Siyaset
Giriş Tarihi : 25-11-2019 10:09
Abone ol

Milli eğitimin izmir karnesi

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in ilk ve ortaokullarının durumunu Meclis gündemine taşıdığı soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıt geldi. Polat “İzmir’e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek son iki yılda %60 azaldı. Yani her 5 okuldan 3’ü bütçe yetersizliğinden dolayı yenilenemiyor. ” dedi.

Milli eğitimin izmir karnesi

Polat “İzmir’in Buca İlçesi Belenbaşı Mahallesi’nde yenilenmesi amacıyla yıkılan okulda
öğrenim gören öğrencilerin cami avlusuna kurulan konteynerlerde ve cami müştemilatında
öğrenimlerine devam etmesine Bakanlık, ‘Mevcut binanın yıkılıp yerine yenisi yapılıncaya
kadar, eğitim öğretimin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için mahalli ve yerel
imkânlarla Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli önlemlerin alındığı’ cevabını verdi.
Alınan önlem müştemilat ve cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim ve öğretime
devam etmek midir? Evlatlarımızın yeterli donanıma sahip okullarda öğrenim görmesini
beklerken, cami avlularına kurulan konteyner ve müştemilata mahkûm edilmesi, Atatürk
ilkeleri ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırıdır. Ancak ne yazık
ki bu vahim tabloyu gözler önüne serecek bir cevap geldi. Bakanlık verdiği lakayt cevapta
Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vermiştir,
öncelikle kendisine teşekkür ederiz. Bakanlık tarafından İzmir’e 2016 yılında 15.001.000 TL,
2017 yılında 22.745.000 TL, 2018 yılında 9.875.500 TL, 2019 yılında ise 9.807.500 TL büyük
onarım ödeneği gönderilmiş. İzmir’e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek son
iki yılda %60 azalmış. Yani her 5 okuldan 3 ü bütçe yetersizliğinden dolayı yenilenemiyor.”
dedi.
“24 OKULDAN SADECE 1 OKULUN YAPIMI TAMAMLANDI 28.270 ÖĞRENCİ YOLLARDA”
Polat “İzmir Valiliğince konuya ilişkin olarak; İzmir’deki 24 okulun (ilkokul ve ortaokul)
yıkımının yapıldığı, 23 okulun yapımının devam ettiği, 1 okulun ise yapımının tamamlanarak
eğitim öğretimin hizmetine sunulduğu belirtilmektedir. İzmir ilinde 2015-2019 yılları arasında
Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında 61 proje (1.049 derslik) tamamlanarak
eğitim öğretimin hizmetine sunulmuş olup 31 projenin (698 derslik) yapımı ise devam
etmektedir. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında İzmir’de 28.270 öğrenci yaşadıkları bölgede
okul olmadığı gerekçesiyle taşınmaktadır. Okulların yenilenme sürecinin yeni eğitim-öğretim
yılına yetişmemesi ve öğrencilerin gerekli donanımdan mahrum, sağlıksız ve niteliksiz
koşullarda eğitim alması kabul edilemez.” dedi.