Çevre
Giriş Tarihi : 29-06-2021 14:23   Güncelleme : 29-06-2021 14:23

Organik gübre dönemi

Yozgat’ta tarım alanlarında hayvan gübresinden elde edilen doğal gübre kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik proje hazırlandı.

Organik gübre dönemi

Anadolu kırsalında bir zamanlar ‘kokar yakıt’ adı ile sobalarda yakılıp, ısınmada kullanılan, ucuz yakıt çeşitlerinin çıkmasıyla birlikte unutulan hayvan dışkısı şimdi de tarım alanlarında doğal gübre olarak kullanılmaya başladı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde projelendirilen 3 MW’lık biyogaz tesisinden sonra Saraykent ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Çiftlik Gübresi ile Toprak Can Buluyor’ projesi kapsamında, hayvan dışkıları değerlendirilip, doğal gübre olarak kullanılması planlandı. Saraykent Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından uygulanacak proje için 110 bin lira ödenek tahsis edildi. Proje ile geniş arazi varlığına, mera alanlarına sahip olan Saraykent ilçesinin ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığı, ancak tarım arazilerinde sulama imkânının kısıtlı olduğu belirtildi. Bu nedenle tarımsal verim seviyesi düşük olması sebebiyle gübreleme ihtiyacı bulunan Saraykent ilçesinde hayvanların atıklarının değerlendirilerek, tarım arazilerinin verim kalitesini artırmak için kimyasal gübreler yerine kompoze adı verilen organik gübre kullanımının yaygınlaştırılmasının planlandığı bildirildi. Proje kapsamında, çiftçilerin teknik kapasiteleri ile gelirlerinin ve yaşam kalitelerinin artırılmasının da hedeflendiğinin altı çizildi.

Proje kapsamda Saraykent ilçe merkeziyle bağlı köylerinde ikamet eden 60 çiftçiye hayvan gübresinin elde edilme yöntemleri, çiftlik gübresinin toprağın fiziksel, biyolojik yönden yapısına, organik madde artırımına etkileri, verimlilik gibi konularda eğitim verilecek. Çiftçilerin tarlasında kati çiftlik gübresi makinesinin kullanımı ve gübrenin dağıtımı konularında da deneme çalışmalarının yapılacağına vurgu yapıldı.  Proje kapsamında alınan makine ve ekipmanlar, çiftçilerin hizmetinde kullanılmak üzere proje ortağı olan Saraykent Ziraat Odasına devredilerek, yetiştiriciler tarafından sonraki dönemlerde de kullandırılması sağlanacak. 

Tesis İnşaatı devam ediyor

Diğer yandan, Çekerek Enerji ve Gübre Üretimi şirketi tarafından Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulacak 3,002 MW kapasiteli Çekerek Biyogaz Tesisi için toplam 9,5 milyon tutarında yatırım öngörüldü. 

Proje kapsamında yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulmaya çalışılan tesiste hammadde olarak bölgedeki tesislerden düzenli olarak toplanacak büyükbaş hayvan ve tavuk dışkıları kullanılacak. Tesiste günde 98 ton hayvansal atığın anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması, parçalanma esnasında açığa çıkacak olan biyogazın kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılması planlanıyor. Çürütülmüş hayvansal, bitkisel, organik atıklar ve arıtma çamuru işlenmiş gübreye çevrilecek.

Ajans Bizim

AdminAdmin