Yenin 07-08-2016 07:21 ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ VE MUTLULUK 06-08-2016 06:36 Orijinal Yoga Sistemi ile Karmadan Özgürleşin 05-08-2016 05:55 Orijinal Yoga Sistemi ve Depresyon 04-08-2016 05:49 Orijinal Yoga Sistemi ile Korkusuzluğa Adım Atın 03-08-2016 07:15 Orijinal Yoga Sistemi Ve Aşk 02-08-2016 06:08 YOGA DİN DEĞİLDİR 31-07-2016 07:34
ARŞİV ARAMA