Siyaset
Giriş Tarihi : 14-08-2019 17:06
Abone ol

Kuleli Askeri Lisesi satılıyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 176 yıllık mazisiyle harp tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan, İstanbul’un simgelerinden Kuleli Askeri Lisesi’nin yabancılara satılacağı yönünde ki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Kuleli Askeri Lisesi satılıyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 176 yıllık mazisiyle harp tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan, İstanbul’un simgelerinden Kuleli Askeri Lisesi’nin yabancılara satılacağı yönünde ki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi AKAR tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 96. maddeleri gereği
saygılarımla talep ederim. 14.08.2019

Gürsel TEKİN
İstanbul Milletvekili

Ulusal basında, II. Mahmut döneminde Kışla olarak kullanılan, o 176 yıllık mazisiyle harp
tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan, İstanbul’un simgelerinden Kuleli
Askeri Lisesi’nin yabancılara satılacağı yönünde iddialar yer almaktadır.
Bu kapsamda;
1- Tarihi Kuleli Askeri Lisesi’ne ait binanın herhangi bir gerçek veya tüzel şahsa satışı,
kiralanması, devri veya kullanım hakkı verilmesi için Bakanlığınızca başlatılan idari
bir işlem bulunmakta mıdır?

2- Kuleli Askeri Lisesi’ni satın almak, kiralamak, devralmak veya başka bir yolla
kullanmak için Bakanlığınıza yapılan yazılı veya sözlü bir başvuru bulunmakta mıdır?
3- Kuleli Askeri Lisesi’ne ait tarihi yerleşkenin korunarak, gelecek nesillere aktarılması
için Bakanlığınızca hangi adımlar atılmaktadır?