Gündem
Giriş Tarihi : 11-01-2022 10:43   Güncelleme : 11-01-2022 10:43
Abone ol

Limanların işletme hakkı devir süresi 49 yıla kadar uzatılabilecek

Kanunla ''stokçuluk'' olarak tanımlanabilecek faaliyetlere karşı öngörülen para cezalarının alt ve üst sınırları da artırlıdı.

Limanların işletme hakkı devir süresi 49 yıla kadar uzatılabilecek

Bazı limanların işletme hakkı süresinin uzatılması da dahil olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik yapan düzenleme yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan ''torba kanun'' ile getirilen düzenlemeler şöyle:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi ya da işletme hakkı devriyle 49 yıldan az süreli sözleşmelerde bu süre 49 yıla kadar uzatılacak. Süre uzatım başvurusunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tüm davalardan vazgeçilmesi koşulu aranacak. Süre uzatımı ana sözleşmede herhangi bir değişiklik getirmeyecek.

Bu konuda başvuru için üç aylık süre veriliyor ve bu süre bir kereye mahsus uzatılabilecek. 

Stokçuluğa karşı cezalar artırıldı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki cezalar artırıldı. 

Bu kapsamda, üretici, tedarikçi ve perakende satış yapan işletmelerce piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerin yanı sıra tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlere yönelik para cezalarında yeniden düzenlendi. 

Bu kapsamda para cezasının alt sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya, üst sınırı ise 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.

İcra takipleri duracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında üyelerin oda ve borsalara olan aidat, pay ve tescil ücreti ile odaların üst birliğe olan borçlarını ödeme süreleri 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. 

Uzatma düzenlemesi kapsamında icra takipleri ve haciz kararları da 2023 sonuna kadar durdurulacak. 

LPG depolamanın kapsamı genişledi 

İlgili kanundaki LPG depolamasına yönelik ''depolama'' tanımının kapsamı genişletildi. 

Buna çerçevede tanımdaki "LPG dağıtıcıları" ibaresi, "piyasa faaliyetinde bulunanlar" olarak yeniden düzenlendi ve diğer lisans sahipleri de kapsama alındı. Rafineri sahası dışındaki depolama tanımına rafinericiler de eklendi.

Yenilenebilir enerjide yerli desteği

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretiminde 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye alınacak kapasite artışları da işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli üretim katkı fiyatından yararlanacak.

Ajans Bizim