Siyaset
Giriş Tarihi : 03-02-2020 10:19

Medipol Üniversitesi ile ilgili soru önergesi

Bilindiği gibi Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018 tarihinde de Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı (TEBA) tarafından Ankara Medipol Üniversitesi kurulmuştur. Üniversite kurulur kurulmaz Mayıs 2009’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ‘kamu yararına dönük’ eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla Maliye Bakanlığı’na devredilen TEKEL’in Unkapanı’nda bulunan binası üniversiteye 49 yıllığına tahsis edilmiş, 2010’da ise Beykoz Kavacık’ta bulunan yaklaşık 220 bin metrekarelik arazinin imar planları değiştirilerek Medipol Üniversitesi’ne tahsisi yapılmıştır.

Medipol Üniversitesi ile ilgili soru önergesi

Bilindiği gibi Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından
2009 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018 tarihinde de Türkiye Eğitim, Sağlık,
Bilim ve Araştırma Vakfı (TEBA) tarafından Ankara Medipol Üniversitesi
kurulmuştur.
Üniversite kurulur kurulmaz Mayıs 2009’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından ‘kamu yararına dönük’ eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla Maliye
Bakanlığı’na devredilen TEKEL’in Unkapanı’nda bulunan binası üniversiteye 49
yıllığına tahsis edilmiş, 2010’da ise Beykoz Kavacık’ta bulunan yaklaşık 220 bin
metrekarelik arazinin imar planları değiştirilerek Medipol Üniversitesi’ne tahsisi
yapılmıştır.
Haziran 2018 de ise tarihi Ankara Tren Garı kampüsü içerinde yer alan TCDD
Misafirhanesi ve TCDD Müzesi Ankara Medipol Üniversitesi’ne 30 yıllığına tahsis
edilmiştir. Ayrıca yeni kampüs alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisindeki
555 bin karelik alan kiralanmıştır.
Buna göre
1. Hangi vakıf üniversitelerine bina ve arazi tahsisi yapılmıştır?
2. Bugüne kadar TEBA vakfına ne kadar kamuya ait arazi tahsisi yapılmıştır?
3. Bugüne kadar Medipol Üniversitesine tahsis edilen kamu arsa ve
binalarının değeri ne kadardır?
4. Medipol Üniversitesi Devletten kiraladığı yerlerle ilgili kamu bankalarından
kredi almış mıdır? Almışsa hangi şartlarda, ne kadar almıştır?


5.Gar binasından Ankara Adliyesine kadar olan alan da bu üniversiteye tahsis
edilecek midir?

AdminAdmin