Siyaset
Giriş Tarihi : 15-03-2019 11:50   Güncelleme : 15-03-2019 11:50

Medikalcılar İflasla Karşı Karşıya

Sağlık sistemi, yaşanan kriz ortamıyla birlikte her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Gün geçmiyor ki ekonomik krizden, tasarruf önlemlerinden ve ödemelerden kaynaklanan yeni bir sorun ortaya çıkmasın.

Medikalcılar İflasla Karşı Karşıya

Sağlık sistemi, yaşanan kriz ortamıyla birlikte her geçen gün daha kötüye gitmektedir.
Gün geçmiyor ki ekonomik krizden, tasarruf önlemlerinden ve ödemelerden
kaynaklanan yeni bir sorun ortaya çıkmasın.
Öyle ki, başta üniversite hastaneleri olmak üzere birçok hastanede artık bazı tıbbi
malzeme ve ilaçlar eskisi gibi bulunamamaktadır. Hastaneler birçok tıbbi malzemeyi
vatandaşlardan kendi imkanları ile sağlamasını istemektedir.
Vergi ödeyen, sigorta primi yatıran ve bunlara ek olarak muayene, ilaç, reçete gibi
adlar altında birçok kalemde katkı payı ödeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerine
erişimde neden hâlâ sıkıntı yaşıyor ve ekstra paralar ödemek zorunda kalıyor? Bu
sorgulanmalıdır.
Sağlık sektöründe yaşanan sorunların en büyüklerinden biri de başta altyapı
yatırımlarında olduğu gibi kamuya yapılan işlerde ödemelerin yapılmaması, geri
dönüşün olmamasıdır.
Sağlık sektörünün temel tedarikçi unsurlarından biri olan medikal firmaları çok zor
durumdadır.
Trabzon’da çok sayıda medikal firması gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse KTÜ
Farabi Hastanesi’nden alacaklı durumdadır. Medikal malzemelerin çoğunda dolar
kuru geçerli olduğundan, dolar kurundaki yükseliş karşısında büyük sıkıntı yaşayan
firmalar hastanelerden alacaklarını tahsil edememektedir.
Hatta bazı firmalar KTÜ’den yaklaşık 3 yıldır alacaklıdır. Bazı firmalar büyük zararlar
etmiş, bazıları iflasın eşiğindedir. Çok sayıda firma alacaklarını tahsil etmek için
üniversite hastanesine dava açmış durumdadır.
Hükümetin üniversite hastanelerini bitirmek amacıyla devreye soktuğu uygulamalar
nedeniyle başta bölgemizin en büyük değeri olan KTÜ Farabi Hastanesi ve ülkemizin
en önemli sağlık kurumu Cerrahpaşa olmak üzere üniversite hastaneleri, iflasla karşı
karşıyadır. Hükümet, sağlık personeli üreten ve araştırma görevi yapan bu temel
hastanelerimizi Sağlık Bakanlığı bünyesine almak için resmen iflasa zorlamaktadır.
İşte bu politikanın bir sonucu olarak da üniversite hastanelerimiz artık borçlarını
ödeyemez duruma gelmiştir. Onlar borçlarını ödeyemediği için de bağlı sektörler çok
zor durumda kalmaktadır.
Kamu kurumları, başta medikal sektörü olmak üzere vatandaşa olan borçlarını bir an
önce ödemelidir. Yoksa birçok firma kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır.
Trabzon’da alacaklarını alamadıkları için büyük mağduriyetler yaşayan ve batma
noktasına gelen birçok medikal firma sahipleri kârdan vazgeçtiklerini, sadece işlerini
kurtarmanın derdinde olduklarını ifade etmektedirler.

Daha önce hastane yönetimi alacaklı firma sahiplerini çağırarak alacaklarından belli
oranlarda bir indirim yaparlarsa ödeme yapabileceklerini söylemiş ve yapılan feragat
anlaşmasıyla firmalara ödemeler yapılmıştı.
Firma sahipleri, en azından yeni bir feragat anlaşması yapılarak kendilerine nefes
aldıracak, iş yerlerini ayakta tutabilmelerini sağlayacak bir ödeme yapılmasını
istiyorlar.
Burada sağlık hizmeti almak isteyen vatandaş, hastane yönetimleri ve tıbbi malzeme
satan medikalciler karşı karşıya getirilmekte ve mağduriyet yaşamaktadırlar.
Hükümet, özellikle üniversite hastaneleri konusundaki politikalarını gözden
geçirmelidir. Sağlık hizmetleri için yaşamsal önemi bulunan bu hastanelerimize
gereken her türlü destek tasarruf önlemleri aşılarak verilmelidir. Çünkü sağlıktan
tasarruf olamaz.

AdminAdmin