Siyaset
Giriş Tarihi : 09-02-2020 13:39
Abone ol

Meclis İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi için mesai yapacak

TBMM'de kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edecek.

Meclis İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi için mesai yapacak

Mecliskaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 11 Şubat Salı günü toplanarak, 37 maddelik Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni 16. maddeden itibaren görüşecek.

İki bölümden oluşan teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek.

Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

Rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak

Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri yapılabilecek. Bitlis Ahlat'ta, Kıyı Kanunu'na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek.

Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak.

Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.

Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan muaf olacak. Bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hizmetlerden ücret alınmayacak.

Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, ilgili kanun kapsamındaki faaliyetleri sırasında, serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütemeyecek.

Ürün güvenliği düzenlemesi

Genel Kurulda, İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin yasalaşmasının ardından Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri içeren teklif, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsayacak.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler bu düzenleme kapsamı dışında olacak.

Uygunluk işaretleri, yalnızca teknik düzenlemelerin bu işaretlerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilecek. Ürüne, uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamayacak.

İşletmeci, alınan diğer önlemler riski ortadan kaldırmada yetersiz kaldığında kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak.

Ciddi risk taşıdığına dair belirtiler bulunan ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi geçici olarak durdurulacak.

Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 11 Şubat Salı günü toplanarak, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, sistemik öneme sahip bankalara "önlem planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanması amaçlanıyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 12 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ele alınacak.

AA