Siyaset
Giriş Tarihi : 03-01-2020 07:52
Abone ol

ÖSYM sınav ücretleri ve merkezi atama iş başvuru ücretleri TBMM gündeminde

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, ÖSYM sınav ve iş başvuru ücretlerinin kaldırılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Kaplan, hazırladığı kanun teklifinde ÖSYM’nin 2018 faaliyet raporuna da dikkat çekerek sınav ücretlerinin adaletsiz ve yüksek olmasının binlerce kişiyi mağdur ettiğini ifade etti.

ÖSYM sınav ücretleri ve merkezi atama iş başvuru ücretleri TBMM gündeminde

Kaplan’ın ÖSYM sınav ücretlerinin ve Merkez Atama ile yapılan başvuru ücretlerinin
kaldırılması ile ilgili verdiği kanun teklifinin gerekçesi:
“ÖSYM, bir kısmı kurum sınavı olmak üzere yaklaşık 50 merkezi sınav yapmaktadır.
Sınav ücretleri ise 50 ila 500 TL arasında değişmektedir. Sınav ücretlerinin sınavların
hazırlanma maliyetine göre belirlendiği ve sınavlardan kar elde edilmediği belirtilse de,
ÖSYM’nin 2018 yılı faaliyet raporuna göre, kurumun yıl içinde yapılan altı sınavdan
toplam 113 milyon 788 bin TL kar elde etmiştir. 2019 yılının ilk 6 ayında ise ÖSYM’nin
gideri 241,8 milyon TL olurken yapılan sınavlardan elde edilen geliri 403 milyon 605 bin
TL olmuştur.
Sınav ücretlerinin adaletsiz ve yüksek olması on binlerce kişiyi mağdur etmektedir.
Ekonomik yetersizlik nedeniyle kişiler sınav giriş ücretlerini karşılayamamaktadır.
Bunun yanı sıra KPSS Merkez Atama ile işe yerleşmek isteyenler de her bir başvuru için
20 TL ücret ödemektedir. Zaten işsiz olan, ekonomik geliri olmayan kişilere bu
ücretlerin ödetilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrıca Anayasa’nın 42. Maddesiyle
düzenlenen “Eğitim ve öğrenim hakkı” hükmünü ihlal etmektedir. Söz konusu hükümde
kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından mağdur edilemeyeceği belirtilerek, devlete
eğitim ve öğrenim hakkını ekonomik nedenlerle tamamlayamayan kişilerin bu haklarını
kullanmaları için gerekli tedbirleri alması ödevi verilmektedir.”